Nối kết liên hệ công việc với tài khoản trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nối kết bản ghi liên hệ công việc với bản ghi tài khoản cho phép bạn kết nối thông tin về liên hệ công việc với các thông tin về các công ty mà chúng khớp. Bằng cách nối kết một hoặc nhiều liên hệ công việc với một bản ghi tài khoản, bạn có quyền truy nhập dễ dàng để mục lịch sử liên lạc của tài khoản, cũng như các mục lịch sử giao tiếp của các liên hệ công việc được nối kết đến đó Tài khoản.

Nối kết bản ghi liên hệ công việc với tài khoản

  1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản.

  2. Bấm đúp vào bản ghi tài khoản mà bạn muốn nối kết liên hệ công việc để.

  3. Trong dạng xem chung , trong phần Liên hệ công việc , hãy bấm Thêm.

  4. Trong hộp thoại chọn liên hệ công việc để nối kết đến tài khoản này trong danh sách thư mục , hãy chọn một nhóm liên hệ công việc.

  5. Trong hộp danh sách, hãy chọn liên hệ công việc bạn muốn nối kết tài khoản để. Hoặc, để tìm kiếm bản ghi liên hệ công việc, hãy nhập tên vào hộp Tìm kiếm . Để thêm nhiều hơn một liên hệ công việc mỗi lần, nhấn phím CTRL, sau đó chọn một hoặc nhiều liên hệ công việc để thêm vào tài khoản.

    Lưu ý: Để thêm một tài khoản mới, hãy bấm mới, sau đó nhập thông tin. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một liên hệ công việc trong Business Contact Manager.

  6. Bấm OK để thêm liên hệ công việc đã chọn và trở lại bản ghi tài khoản. Hoặc bấm hủy bỏ để hủy bỏ vùng chọn và trở lại bản ghi tài khoản không có nối kết hoặc tạo một liên hệ công việc.

  7. Trong bản ghi tài khoản, bấm lưu & đóng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×