Nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu

Nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cơ sở dữ liệu có thể phóng to nhanh chóng khi bạn sử dụng chúng, đôi khi ngăn cản hiệu suất. Họ có thể cũng đôi khi sẽ bị hỏng hoặc bị hư hỏng. Bạn có thể dùng lệnh nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu để ngăn ngừa hoặc khắc phục các sự cố. Quy trình thu gọn không nén dữ liệu của bạn — nó làm cho cơ sở dữ liệu tệp nhỏ hơn bằng cách loại bỏ khoảng trắng không sử dụng. Lệnh nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu cũng có thể giúp cải thiện hiệu suất của cơ sở dữ liệu của bạn.

Mẹo   Tách cơ sở dữ liệu có thể giúp ngăn không cho cơ sở dữ liệu tệp bị hỏng và hạn chế mất dữ liệu bằng cách giữ dữ liệu trong một tệp riêng biệt mà người dùng không truy nhập trực tiếp.

Bạn muốn làm gì?

Cách để nén và sửa cơ sở dữ liệu
Trước khi bạn bắt đầu
Nén và sửa cơ sở dữ liệu khi nó sẽ đóng
Nén và sửa một cơ sở dữ liệu đang mở
Nén và sửa một cơ sở dữ liệu mà sẽ không mở
Nén và sửa một cơ sở dữ liệu bị lỗi khi Access nhắc bạnTại sao bạn nên nén và sửa cơ sở dữ liệu
Các tệp cơ sở dữ liệu phóng to với sử dụng
Các tệp cơ sở dữ liệu có thể bị lỗi

Cách để nén và sửa cơ sở dữ liệu

Có một vài phương nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu. Thực hành thông thường là tự động nén và sửa cơ sở dữ liệu khi nó đóng lại. Ngoài ra, bạn có thể theo cách thủ công chạy lệnh nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu , khi bạn có một cơ sở dữ liệu mở, và trên cơ sở dữ liệu mà được mở.

Trước khi bạn bắt đầu

Thực hiện các thao tác sau đây trước khi bạn bắt đầu một thao tác nén và sửa chữa:

 • Tạo bản sao lưu của cơ sở dữ liệu    Trong quá trình sửa chữa, Access có thể rút ngắn một số dữ liệu từ bảng đã bị hư hỏng. Đôi khi có thể khôi phục dữ liệu này từ bản sao lưu. Ngoài việc chiến lược thường xuyên sao lưu của bạn, bạn nên tạo bản sao lưu ngay trước khi bạn dùng lệnh nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu . Để biết thêm thông tin, hãy xem bảo vệ dữ liệu với bản sao lưu và quy trình khôi phục.

 • Lấy truy cập riêng đến cơ sở dữ liệu    Thao tác nén và sửa chữa yêu cầu truy cập riêng đến tệp cơ sở dữ liệu, vì thao tác có thể phá vỡ người dùng khác. Bạn nên thông báo cho người dùng khác khi bạn lập kế hoạch để chạy một nén và sửa chữa thao tác, sao cho họ có thể tránh dùng cơ sở dữ liệu trong thời gian đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem mở cơ sở dữ liệu Access hiện có.

  Thông báo cho người dùng khoảng thời gian họ phải tránh sử dụng cơ sở dữ liệu. Nếu bạn chạy thao tác nén và sửa chữa thường xuyên, hãy duy trì bản ghi về khoảng thời gian thực hiện. Sau đó, bạn có thể tiến hành ước tính chính xác hơn, cung cấp cho những người dùng khác hướng dẫn về khoảng thời gian cần tránh sử dụng cơ sở dữ liệu.

 • Nhận đủ quyền tệp cơ sở dữ liệu    Nếu bạn không có đủ quyền và bạn cần phải nén và sửa cơ sở dữ liệu, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn để được trợ giúp. Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi đối với tệp chia sẻ qua mạng trong Windows 10chia sẻ tệp với mọi người.

Đầu Trang

Tự động nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu khi đóng cơ sở dữ liệu

Bạn có thể chọn tùy chọn nén khi đóng cơ sở dữ liệu nếu bạn muốn tự động nén và sửa cơ sở dữ liệu khi nó đóng lại. Đặt tùy chọn này ảnh hưởng đến chỉ cơ sở dữ liệu hiện đang mở. Đặt tùy chọn này riêng biệt cho mỗi cơ sở dữ liệu mà bạn muốn tự động nén và sửa chữa. Trong cơ sở dữ liệu đa người dùng, bạn có thể không muốn đặt tùy chọn này, vì nó có thể trong giây lát phá vỡ khả dụng của cơ sở dữ liệu.

 1. Chọn tệp > tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Access , hãy chọn Cơ sở dữ liệu hiện tại.

 3. Bên dưới mục Tùy chọn Ứng dụng, chọn hộp kiểm Nén khi Đóng.

 4. Chọn OK.

 5. Đóng và mở lại cơ sở dữ liệu cho tùy chọn có hiệu lực.

Đầu Trang

Theo cách thủ công nén và sửa một cơ sở dữ liệu mà bạn đã mở

 • Chọn tệp > thông tin > nén & sửa cơ sở dữ liệu.

  Access tạo một bản sao của cơ sở dữ liệu nén và sửa chữa trong cùng một vị trí.

Đầu Trang

Theo cách thủ công nén và sửa một cơ sở dữ liệu được mở

Dùng thủ tục này khi bạn không thể trực tiếp mở cơ sở dữ liệu Access.

 1. Đảm bảo rằng không có người dùng khác hiện đang dùng tệp cơ sở dữ liệu.

 2. Khởi động Access.

 3. Trong Access 2013, Access 2016 và truy nhập 2019:

  1. Trên trang mẫu, bấm đúp vào Cơ sở dữ liệu trống.

  2. Chọn tệp > đóng.

 4. Chọn công cụ cơ sở dữ liệu > nén và sửa cơ sở dữ liệu.

 5. Trong hộp thoại Cơ sở dữ liệu để Nén Từ, dẫn hướng đến, cũng như bấm đúp vào cơ sở dữ liệu bạn muốn nén và sửa chữa.

Access tạo một bản sao của cơ sở dữ liệu nén và sửa chữa trong cùng một vị trí.

Đầu Trang

Nén và sửa cơ sở dữ liệu bị lỗi khi Access nhắc bạn

Khi bạn tìm cách mở một tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng, nếu bạn được nhắc bởi Access để nén và sửa cơ sở dữ liệu, chọn . Hai điều sau có thể xảy ra:

 • Nếu Access sửa chữa hoàn toàn tệp bị hỏng, ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo cho biết hoạt động sửa chữa đã thành công và bạn nên kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu để đảm bảo mọi thứ vẫn không thay đổi.

 • Nếu Access chỉ là một phần thành công, nó sẽ liên tục theo dõi các đối tượng cơ sở dữ liệu mà nó có thể không sửa chữa trong hệ thống bảng có tên là MSysCompactErrors. Access mở MSysCompactErrors bảng trong dạng xem biểu dữ liệu. Nếu bạn đã sao lưu trước đó trước khi cơ sở dữ liệu bị hỏng, bạn có thể dùng MSysCompactErrors bảng để quyết định đối tượng nào để nhập vào cơ sở dữ liệu sửa chữa. Để hiển thị hệ thống bảng, bấm chuột phải vào thanh tiêu đề dẫn hướng, và sau đó trong hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng , hãy chọn Hiện hệ thống đối tượng.

Đầu Trang

Tại sao bạn nên nén và sửa cơ sở dữ liệu

Tổng quan này giải thích cách mà việc dùng lệnh Nén và Sửa chữa Cơ sở dữ liệu có thể giúp ngăn ngừa và sửa chữa các sự cố đôi khi ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu sau đây: dung lượng của tệp lớn dần khi sử dụng và tệp bị hỏng.

Tệp cơ sở dữ liệu tăng lên khi sử dụng

Khi bạn thêm và cập nhật dữ liệu, đồng thời, thay đổi thiết kế của dữ liệu, dung lượng tệp cơ sở dữ liệu sẽ tăng lên. Hiện tượng tăng lên này một phần là do dữ liệu mới, tuy nhiên, một phần cũng có thể là do các nguồn khác:

 • Access tạo các đối tượng ẩn tạm thời để hoàn thành các tác vụ khác nhau. Đôi khi, các đối tượng tạm thời này vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu của bạn sau khi Access không còn cần đến các đối tượng đó nữa.

 • Khi bạn xóa một đối tượng cơ sở dữ liệu, dung lượng đĩa mà đối tượng đó đã chiếm sẽ không được lấy lại tự động — tệp cơ sở dữ liệu vẫn sử dụng dung lượng đĩa đó, ngay cả khi đã xóa đối tượng.

Khi tệp cơ sở dữ liệu của bạn bị những thứ còn sót lại của đối tượng tạm thời và đã xóa chiếm đầy dung lượng, hiệu năng của tệp có thể bị giảm. Các đối tượng có thể mở chậm hơn, truy vấn có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường để chạy, đồng thời, các thao tác thông thường nhìn chung có vẻ như mất nhiều thời gian hơn.

Đầu Trang

Tệp cơ sở dữ liệu có thể bị hỏng

Trong những trường hợp cụ thể, một tệp cơ sở dữ liệu có thể bị hỏng. Nếu một tệp cơ sở dữ liệu được chia sẻ qua mạng và nhiều người dùng làm việc trực tiếp với tệp đó cùng một lúc thì có xác suất rủi ro nhỏ là tệp đó sẽ bị hỏng. Nguy cơ bị hỏng sẽ lớn hơn một chút nếu người dùng thường xuyên chỉnh sửa dữ liệu trong trường Bản ghi nhớ và rủi ro này sẽ tăng dần theo thời gian. Bạn có thể giảm thiểu rủi ro này bằng lệnh Nén và Sửa chữa Cơ sở dữ liệu.

Mức độ thường xuyên, kiểu này bị hỏng kết quả từ các vấn đề với Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun và không gây ra rủi ro bị đe mất dữ liệu. Tuy nhiên, kiểu này bị hỏng gây ra rủi ro hư hỏng thiết kế cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như mã VBA bị mất hoặc không thể sử dụng biểu mẫu.

Hỏng hóc trong tệp cơ sở dữ liệu hiếm khi dẫn đến việc mất dữ liệu. Thông thường, phạm vi mất dữ liệu này được giới hạn trong hành động cuối cùng của một người dùng; nghĩa là một thay đổi dữ liệu đơn. Khi người dùng bắt đầu thay đổi dữ liệu và sự thay đổi đó bị gián đoạn — ví dụ: do dịch vụ mạng bị mất — Access sẽ đánh dấu tệp cơ sở dữ liệu là bị hỏng. Người dùng có thể sửa chữa tệp, tuy nhiên, một số dữ liệu có thể bị thiếu sau khi việc sửa chữa hoàn thành.

Xem Thêm

Bảo vệ dữ liệu với bản sao lưu và khôi phục quy trình

Tùy chọn người dùng thiết đặt chung

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×