Nội dung đào tạo bằng video về Publisher

Trung tâm đào tạo về Office 365 > Publisher

Bắt đầu

Bắt đầu

Các tác vụ cơ bản trong Publisher 2013

Hướng dẫn Nhanh

Hướng dẫn Nhanh cho Publisher 2013

Tính năng thiết yếu & Công cụ tiết kiệm Thời gian

Tính năng thiết yếu

Tạo một bản tin bằng Publisher

Đổi cỡ trang sách hay trang giấy

Cấu trúc trang với các đường căn bố trí

Lời khuyên và mẹo cho chức năng tiết kiệm thời gian

Dùng các khối dựng để tạo nhanh một ấn phẩm

Tìm thấy, tạo hoặc thay đổi một mẫu trong Publisher

Lưu và gửi Ấn phẩm

Cách để Tải Publisher

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×