Nối kết thông điệp email với bản ghi Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng Business Contact Manager cho Outlook để nối kết thông điệp email đến và đi đến bất kỳ Tài khoản, Liên hệ Công việchoặc Dự án Kinh doanhbản ghi. Bằng cách thay đổi tùy chọn nối kết email của bạn, bạn có thể chỉ rõ rằng hiện có và đi trong tương lai và đến email thư từ bất kỳ email đã chọn địa chỉ được tự động nối kết với bản ghi tài khoản, liên hệ công việc hoặc dự án kinh doanh.

Lưu ý: Phần đính kèm vào thông điệp email không được nối kết với bản ghi cùng với thông điệp email. Bạn có thể lưu phần đính kèm dưới dạng tệp và sau đó bạn có thể nối kết tệp đến lịch sử giao tiếp của bản ghi Business Contact Manager.

Bạn cũng có thể nối kết một nhiệm vụ được phân công vào bất kỳ bản ghi tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh.

Để xem thư và nhiệm vụ được nối kết với bản ghi, hãy hoàn thành quy trình sau đây:

 1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hộihoặc Dự án kinh doanh.

 2. Bấm đúp vào bản ghi mà bạn muốn mở.

 3. Trên Ribbon, trong nhóm Hiện, bấm Lịch sử.

Bạn muốn làm gì?

Nối kết một thông điệp email riêng lẻ hoặc nhiệm vụ với bản ghi tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh

Tự động nối kết thông điệp email với một bản ghi tài khoản, liên hệ công việc hoặc dự án kinh doanh

Lưu thông điệp email gửi đi

Ngắt nối kết email hoặc nhiệm vụ từ bản ghi

Đầu trang

Nối kết một thông điệp email riêng lẻ hoặc nhiệm vụ với bản ghi tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh

Bạn có thể nối kết email riêng lẻ hoặc nhiệm vụ đến một hoặc nhiều bản ghi.

 1. Chọn thông điệp email hoặc nhiệm vụ mà bạn muốn nối kết đến bản ghi.

 2. Trên thanh công cụ Business Contact Manager , hãy bấm nối kết đến bản ghi.

 3. Trong hộp thoại nối kết đến một bản ghi Business Contact Manager , trong danh sách thư mục , bấm vào một trong các kiểu bản ghi bạn muốn nối kết thông điệp email hoặc nhiệm vụ cho:

  • Tài khoản (mặc định)

  • Liên hệ Công việc

  • Cơ hội

  • Dự án Kinh doanh

 4. Trong danh sách các bản ghi xuất hiện, bấm vào bản ghi mà bạn muốn nối kết thông điệp email đến và sau đó bấm vào Nối kết với nút.

  Lưu ý: Để chọn bản ghi liền kề, nhấn phím SHIFT, và sau đó bấm vào bản ghi đầu tiên và cuối cùng. Để chọn bản ghi không liền kề, nhấn phím CTRL, sau đó bấm vào bản ghi riêng lẻ.

Mẹo: Tại sao nào bạn theo cách thủ công nối kết thông điệp email riêng lẻ vào bản ghi khi bạn có thể tự động nối kết thông điệp email? Nếu đồng nghiệp ai cũng có thể làm việc với khách hàng của bạn gửi bạn gửi email thông báo về giao dịch, bạn có thể theo cách thủ công nối kết thông điệp email với bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc bằng cách bấm nút nối kết đến bản ghi , cho phép bạn lưu tất cả các thư có bản ghi khách hàng.

Đầu trang

Tự động nối kết thông điệp email với một bản ghi tài khoản, liên hệ công việc hoặc dự án kinh doanh

Thay vì cách nối kết thông điệp email riêng lẻ vào bản ghi, bạn có thể sử dụng email tự động nối kết để nối kết tất cả thư trong tương lai đến và đi từ và đến một địa chỉ email được chỉ định.

 1. Chọn một thông điệp email đến hoặc từ địa chỉ email đã xác định mà bạn muốn nối kết tự động với một bản ghi tài khoản, liên hệ công việc hoặc dự án kinh doanh.

 2. Trên thanh công cụ Business Contact Manager , hãy bấm tự động nối kết E-mail.

  • Để nối kết đến tài khoản hoặc liên hệ công việc, trong hộp thoại tự động nối kết email , trên tab Địa chỉ email , chọn một hoặc nhiều địa chỉ email trong thư, sau đó bấm OK.

   Thông điệp email đã chọn và bất kỳ thông điệp email trong tương lai — đến và đi — có chứa các đã xác định địa chỉ email giờ đây được nối kết với bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc đó. Nối kết được hiển thị trong phần lịch sử liên lạc của bản ghi đó.

  • Để nối kết đến một dự án kinh doanh, trong hộp thoại tự động nối kết email , trên tab Dự án Business Contact Manager , hãy chọn một hoặc nhiều dự án kinh doanh.

   Lưu ý: 

   • Để chọn tất cả các địa chỉ email hoặc dự án kinh doanh, hãy bấm Chọn tất cả.

   • Để xóa hộp kiểm của tất cả các địa chỉ email hoặc thư mục, bấm Xóa tất cả.

   • Để nhận trợ giúp với việc nhập thông tin trong hộp thoại, hãy bấm nút Trợ giúp .

Đầu trang

Lưu thông điệp email gửi đi

Vì Business Contact Manager cho Outlook tự động chỉ có thể nối kết thông điệp email với tài khoản hoặc liên hệ công việc nếu thông điệp email được lưu trữ trong thư Mục mục đã gửi của bạn trong Outlook, chúng tôi khuyên bạn đặt tùy chọn email của bạn để lưu bản sao của thư đã gửi của bạn để các thư gửi đi của bạn tự động được nối kết.

Cách thực hiện?

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn , bấm Tùy chọn email.

 3. Chọn hộp kiểm lưu bản sao của thư trong thư mục mục đã gửi .

 4. Bấm OK.

Đầu trang

Ngắt nối kết email hoặc nhiệm vụ từ bản ghi

Khi bạn hủy liên kết thông điệp email hoặc một nhiệm vụ từ bản ghi riêng lẻ, Business Contact Manager cho Outlook lưu thông điệp email hoặc nhiệm vụ nếu nó vẫn được nối kết với một bản ghi khác. Nối kết đến thông điệp email hoặc nhiệm vụ trong bản ghi khác không bị ảnh hưởng. Ví dụ, nếu bạn bỏ nối kết một thông báo từ một bản ghi cơ hội, thông điệp email vẫn được nối kết đến bản ghi tài khoản và liên hệ công việc của nó.

 1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hộihoặc Dự án kinh doanh.

 2. Mở bản ghi mà bạn muốn bỏ nối kết thông điệp email hoặc nhiệm vụ.

 3. Trên Ribbon, trong nhóm Hiện, bấm Lịch sử.

 4. Bấm chuột phải vào một hay nhiều nhiệm vụ mà bạn muốn ngắt nối kết, sau đó bấm xóa bỏ trên menu lối tắt.

Lưu ý: Nếu bạn bấm vào nối kết khi thông điệp email gốc hoặc nhiệm vụ đã bị xóa, bạn có thể nhìn thấy các đầu tiên 4 kilobyte (KB) của thông điệp email, hoặc thông tin tiêu đề và trạng thái cho nhiệm vụ trong biểu mẫu hoạt động kinh doanh.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×