Nội dung đào tạo ứng dụng Office

Nhận nội dung đào tạo về tất cả các ứng dụng Office.

Access
Tạo cơ sở dữ liệu, thêm bảng, sử dụng mối quan hệ, thêm và chỉnh sửa dữ liệu, quản lý dữ liệu bằng truy vấn, tạo biểu mẫu và báo cáo và bảo vệ cơ sở dữ liệu.

Nội dung đào tạo về Access

Delve
Cập nhật hồ sơ của bạn, tìm và chia sẻ thông tin, xem các tài liệu gần đây và tạo bảng thảo luận.

Bắt đầu nhanh Delve

Excel
Tạo, chia sẻ và đồng tác giả sổ làm việc và làm việc với ô, hàng, cột, công thức, hàm, bảng, PivotTable và biểu đồ.

Nội dung đào tạo về Excel

Forms
Tìm hiểu cách tạo biểu mẫu, gửi biểu mẫu và xem kết quả.

Bắt đầu nhanh với Forms

Kaizala
Sử dụng ứng dụng Kaizala cho thiết bị di động để tạo hoặc tham gia các nhóm, gửi thông báo và tạo công việc, cuộc họp, cuộc thăm dò ý kiến hoặc khảo sát.

Nội dung đào tạo về Kaizala

Microsoft Teams
Thiết lập, tùy chỉnh và cộng tác trong các nhóm và kênh, tải lên tệp và thư mục, làm việc với các bài đăng và tin nhắn và bắt đầu cuộc trò chuyện, cuộc gọi và cuộc họp.

Nội dung đào tạo về Microsoft Teams

OneDrive
Tạo và tải lên tệp, chia sẻ và cộng tác với người khác và đồng bộ hóa các tệp và thư mục của bạn trong OneDrive và OneDrive for Business.

Nội dung đào tạo về OneDrive

OneNote
Thực hiện và định dạng ghi chú, vẽ và phác thảo, sắp xếp khoa học, chia sẻ và đồng bộ hóa và sử dụng OneNote trên các thiết bị di động của bạn.

Nội dung đào tạo về OneNote

Outlook
Thiết lập và tùy chỉnh Outlook, tạo và gửi email, sắp xếp hộp thư đến của bạn và quản lý email, danh bạ, tác vụ và lịch của bạn.

Nội dung đào tạo về Outlook

Planner
Xem cách sử dụng Planner để lên kế hoạch cho một sự kiện, theo dõi một quy trình, xuất bản nội dung và hỗ trợ khách hàng.

Nội dung đào tạo về Planner

PowerPoint
Tạo, chia sẻ và đồng tác giả bản trình bày, tạo trang chiếu, bảng và hoạt hình và chèn hình ảnh và video.

Nội dung đào tạo về PowerPoint

Project
Nhanh chóng tăng tốc với Bắt đầu nhanh với Project và Project Online, tìm hiểu về Project Home và tìm hiểu cách tạo, kết nối, làm việc và chia sẻ lộ trình.

Đào tạo về Project

Publisher
Xem cách thiết kế lịch, thiệp chúc mừng, nhãn, bản tin và tài liệu tiếp thị với các mẫu được thiết kế sẵn.

Bắt đầu Nhanh với Publisher

SharePoint
Tìm và theo dõi các site và tin tức, tạo trang web, bài đăng và danh sách, tạo và chia sẻ tệp trong thư viện và đồng bộ hóa các tệp và thư mục SharePoint.

Nội dung đào tạo về SharePoint

Skype for Business
Bắt đầu với Skype for Business, thiết lập âm thanh và video, đặt tùy chọn trtangj thái hiện diện, thêm ảnh của bạn và thiết lập một cuộc họp trực tuyến.

Đào tạo về Skype for Business

Biểu tượng Microsoft Stream

Stream
Bắt đầu tải lên, phân loại và chia sẻ video của bạn với Microsoft Stream.

Tài liệu và hướng dẫn về Microsoft Stream

Sway
Tạo sway, thêm văn bản, hình ảnh và video cũng như thiết kế và chia sẻ Sway của bạn.

Bắt đầu nhanh với Sway

To-Do
Tạo và chia sẻ danh sách, thêm ngày đến hạn và lời nhắc, lập kế hoạch cho ngày của bạn và đồng bộ hóa việc cần làm của bạn với các tác vụ của Outlook.

Bắt đầu nhanh với To-Do

Visio
Tạo sơ đồ, thêm hình và trình kết nối, thêm văn bản, hình ảnh và bảng, thiết kế sơ đồ, chia sẻ và bảo vệ và tùy chỉnh hình và mẫu tô.

Nội dung đào tạo về Visio

Word
Tạo và chỉnh sửa tài liệu, định dạng văn bản, bố trí trang, chèn bảng và hình ảnh, lưu và in, chia sẻ và đồng tác giả tài liệu.

Nội dung đào tạo về Word

Biểu tượng Microsoft Whiteboard

Whiteboard
Cộng tác trên bức vẽ miễn phí, kỹ thuật số này cho dù nhóm của bạn ở cùng một nơi hoặc ở nhiều địa điểm khác nhau.

Trợ giúp về Bảng trắng

Yammer
Triển khai một mạng Yammer thành công, nhận thông báo, thích, trả lời và phản hồi các bài đăng, tham gia và tạo nhóm và sử dụng các cuộc thăm dò ý kiến, khen ngợi và thông báo.

Nội dung đào tạo về Yammer

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×