Nối kết hoặc nhúng một bản chiếu PowerPoint trong một tài liệu Word

Đăng ký Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn muốn tạo một nối kết động giữa nội dung tài liệu của bạn và nội dung trong một bản trình bày PowerPoint , chèn nội dung làm một đối tượng. Không giống như khi bạn dán nội dung (chẳng hạn như bằng cách nhấn Ctrl + V), khi bạn chèn nó như một đối tượng được nhúng hoặc nối kết, bạn vẫn có thể làm việc với nội dung trong chương trình ban đầu mà nó đã được tạo ra.

Nếu bạn chèn trang chiếu vào tài liệu dưới dạng một đối tượng PowerPoint , Word chạy PowerPoint khi bạn bấm đúp vào bản chiếu, và bạn có thể dùng PowerPoint lệnh để làm việc với bản chiếu.

Khi bạn chèn một bản trình bày toàn bộ PowerPoint làm đối tượng, tài liệu sẽ hiển thị chỉ có một trang chiếu. Để hiển thị trang chiếu khác, bấm đúp vào đối tượng PowerPoint , và sau đó nhấn Enter để chạy trình chiếu.

Chèn một đối tượng được liên kết hoặc đối tượng nhúng

Bạn có thể nối kết hoặc nhúng một hoặc nhiều trang chiếu, hoặc bạn có thể nhúng một bản trình bày toàn bộ. Khi bạn nhúng một đối tượng bản trình bày PowerPoint trong tài liệu của bạn, Word chạy PowerPoint chiếu khi bạn bấm đúp vào đối tượng bản trình bày trong tài liệu. Bạn không thể sửa bản trình bày trong tài liệu. Đối tượng bản trình bày có thể nhúng chỉ, không được liên kết.

 1. Mở tài liệu Word và bản trình bày PowerPoint chứa các trang chiếu mà bạn muốn tạo một đối tượng được nối kết hoặc các đối tượng nhúng từ.

 2. Chuyển sang PowerPoint, sau đó chọn toàn bộ bản trình bày hoặc các trang chiếu mà bạn muốn.

  Lưu ý: Để chọn trang chiếu, trong dạng xem Sắp xếp trang chiếu , hãy bấm vào trang chiếu mà bạn muốn. Để chọn một phạm vi trang chiếu, nhấn giữ phím Shift trong khi bạn bấm trang đầu tiên và các trang chiếu cuối cùng của phạm vi. Để chọn nhiều trang chiếu có thể không kề nhau, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào các trang chiếu mà bạn muốn.

 3. Nhấn Ctrl+C.

 4. Chuyển đến tài liệu Word , và sau đó bấm vào nơi bạn muốn thông tin xuất hiện.

 5. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 6. Trong danh sách Dưới dạng, chọn Đối tượng Bản trình bày Microsoft PowerPoint hoặc Đối tượng Trang chiếu Microsoft PowerPoint.

 7. Chọn Dán để chèn một đối tượng nhúng hoặc chọn Dán liên kết để chèn một liên kết đến đối tượng, rồi bấm OK.

Ngoài ra, bạn có thể chèn liên kết đến đối tượng như sau.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Đối tượng, rồi chọn Đối tượng.

 2. Bấm vào tav Tạo từ Tệp, rồi duyệt đến vị trí bản trình bày của bạn.

 3. Chọn Liên kết tới tệp hoặc Hiển thị dưới dạng biểu tượng, rồi bấm OK.

Đầu trang

Cập nhật đối tượng được liên kết

Theo mặc định, đối tượng được nối kết được cập nhật tự động. Điều này nghĩa là gì đó Word Cập nhật thông tin được nối kết mỗi khi bạn mở tệp Word hoặc bất kỳ lúc nào những thay đổi tệp PowerPoint nguồn trong khi Word tệp đang mở. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi thiết đặt cho đối tượng được nối kết riêng lẻ sao cho đối tượng được nối kết không được Cập Nhật hoặc sao cho nó sẽ được Cập Nhật chỉ khi đọc tài liệu của bạn chọn để cập nhật thủ công.

Bạn cũng có thể ngăn không cho Word tự động cập nhật các nối kết trong tất cả các tài liệu bạn mở. Bạn có thể thực hiện điều này là một số đo bảo mật, để ngăn không cho Cập Nhật tài liệu với các tệp đang có khả năng từ một nguồn không được tin cậy.

Quan trọng: Khi bạn mở tài liệu chứa đối tượng được nối kết, Word sẽ nhắc bạn cập nhật tài liệu với dữ liệu từ các tệp được nối kết. Nếu bạn nghi ngờ các tệp được nối kết có thể từ một nguồn không được tin cậy, hãy bấm không có trong thông báo này.

Ngoài ra, bạn có thể vĩnh viễn ngắt kết nối giữa một đối tượng được nối kết và tệp PowerPoint nguồn của nó. Khi kết nối bị hỏng, bạn có thể không còn chỉnh sửa đối tượng trong tài liệu; trở thành một ảnh PowerPoint nội dung.

Cập nhật thủ công một đối tượng được liên kết

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng được liên kết, rồi bấm Đối tượng Trang chiếu Được liên kết hoặc Đối tượng Bản trình bày Được liên kết, rồi bấm Các liên kết.

 2. Bấm vào liên kết bạn muốn cập nhật thủ công, rồi bên dưới mục Cập nhật phương pháp cho liên kết được chọn, hãy bấm Cập nhật thủ công.

Ngăn không cho một đối tượng được liên kết cập nhật

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng được liên kết, rồi bấm Đối tượng Trang chiếu Được liên kết hoặc Đối tượng Bản trình bày Được liên kết, rồi bấm Các liên kết.

 2. Bấm vào liên kết bạn muốn ngăn không cho cập nhật, rồi bên dưới mục Cập nhật phương pháp cho liên kết được chọn, hãy chọn hộp kiểm Đã khóa.

Lưu ý: Để mở khóa liên kết, hãy xóa hộp kiểm Đã khóa.

Ngăn Word tự động cập nhật các liên kết trong tất cả tài liệu

 1. Trên tab Tệp, bấm vào Các tùy chọn..

 2. Bấm Nâng cao, rồi cuộn xuống đến Chung.

 3. Xóa hộp kiểm Cập nhật tự động các liên kết khi mở.

Ngắt kết nối giữa một đối tượng được liên kết và nguồn của đối tượng

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng được liên kết, rồi bấm Đối tượng Trang chiếu Được liên kết hoặc Đối tượng Bản trình bày Được liên kết, rồi bấm Các liên kết.

 2. Bấm vào liên kết bạn muốn ngắt kết nối, rồi bấm Ngắt Liên kết.

Đầu trang

Thay đổi đối tượng nhúng hoặc đối tượng được liên kết

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng được liên kết, rồi bấm Đối tượng Trang chiếu Được liên kết hoặc Đối tượng Bản trình bày Được liên kết.

 2. Bấm Mở hoặc Mở Liên kết, tùy theo việc đối tượng được nhúng hay liên kết, rồi bạn có thể thực hiện các thay đổi mình muốn.

  Nếu đối tượng được nhúng, các thay đổi chỉ ở bản sao trong tài liệu. Nếu đối tượng được liên kết, các thay đổi sẽ được thực hiện đối với tệp nguồn.

Đầu trang

Chèn một đối tượng được liên kết hoặc đối tượng nhúng

Bạn có thể nối kết hoặc nhúng một hoặc nhiều trang chiếu, hoặc bạn có thể nhúng một bản trình bày toàn bộ. Khi bạn nhúng một đối tượng bản trình bày PowerPoint trong tài liệu của bạn, Word chạy PowerPoint chiếu khi bạn bấm đúp vào đối tượng bản trình bày trong tài liệu. Bạn không thể sửa bản trình bày trong tài liệu. Đối tượng bản trình bày có thể nhúng chỉ, không được liên kết.

 1. Mở tài liệu Word và bản trình bày PowerPoint chứa các trang chiếu mà bạn muốn tạo một đối tượng được nối kết hoặc các đối tượng nhúng từ.

 2. Chuyển sang PowerPoint, sau đó chọn toàn bộ bản trình bày hoặc các trang chiếu mà bạn muốn.

  Lưu ý: Để chọn trang chiếu, trong dạng xem Sắp xếp trang chiếu , hãy bấm vào trang chiếu mà bạn muốn. Để chọn một phạm vi trang chiếu, nhấn giữ phím Shift trong khi bạn bấm trang đầu tiên và các trang chiếu cuối cùng của phạm vi. Để chọn nhiều trang chiếu có thể không kề nhau, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào các trang chiếu mà bạn muốn.

 3. Nhấn Ctrl+C.

 4. Chuyển đến tài liệu Word , và sau đó bấm vào nơi bạn muốn thông tin xuất hiện.

 5. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

  Ảnh Ribbon Word

 6. Trong danh sách Dưới dạng, chọn Đối tượng Microsoft Office PowerPoint.

 7. Chọn Dán để chèn đối tượng nhúng hoặc chọn Dán liên kết để chèn một liên kết đến đối tượng.

Đầu trang

Cập nhật đối tượng được liên kết

Theo mặc định, đối tượng được nối kết được cập nhật tự động. Điều này nghĩa là gì đó Word Cập nhật thông tin được nối kết mỗi khi bạn mở tệp Word hoặc bất kỳ lúc nào những thay đổi tệp PowerPoint nguồn trong khi Word tệp đang mở. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi thiết đặt cho đối tượng được nối kết riêng lẻ sao cho đối tượng được nối kết không được Cập Nhật hoặc sao cho nó sẽ được Cập Nhật chỉ khi đọc tài liệu của bạn chọn để cập nhật thủ công.

Bạn cũng có thể ngăn không cho Word tự động cập nhật các nối kết trong tất cả các tài liệu bạn mở. Bạn có thể thực hiện điều này là một số đo bảo mật, để ngăn không cho Cập Nhật tài liệu với các tệp đang có khả năng từ một nguồn không được tin cậy.

Quan trọng: Khi bạn mở tài liệu chứa đối tượng được nối kết, Word sẽ nhắc bạn cập nhật tài liệu với dữ liệu từ các tệp được nối kết. Nếu bạn nghi ngờ các tệp được nối kết có thể từ một nguồn không được tin cậy, hãy bấm không có trong thông báo này.

Ngoài ra, bạn có thể vĩnh viễn ngắt kết nối giữa một đối tượng được nối kết và tệp PowerPoint nguồn của nó. Khi kết nối bị hỏng, bạn có thể không còn chỉnh sửa đối tượng trong tài liệu; trở thành một ảnh PowerPoint nội dung.

Cập nhật thủ công một đối tượng được liên kết

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới Chuẩn bị, rồi bấm Chỉnh sửa Liên kết tới Tệp.

 2. Bấm vào liên kết bạn muốn cập nhật thủ công, rồi bên dưới mục Cập nhật phương pháp cho liên kết được chọn, hãy bấm Cập nhật thủ công. Hoặc nhấn CTRL+SHIFT+F7.

Ngăn không cho một đối tượng được liên kết cập nhật

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới Chuẩn bị, rồi bấm Chỉnh sửa Liên kết tới Tệp.

 2. Bấm vào liên kết bạn muốn ngăn không cho cập nhật, rồi bên dưới mục Cập nhật phương pháp cho liên kết được chọn, hãy chọn hộp kiểm Đã khóa. Hoặc nhấn F11.

Lưu ý: Để mở khóa nối kết, bấm vào đối tượng được nối kết, sau đó nhấn Ctrl + Shift + F11.

Ngăn Word tự động cập nhật các liên kết trong tất cả tài liệu

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word..

 2. Bấm Nâng cao, rồi cuộn xuống đến Chung.

 3. Xóa hộp kiểm Cập nhật tự động các liên kết khi mở.

Ngắt kết nối giữa một đối tượng được liên kết và nguồn của đối tượng

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới Chuẩn bị, rồi bấm Chỉnh sửa Liên kết tới Tệp.

 2. Bấm vào liên kết bạn muốn ngắt kết nối, rồi bấm Ngắt Liên kết. Hoặc nhấn CTRL+SHIFT+F9.

Đầu trang

Thay đổi đối tượng nhúng hoặc đối tượng được liên kết

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng, rồi bấm Đối tượng Bản trình bày Được Liên kết hoặc Đối tượng Trang chiếu.

 2. Bấm Mở hoặc Mở Liên kết, tùy theo việc đối tượng được nhúng hay liên kết, rồi bạn có thể thực hiện các thay đổi mình muốn.

  Nếu đối tượng được nhúng, các thay đổi chỉ ở bản sao trong tài liệu. Nếu đối tượng được liên kết, các thay đổi sẽ được thực hiện đối với tệp nguồn.

Đầu trang

Sự khác biệt chính giữa các đối tượng được liên kết và đối tượng được nhúng là nơi dữ liệu được lưu trữ, cùng cách bạn cập nhật dữ liệu sau khi đặt đối tượng vào tệp đích.

Bạn đặt một liên kết vào đối tượng hoặc sao chép đối tượng trong tài liệu. Bạn có thể chèn nội dung theo cách này từ bất kỳ chương trình nào hỗ trợ công nghệ của các đối tượng liên kết và nhúng (đối tượng liên kết và nhúng hoặc OLE).

Ví dụ, báo cáo trạng thái hàng tháng có thể chứa thông tin được duy trì riêng lẻ trong một trang chiếu PowerPoint . Nếu bạn nối kết báo cáo vào trang chiếu, dữ liệu trong báo cáo có thể cập nhật bất cứ khi nào tệp nguồn được Cập Nhật. Nếu bạn nhúng vào trang chiếu trong báo cáo, báo cáo của bạn chứa một bản sao tĩnh của dữ liệu.

Các đối tượng nhúng và được nối kết trong tài liệu Office cho Windows

1. Đối tượng nhúng

2. Đối tượng được liên kết

3. Tệp nguồn

Khi một đối tượng được liên kết, thông tin có thể được cập nhật nếu tệp nguồn được sửa đổi. Liên kết dữ liệu được lưu trữ trong tệp nguồn. Tệp Word hoặc tệp đích, chỉ lưu trữ vị trí của tệp nguồn và tệp này hiển thị một bản trình bày của dữ liệu được liên kết. Hãy sử dụng các đối tượng được liên kết nếu kích cỡ tệp cần được cân nhắc.

Nối kết cũng là hữu ích khi bạn muốn bao gồm thông tin được duy trì một cách độc lập, chẳng hạn như các dữ liệu thu thập bởi bộ phận khác nhau, và khi bạn cần Cập Nhật trong tài liệu Word thông tin đó.

Khi bạn nhúng một đối tượng PowerPoint , thông tin trong tệp Word không thay đổi nếu bạn sửa đổi nguồn PowerPoint tệp. Đối tượng nhúng trở thành một phần của tệp Word , và sau khi chúng được chèn vào, họ không còn là một phần của tệp nguồn.

Vì thông tin hoàn toàn được chứa trong một Word tài liệu, việc nhúng sẽ hữu ích khi bạn không muốn thông tin để phản ánh các thay đổi trong tệp nguồn, hoặc khi bạn không muốn nhận tài liệu bận tâm đến việc cập nhật các nối kết thông tin.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×