Nơi nhận & chuyển đổi (Power query)

 Các chi tiết danh sách sau đây là các phiên bản Excel có trải nghiệm tải & xuống biến đổi (Power query).

Excel 2019 và Excel 2016 cho Windows

Trải nghiệm tải & xuống biến đổi (Power query) sẵn dùng trong tất cả các gói Excel 2019 và 2016 cho Windows trên tab dữ liệu bên dưới phần lấy chuyển đổi & . Bảng sau đây cho thấy các tính năng cơ bản và nâng cao sẵn dùng theo phiên bản.

Tên đường kết nối

Office 2016
Trang chủ &
học viên Trang chủ & Business
Standard Thủ

Office 2016
Cộng với
chuyên nghiệp Standalone

Office 2019
Trang chủ &
học viên Trang chủ & Business
Standard Thủ

Office 2019
Cộng với
chuyên nghiệp Standalone

Office 365
Trang
chủ Cá
nhân Doanh
nghiệp Business Premium

Office 365 ProPlus

Sổ làm việc Excel

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Văn bản & CSV

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

XML

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

JSON

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Thư mục cục bộ

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Thư mục SharePoint

Được tích hợp Được tích hợp

SQL Server

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Microsoft Access

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Analysis Services

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Dịch vụ phân tích SQL Server (nhập)

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Oracle

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

IBM Db2

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

MySQL

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

PostgreSQL

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Sybase

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Teradata

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

SAP HANA

Được tích hợp Được tích hợp

Cơ sở dữ liệu Azure SQL

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Nhà kho dữ liệu Azure SQL

Được tích hợp Được tích hợp

Azure HDInsight (HDFS)

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Kho lưu trữ Azure Blob

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Kho lưu trữ Bảng Azure

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Lưu trữ hồ dữ liệu Azure

Được tích hợp Được tích hợp

Trình khám phá dữ liệu Azure

Được tích hợp

Danh sách SharePoint Online

Được tích hợp Được tích hợp

Microsoft Exchange Online

Được tích hợp Được tích hợp

Dynamics 365 (trực tuyến)

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Facebook

Quan trọng: Hưu trí thông báo kết nối dữ liệu Facebook   Nhập và làm mới dữ liệu từ Facebook trong Excel sẽ ngừng hoạt động trong tháng tư, 2020. Bạn vẫn sẽ có thể sử dụng kết nối Facebook có được & chuyển đổi (Power query) cho đến khi đó, nhưng bắt đầu từ tháng tư, 2020, bạn sẽ không thể kết nối với Facebook và sẽ nhận được thông báo lỗi nếu bạn tìm cách sử dụng trình kết nối Facebook. Chúng tôi khuyên bạn nên sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ truy vấn nào hiện có được & chuyển đổi (Power query) sử dụng đường kết nối Facebook càng sớm càng tốt để tránh kết quả không mong muốn.

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Đối tượng Salesforce

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Báo cáo Salesforce

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Bảng/dải ô

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Web

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Truy vấn Microsoft

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Danh sách SharePoint

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Nguồn cấp OData

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Tệp Hadoop (HDFS)

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Active Directory

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Microsoft Exchange

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

ODBC

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

OLEDB

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Truy vấn Trống

Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp Được tích hợp

Excel 2010 và Excel 2013 cho Windows

Power query là một phần bổ trợ miễn phí mà có thể được tải xuống tại đây: tải xuống bổ trợ Power query. Sau khi đã bật, chức năng Power query sẵn dùng từ tab Power query trên ribbon.

Excel for Office 365 dành cho máy Mac

Nếu bạn là người đăng ký Office 365 và đã đăng ký chương trình người dùng nội bộ, thì bạn có thể làm mới các truy vấn Power query hiện có trên máy Mac của bạn để kết nối với văn bản, CSV, XLSX, XML và các tệp JSON. Chức năng làm mới được trực tiếp cho tất cả các khách hàng nhanh người dùng nội bộ Office trong Excel for Mac, phiên bản 16,26 (19052200) trở lên.

Excel 2011 và Excel 2016 cho Mac

Nhận & chuyển đổi (Power query) không được hỗ trợ.

Excel cho Android, iOS và trực tuyến

Nhận & chuyển đổi (Power query) không được hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem thêm

Power Query được biết đến với tên Tải & Biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×