Nối kết đến dữ liệu trong các chương trình khác để tạo biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Graph sẽ cập nhật biểu đồ khi dữ liệu trong nguồn chương trình thay đổi.

Khi bạn nối kết với dữ liệu trong một chương trình khác, tất cả dữ liệu hiện có từ Microsoft Graph biểu dữ liệu sẽ bị xóa.

  1. Trong chương trình nguồn và tài liệu, hãy chọn dữ liệu bạn muốn nối kết đến Microsoft Graph biểu dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn đang làm việc trên một trang tính Microsoft Excel, hãy chọn một phạm vi ô.

  2. Trên menu sửa của chương trình, bấm sao chép.

  3. Chuyển sang Microsoft Graph, hoặc bấm đúp vào biểu đồ Microsoft Graph.

  4. Chuyển sang biểu dữ liệu.

    Làm thế nào?

  5. Trên menu sửa , bấm Dán nối kết, sau đó bấm OK.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×