Nếu tôi lưu sổ làm việc dưới dạng tệp Bảng tính XML 2003 thì thứ gì sẽ bị mất?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn lưu một trang tính Microsoft Excel ở định dạng bảng tính XML, bạn có thể thấy một thông báo cho bạn biết rằng một số tính năng có thể bị mất khi bạn lưu theo định dạng đó. Nhiều tính năng của Excel vẫn được giữ lại, nhưng một số không. Chi tiết được liệt kê trong bảng sau đây.

Tính năng bị mất khi lưu thành định dạng Bảng tính XML 2003 (.xml):

Tính năng Excel

Kết quả sau khi lưu

Mũi tên theo dõi kiểm nghiệm

Mất

Biểu đồ, PivotChart và các đối tượng đồ họa khác

Mất

Trang tính Biểu đồ, trang tính Macro, Trang tính Thoại

Mất

Dạng xem tùy chỉnh

Mất

Việc hợp nhất dữ liệu

Tham chiếu cũng bị mất

Lớp đối tượng vẽ

Mất

Danh sách

Tính năng danh sách bị mất nhưng dữ liệu thì còn nguyên.

Ứng dụng của Office

Mất

Viền và nhóm

Mất

Thiết đặt mật khẩu

Không thể lưu được dữ liệu trong trang tính và sổ làm việc đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Để phát hành dữ liệu đã được bảo vệ, đừng dùng mật khẩu. Tuy nhiên, bạn có thể lưu mật khẩu cơ sở dữ liệu bằng truy vấn trang tính; khi người dùng mở Bảng tính XML, họ sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu.

Báo cáo PivotTable

Dữ liệu còn nguyên nhưng khả năng pivot, lọc hay sắp xếp sẽ bị mất.

Kịch bản

Mất

Sổ làm việc được chia sẻ thông tin

Mất

Biểu đồ thu nhỏ

Mất

Thể loại hàm do người dùng xác định

Mất

Dự án Visual Basic for Applications (VBA)

Mất

Tính năng còn nguyên khi lưu thành định dạng Bảng tính XML 2003 (.xml):

Tính năng Excel

Kết quả sau khi lưu

Hệ thống ngày 1904

Giữ nguyên

Hoa thị đánh dấu tổng cộng cho dữ liệu OLAP

Giữ nguyên

Làm mới nền, truy xuất dữ liệu cho từng mục trong trường trang một cách riêng lẻ

Giữ nguyên

Trường được tính toán

Giữ nguyên

Mục được tính toán

Giữ nguyên

Chú thích ô

Giữ nguyên

Những thay đổi trong dữ liệu nguồn của Excel

Giữ nguyên

Định dạng ký tự và ô

Giữ nguyên

Định dạng có điều kiện

Giữ nguyên

Tính toán tùy chỉnh

Giữ nguyên

Thứ tự sắp xếp tùy chỉnh

Giữ nguyên

Giá trị ô trống và giá trị lỗi tùy chỉnh

Thông báo và hạn chế xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu

Giữ nguyên

Căn chỉnh đã được phân bố

Giữ nguyên

Phạm vi dữ liệu ngoài

Giữ nguyên

Mục đã được nhóm trong trường

Giữ nguyên

Định dạng đã được thụt lề

Giữ nguyên

Văn bản đã được thụt lề

Giữ nguyên

Nhãn trong công thức

Giữ nguyên

Danh sách

Tính năng danh sách bị mất nhưng dữ liệu thì còn nguyên.

Nhiều phông trong một ô

Giữ nguyên

Định dạng số

Giữ nguyên

Tệp khối vuông ngoại tuyến

Giữ nguyên

Trường trang trong hàng hoặc cột

Giữ nguyên

Tô mẫu

Giữ nguyên

Báo cáo PivotTable

Giữ nguyên

Độ chính xác giống như hiển thị

Giữ nguyên

Tính năng in và thiết lập trang

Giữ nguyên

Kiểu tham chiếu R1C1

Giữ nguyên

Tham chiếu tới dữ liệu ở trang tính khác

Giữ nguyên

Văn bản dọc hoặc xoay

Giữ nguyên

Tổng phụ

Giữ nguyên

Tổng phụ hiện ở đầu của nhóm mục

Số và phép tính toán giữ nguyên. Nhóm và tính năng viền bị mất.

Căn chỉnh cho tiếng Thái

Giữ nguyên

Thiết đặt chuyển tiếp để tương thích với Lotus

Giữ nguyên

Truy vấn Web

Giữ nguyên

Giới hạn hàng trang tính

Giữ nguyên

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×