Nếu lệnh Mở trong OneNote không hoạt động, hãy bật bổ trợ

Nếu lệnh Mở trong OneNote hoặc Chỉnh sửa trong OneNote trong OneNote Online không hoạt động thì có nghĩa là đã xảy ra sự cố với phần bổ trợ mà lệnh này sử dụng. Bạn có thể thực hiện một vài thao tác để khiến phần bổ trợ hoạt động.

Trước tiên, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt Microsoft OneNote 2010 OneNote_icon_20x20 trở lên trên máy tính vì các phiên bản trước đó của OneNote sẽ không hoạt động với lệnh này. Sau đó, kiểm tra thiết đặt trình duyệt của bạn trong bảng sau đây.

Trình duyệt

Những nội dung cần kiểm tra

Internet Explorer

Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng Internet Explorer bản 32 bit. Nếu bạn đang sử dụng Internet Explorer bản 64 bit thì bạn sẽ không thể sử dụng lệnh này.

Kiểm tra thiết đặt bảo mật của bạn

 1. Đi đến Công cụ > Tùy chọn Internet, rồi trên tab Bảo mật, bấm vào Site Tin cậy.

 2. Nếu con trượt bảo mật ở vị trí Cao, hãy di chuyển nó xuống vị trí Trung bình-Cao.

Bật lại phần bổ trợ

 1. Hãy đến Công cụ > Quản lý Bổ trợ.

 2. Trong menu thả xuống Hiển thị, chọn Tất cả phần bổ trợ.

  Hộp thoại Quản lý Phần bổ trợ hiển thị Danh sách thả xuống các phần bổ trợ đã tải gần đây.

 3. Cuộn qua các bổ trợ đó cho đến khi bạn thấy các bổ trợ từ Microsoft, rồi bấm Lớp Tài liệu Mở SharePoint.

 4. Ở phía dưới của hộp thoại đó, hãy bấm Bật, rồi đóng hộp thoại đó lại.

Chrome

Đảm bảo bạn đang sử dụng Chrome bản 32 bit. Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt Chrome bản 64 bit thì bạn sẽ không thể sử dụng lệnh này.

Nếu bạn thấy thông báo Yêu cầu Giao thức Bên ngoài trong Chrome, chọn Ghi nhớ lựa chọn của tôi cho mọi liên kết của loại này, rồi bấm vào Khởi chạy Ứng dụng. Vào lần kế tiếp bạn sử dụng lệnh Mở trong OneNote hoặc Chỉnh sửa trong OneNote, trình duyệt sẽ làm việc mà không gặp sự cố nào.

Firefox

Đảm bảo bạn đang sử dụng Firefox bản 32 bit. Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt Firefox bản 64 bit thì bạn sẽ không thể sử dụng lệnh này.

Bật lại phần bổ trợ

 1. Hãy đến danh sách thả xuống của Firefox, bấm vào Bổ trợ, rồi đến Plugins.

 2. Tìm kiếm mọi phần bổ trợ Microsoft Office có chữ (đã tắt) ở sau tên.

 3. Đặt phần bổ trợ thành Yêu cầu Kích hoạt hoặc Luôn Kích hoạt.

Mac OS X

Nếu bạn sử dụng Safari hoặc Firefox và máy Mac của bạn đang chạy một phiên bản cũ hơn của OS X, chẳng hạn như Lion hoặc Mountain Lion, hãy chuyển sang chế độ 32 bit:

 1. Đóng trình duyệt.

 2. Hãy di chuyển tới Tìm kiếm, rồi tới Ứng dụng và chọn biểu tượng Safari hoặc Firefox.

 3. Trong trình duyệt, hãy di chuyển tới Tệp > Lấy Thông tin và chọn Mở ở chế độ 32 bit.

 4. Đóng trình duyệt rồi mở lại.

Nếu bạn vẫn cần trợ giúp về việc tải sổ làm việc để mở trên máy Mac, hãy truy nhập diễn đàn OneNote for Mac theo địa chỉ https://answers.microsoft.com/en-us/office/forum/onenote_mac.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×