Nối kết email hiện có để bản ghi Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn bật tự động email nối kết, Business Contact Manager cho Outlook tự động nối kết đến và đi email từ địa chỉ email cụ thể vào lịch sử giao tiếp của bản ghi Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc đã xác định.

Bạn có thể chỉ định nào hiện có và trong tương lai đi đến thông điệp email và được tự động nối kết đến lịch sử giao tiếp của bản ghi bằng cách thay đổi tùy chọn nối kết email của bạn.

Bỏ qua email cũ hơn      Nhập ngày sớm nhất mà bạn muốn nối kết thông điệp email. Bất kỳ email nhận trước khi dữ liệu này sẽ không được nối kết.

Mẹo: Phần đính kèm vào thông điệp email không được nối kết với bản ghi cùng với thông điệp email. Bạn có thể lưu phần đính kèm dưới dạng tệp và sau đó bạn có thể nối kết tệp đến lịch sử giao tiếp của bản ghi dự án kinh doanh.

Lưu ý: Để truy nhập biểu mẫu này, trên menu Business Contact Manager , hãy bấm nối kết quản lý email tự động. Khi bạn đã xác định địa chỉ email bạn muốn dùng, hãy bấm Tìm kiếm và nối kết.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×