Năm chỉ định trong ứng dụng khách của Office 2016 và Office 365 sẽ bị loại bỏ khỏi mục menu bắt đầu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bắt đầu 2018 mùa xuân này, chỉ định 'năm' trong ứng dụng khách của Office 2016 và Office 365 sẽ bị loại bỏ khỏi mục menu bắt đầu. Ví dụ, Word 2016 sẽ trở thành Word. Thay đổi này sẽ được dần triển khai nội bộ trong tháng 3 2018 và thực hiện cách để hàng tháng, bán hàng năm kinh và Cập Nhật bán hàng năm kênh tại cadence dự kiến cho các kênh trong vài tháng tiếp theo. Thay đổi này áp dụng cho việc mua bán (không phải thuê bao) lần của Office 2016 và Office 365 giao thông qua Click-to-Run và Windows Store trên máy tính cầu. Thay đổi này không ảnh hưởng đến phiên bản cũ hơn hoặc phiên bản Office giao thông qua MSI công nghệ.

Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các thành phần trong ứng dụng đó chỉ định số sẽ tiếp tục được hiển thị để mô tả sản phẩm được sử dụng; Ví dụ, tên gọi Office 2016 hoặc Office 365 sẽ được hiển thị trong màn hình của màn hình khi khởi động ứng dụng trong Backstage của ứng dụng bên dưới tệp > tài khoản, và ở bất kỳ mua hoặc cài đặt trang.

Thay đổi này không có bất kỳ tác động trên điều khoản cấp phép, hỗ trợ chính sách, hoặc chức năng trong ứng dụng.

Các Câu hỏi Thường gặp

Sẽ này ngắt hiện có của tôi ghim vào lối tắt trong nhiệm vụ của tôi thanh hoặc trên máy tính?

Không. Lối tắt tạo người dùng hiện có sẽ tiếp tục làm việc sau khi thay đổi này.

Điều này sẽ chuyển đổi Office của tôi vào thuê bao?

Không. Đây là một thay đổi trực quan trên menu bắt đầu chỉ và không có ảnh hưởng không có trên phần còn lại của quá trình cài đặt. Điều khoản cấp phép, chính sách hỗ trợ và chức năng trong ứng dụng không chịu ảnh hưởng.

Điều này ảnh hưởng đến MSI cài đặt Office?

Không. Điều này chỉ áp dụng cho Office 2016 và Office 365 Phiên bản Office giao thông qua Click-to-Run và Windows Store trên máy tính cầu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×