Nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu

Nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu

Tệp cơ sở dữ liệu có thể tăng lên nhanh chóng khi bạn sử dụng tệp, đôi khi ngăn cản hiệu năng. Đôi khi, các tệp này cũng có thể bị hỏng hoặc hư hại. Bạn có thể sử dụng lệnh Nén và Sửa chữa Cơ sở dữ liệu trong Microsoft Office Access để ngăn ngừa hoặc khắc phục các sự cố này.

Bài viết này không giải thích cách thức sao lưu hay khôi phục cơ sở dữ liệu. Tìm các liên kết để biết thêm thông tin trong mục Xem Thêm.

Lưu ý: Khi bạn nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu web đã phát hành, bạn nên đồng bộ cơ sở dữ liệu sau khi nén và sửa chữa xong. Thao tác nén và sửa chữa không thể khắc phục tất cả các sự cố có thể xảy ra với cơ sở dữ liệu web đã phát hành.

Trong bài viết này

Tại sao bạn nên nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu

Trước khi bắt đầu

Nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu

Tại sao bạn nên nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu

Tổng quan này giải thích cách mà việc dùng lệnh Nén và Sửa chữa Cơ sở dữ liệu có thể giúp ngăn ngừa và sửa chữa các sự cố đôi khi ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu sau đây: dung lượng của tệp lớn dần khi sử dụng và tệp bị hỏng.

Tệp cơ sở dữ liệu tăng lên khi sử dụng

Khi bạn thêm và cập nhật dữ liệu, đồng thời, thay đổi thiết kế của dữ liệu, dung lượng tệp cơ sở dữ liệu sẽ tăng lên. Hiện tượng tăng lên này một phần là do dữ liệu mới, tuy nhiên, một phần cũng có thể là do các nguồn khác:

 • Access tạo các đối tượng ẩn tạm thời để hoàn thành các tác vụ khác nhau. Đôi khi, các đối tượng tạm thời này vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu của bạn sau khi Access không còn cần đến các đối tượng đó nữa.

 • Khi bạn xóa một đối tượng cơ sở dữ liệu, dung lượng đĩa mà đối tượng đó đã chiếm sẽ không được lấy lại tự động — tệp cơ sở dữ liệu vẫn sử dụng dung lượng đĩa đó, ngay cả khi đã xóa đối tượng.

Khi tệp cơ sở dữ liệu của bạn bị những thứ còn sót lại của đối tượng tạm thời và đã xóa chiếm đầy dung lượng, hiệu năng của tệp có thể bị giảm. Các đối tượng có thể mở chậm hơn, truy vấn có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường để chạy, đồng thời, các thao tác thông thường nhìn chung có vẻ như mất nhiều thời gian hơn.

Lưu ý: Tính năng nén không nén dữ liệu của bạn — mà khiến cho tệp cơ sở dữ liệu của bạn trở nên nhỏ hơn bằng cách loại bỏ dung lượng không được sử dụng.

Tệp cơ sở dữ liệu có thể bị hỏng

Trong những trường hợp cụ thể, một tệp cơ sở dữ liệu có thể bị hỏng. Nếu một tệp cơ sở dữ liệu được chia sẻ qua mạng và nhiều người dùng làm việc trực tiếp với tệp đó cùng một lúc thì có xác suất rủi ro nhỏ là tệp đó sẽ bị hỏng. Nguy cơ bị hỏng sẽ lớn hơn một chút nếu người dùng thường xuyên chỉnh sửa dữ liệu trong trường Bản ghi nhớ và rủi ro này sẽ tăng dần theo thời gian. Bạn có thể giảm thiểu rủi ro này bằng lệnh Nén và Sửa chữa Cơ sở dữ liệu.

Thông thường, loại hỏng này là do sự cố với Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun và không gây ra nguy cơ mất dữ liệu. Tuy nhiên, loại hỏng này gây ra nguy cơ khiến thiết kế cơ sở dữ liệu bị hư hại, chẳng hạn như mã VBA bị mất hoặc biểu mẫu không sử dụng được.

Hỏng hóc trong tệp cơ sở dữ liệu hiếm khi dẫn đến việc mất dữ liệu. Thông thường, phạm vi mất dữ liệu này được giới hạn trong hành động cuối cùng của một người dùng; nghĩa là một thay đổi dữ liệu đơn. Khi người dùng bắt đầu thay đổi dữ liệu và sự thay đổi đó bị gián đoạn — ví dụ: do dịch vụ mạng bị mất — Access sẽ đánh dấu tệp cơ sở dữ liệu là bị hỏng. Người dùng có thể sửa chữa tệp, tuy nhiên, một số dữ liệu có thể bị thiếu sau khi việc sửa chữa hoàn thành.

Mẹo: Việc tách cơ sở dữ liệu có thể giúp ngăn tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng và hạn chế mất dữ liệu bằng cách giữ dữ liệu trong một tệp riêng biệt mà người dùng không truy nhập trực tiếp.

Access sẽ nhắc bạn sửa chữa tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng

Khi bạn tìm cách mở một tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng, bạn sẽ được nhắc cho phép Access tự động sửa chữa tệp đó. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh Nén và Sửa chữa Cơ sở dữ liệu theo cách thủ công để sửa chữa và mở tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng.

Nếu Access sửa chữa hoàn toàn tệp bị hỏng, ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo cho biết hoạt động sửa chữa đã thành công và bạn nên kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu để đảm bảo mọi thứ vẫn không thay đổi.

Nếu Access chỉ thành công một phần, ứng dụng sẽ duy trì theo dõi đối tượng cơ sở dữ liệu mà mình không thể sửa chữa để bạn có thể xác định những điều bạn cần phục hồi từ bản sao lưu.

Lưu ý: Bạn có thể đặt tùy chọn cơ sở dữ liệu để lệnh Nén và Sửa chữa Cơ sở dữ liệu chạy tự động mỗi khi bạn đóng một cơ sở dữ liệu cụ thể. Nếu bạn là người dùng cơ sở dữ liệu duy nhất thì bạn nên đặt tùy chọn này. Có thể bạn sẽ không muốn đặt tùy chọn này trong cơ sở dữ liệu nhiều người dùng vì tùy chọn này có thể làm gián đoạn tính sẵn dùng của cơ sở dữ liệu trong giây lát.

Đầu Trang

Trước khi bạn bắt đầu

Hãy cân nhắc thực hiện những hành động sau trước khi bắt đầu thao tác nén và sửa chữa:

 • Luôn tạo bản sao lưu    Trong quá trình sửa chữa, Access có thể cắt bớt một số dữ liệu từ bảng bị hỏng. Đôi khi, bạn có thể phục hồi dữ liệu này từ bản sao lưu. Ngoài chiến lược sao lưu thường xuyên, bạn còn nên tạo bản sao lưu trước khi sử dụng lệnh Nén và Sửa chữa Cơ sở dữ liệu. Bạn có thể tạo bản sao lưu bằng lệnh Sao Lưu Cơ sở dữ liệu:

  • Trên tab Tệp, bấm vào Lưu & Phát hành, rồi bên dưới mục Nâng cao, bấm vào Sao Lưu Cơ sở dữ liệu.

 • Tự động nén và sửa chữa    Trừ khi bạn đang chia sẻ một tệp cơ sở dữ liệu đơn với người dùng khác trên mạng, nếu không thì bạn nên đặt cơ sở dữ liệu của mình thành tự động nén và sửa chữa.

 • Ghi chú bảng lỗi phục hồi hệ thống    Khi Access không thể sửa chữa tất cả các đối tượng trong tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng, mọi đối tượng không thể phục hồi đều sẽ được ghi chú vào bảng có tên MSysCompactErrors. Nếu có lỗi, Access sẽ mở bảng MSysCompactErrors trong Dạng xem biểu dữ liệu.

  Nếu bạn có bản sao lưu cơ sở dữ liệu đã tạo trước khi cơ sở dữ liệu bị hỏng thì bạn có thể sử dụng bảng MSysCompactErrors để xác định đối tượng mình muốn nhập từ bản sao lưu cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu đã sửa chữa.

 • Nhận quyền truy nhập riêng vào cơ sở dữ liệu để sử dụng lệnh Nén và Sửa chữa Cơ sở dữ liệu    Nếu bạn là người duy nhất sử dụng cơ sở dữ liệu của mình thì bạn có thể bỏ qua phần còn lại của mục này và đi thẳng tới mục Nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu.

  Thao tác nén và sửa chữa yêu cầu có quyền truy nhập riêng vào tệp cơ sở dữ liệu vì thao tác có thể làm gián đoạn những người dùng khác. Bạn cần thông báo cho những người dùng khác khi lập kế hoạch chạy thao tác nén và sửa chữa để những người dùng đó có thể tránh sử dụng cơ sở dữ liệu trong thời gian đó.

  Thông báo cho người dùng khoảng thời gian họ phải tránh sử dụng cơ sở dữ liệu. Nếu bạn chạy thao tác nén và sửa chữa thường xuyên, hãy duy trì bản ghi về khoảng thời gian thực hiện. Sau đó, bạn có thể tiến hành ước tính chính xác hơn, cung cấp cho những người dùng khác hướng dẫn về khoảng thời gian cần tránh sử dụng cơ sở dữ liệu.

 • Nhận đủ quyền để chạy thao tác nén và sửa chữa:    Nếu bạn đang sử dụng tệp cơ sở dữ liệu phiên bản cũ và là một phần của nhóm làm việc thì có thể bạn sẽ không thể tự nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu được. Nếu bạn không có đủ quyền, đồng thời, bạn cần nén và sửa cơ sở dữ liệu, hãy liên hệ với người quản trị nhóm làm việc của bạn để được hỗ trợ.

Đầu Trang

Nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu

Tự động nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu khi đóng cơ sở dữ liệu

Tự động nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu khi đóng cơ sở dữ liệu

Bạn có thể chọn tùy chọn cơ sở dữ liệu Nén khi Đóng nếu bạn muốn tự động nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu khi đóng cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Việc đặt tùy chọn này sẽ chỉ ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu hiện đang mở. Bạn phải đặt tùy chọn này riêng biệt cho từng cơ sở dữ liệu mà bạn muốn tự động nén và sửa chữa.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Access, bấm vào Cơ sở dữ liệu Hiện tại.

 3. Bên dưới mục Tùy chọn Ứng dụng, chọn hộp kiểm Nén khi Đóng.

Đầu Trang

Nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu theo cách thủ công

Ngoài hoặc thay vì sử dụng tùy chọn cơ sở dữ liệu Nén khi Đóng, bạn còn có thể chạy lệnh Nén và Sửa chữa Cơ sở dữ liệu theo cách thủ công. Bạn có thể chạy lệnh trên cơ sở dữ liệu đang mở và cũng có thể chạy lệnh trên cơ sở dữ liệu đang không mở. Bạn cũng có thể tạo lối tắt màn hình chạy lệnh Nén và Sửa chữa Cơ sở dữ liệu trên một tệp cơ sở dữ liệu cụ thể.

Nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu bạn đã mở

Lưu ý: Nếu những người dùng khác hiện cũng đang sử dụng tệp cơ sở dữ liệu thì bạn không thể thực hiện thao tác nén và sửa chữa.

 • Trên tab Tệp, bấm vào Thông tin, rồi bấm vào Nén và Sửa chữa Cơ sở dữ liệu.

Nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu đang không mở

Lưu ý: Nếu những người dùng khác hiện đang sử dụng tệp cơ sở dữ liệu thì bạn không thể thực hiện thao tác nén và sửa chữa. Khi bạn chạy thao tác nén và sửa chữa, không ai có thể sử dụng tệp cơ sở dữ liệu.

 1. Khởi động Access nhưng không mở cơ sở dữ liệu.

 2. Trỏ tới Thông tin, rồi bấm vào Nén và Sửa chữa Cơ sở dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Cơ sở dữ liệu để Nén Từ, dẫn hướng đến, cũng như bấm đúp vào cơ sở dữ liệu bạn muốn nén và sửa chữa.

Tạo lối tắt màn hình có tác dụng nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu cụ thể

Bạn có thể tạo lối tắt trên màn hình nền để có thể sử dụng nhằm nén và sửa chữa một cơ sở dữ liệu cụ thể.

Trước khi bắt đầu, hãy xác minh vị trí của tệp Msaccess.exe trên máy tính của bạn. Tệp Msaccess.exe thường nằm trong thư mục sau:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14

Nếu bạn không tìm thấy tệp Msaccess.exe tại vị trí đó, hãy tìm kiếm tệp, rồi ghi chú đường dẫn đầy đủ.

Tạo lối tắt màn hình    

 1. Bấm chuột phải vào màn hình nền, trỏ đến Mới, rồi bấm vào Lối tắt trên menu lối tắt.

 2. Trong trang đầu tiên của Trình hướng dẫn Tạo Lối tắt, trong hộp Nhập vị trí của mục, nhập dấu ngoặc kép ("), nhập đường dẫn đầy đủ cho tệp Msaccess.exe (bao gồm tên tệp), rồi nhập một dấu ngoặc kép khác. (Hoặc bấm vào Duyệt để định vị và chọn tệp. Trong trường hợp này, dấu ngoặc kép được thêm tự động).

  Ví dụ: nhập:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe"

 3. Nhập một dấu cách sau dấu ngoặc kép đóng, rồi nhập đường dẫn đầy đủ tới cơ sở dữ liệu bạn muốn nén và sửa chữa. Nếu đường dẫn có dấu cách, hãy đặt đường dẫn trong dấu ngoặc kép. Nhập một dấu cách khác, rồi nhập /compact.

  Ví dụ, nhập: "C:\My Folder\My Database.accdb" /compact

 4. Bấm Tiếp.

 5. Trong hộp Nhập tên cho lối tắt này, nhập tên cho lối tắt và sau đó bấm Hoàn tất.

  Trình hướng dẫn tạo lối tắt và đặt lối tắt trên màn hình nền.

 6. Bất cứ khi nào bạn muốn nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu, hãy bấm đúp vào lối tắt.

  Mẹo: Để thêm lối tắt màn hình vào menu Bắt đầu, bấm chuột phải vào lối tắt, rồi bấm vào Ghim vào menu Bắt đầu trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×