Nối kết một cuộc hẹn Outlook, thông điệp email, hoặc nhiệm vụ với bản ghi Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bằng cách dùng Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể nối kết cuộc hẹn, thông điệp email hoặc nhiệm vụ Outlook vào mục lịch sử giao tiếp của Tài khoản, Liên hệ Công việc, Cơ hộihoặc Dự án Kinh doanh bản ghi trong Business Contact Manager cho Outlook.

Bạn muốn làm gì?

Nối kết đến một Business Contact Manager cho Outlook ghi từ apppointment, thông điệp email hoặc nhiệm vụ của Outlook

Nối kết đến một mới Outlook cuộc hẹn, thông điệp email, hoặc tác vụ từ một Business Contact Manager cho Outlook ghi

Nối kết đến một bản ghi Business Contact Manager cho Outlook từ apppointment, thông điệp email hoặc nhiệm vụ của Outlook

Bạn có thể tạo nối kết đến một bản ghi Business Contact Manager cho Outlook từ trong cuộc hẹn, thông điệp email hoặc nhiệm vụ biểu mẫucủa Outlook.

 • Tạo mới Outlook cuộc hẹn, thông điệp email, hoặc tác vụ, hoặc mở một mục hiện có.

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về việc tạo các mục Outlook, hãy xem lên lịch cuộc hẹn, tạo thông điệp email, hoặc tạo và theo dõi được giao nhiệm vụ.

 • Trên ruy-băng, trong nhóm Business Contact Manager , hãy bấm nối kết đến bản ghi.

 • Trong hộp thoại nối kết đến bản ghi Business Contact Manager , bên dưới thư mục, chọn tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hộihoặc Dự án kinh doanh, sau đó chọn một hoặc nhiều bản ghi cụ thể mà bạn muốn nối kết đến.

 • Bấm vào Nối kết với nút.

  Nối kết đến cuộc hẹn, thông điệp email hoặc nhiệm vụ sẽ xuất hiện trong phần lịch sử liên lạc của bản ghi. Để xem tất cả các nối kết đến mục lịch sử giao tiếp trong Business Contact Manager cho Outlook, trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Lịch sử liên lạc.

Lưu ý: Để nối kết đến cuộc hẹn hoặc nhiệm vụ từ thanh việc cần làm, hãy bấm để mở mục và sau đó, trên ruy-băng, trong nhóm Business Contact Manager , bấm nối kết đến bản ghi.

Đầu trang

Nối kết đến một mới Outlook cuộc hẹn, thông điệp email, hoặc tác vụ từ bản ghi Business Contact Manager cho Outlook

Từ trong bản ghi Business Contact Manager cho Outlook , bạn có thể tạo mới Outlook cuộc hẹn, thông điệp email, hoặc tác vụ tự động được nối kết đến bản ghi mở.

 1. Tạo hoặc mở một hồ sơ tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh.

  Cách thực hiện?

  Để tạo hoặc mở một bản ghi Business Contact Manager cho Outlook , trên menu Business Contact Manager , hãy bấm tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hộihoặc Dự án kinh doanh. Để tạo bản ghi mới, trên thanh công cụ chuẩn , hãy bấm mới, hoặc chọn và bấm đúp vào bản ghi hiện có để mở nó.

 2. Trên ruy-băng, trong tab hiện , hãy bấm Lịch sử liên lạc.

 3. Trên trang Lịch sử liên lạc , bấm Mục lịch sử liên lạc mớivà chọn nhiệm vụ, Thư, hoặc cuộc hẹn.

Lưu ý: Nếu thư email được nối kết dưới dạng một mục lịch sử liên lạc, thiết đặt độ nhạy cảm của thông báo này thành riêng tư trong Outlook không ngăn người dùng có quyền truy nhập vào của bạn Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc xem thư này.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×