Nâng cấp mẫu trang

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mẫu trang là một cách để đóng gói các tính năng và tùy chỉnh của trang mà bạn có thể thêm vào bộ sưu tập giải pháp để sử dụng riêng. Các mẫu trang thường được dùng để triển khai các giải pháp trong một trang tùy chỉnh hoặc để tạo tính nhất quán bên trong tổ chức của bạn. Ví dụ: bạn có thể có một chính sách chuẩn về quản lý dự án, vì vậy bạn yêu cầu dùng mẫu trang dự án tùy chỉnh cho tất cả các dự án mới.

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng mẫu trang bạn đã tạo, thì bạn phải tái tạo các mẫu trang đó theo quy trình sau. Nếu không, tất cả các trang mới được tạo bằng các mẫu trang đó sẽ không hoạt động sau khi bạn nâng cấp.

Hãy làm theo các bước cơ bản này cho từng mẫu trang mà bạn vừa tạo trong bộ sưu tập giải pháp.

  1. Trước khi bạn nâng cấp và trong khi bạn đang ở chế độ 2010, hãy tạo một trang tạm thời bằng cách dùng mẫu trang 2010. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo trang.

  2. Khi bạn sẵn sàng nâng cấp và đã hoàn thành tất cả việc chuẩn bị cần thiết khác, hãy nâng cấp tuyển tập trang của bạn lên chế độ 2013.

  3. Sau khi thuê bao Office 365 của bạn được nâng cấp, hãy xóa bỏ mẫu trang 2010 từ bộ sưu tập giải pháp.

  4. Lưu trang tạm thời được tạo trong bước một dưới dạng mẫu trang 2013 mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem lưu, tải xuống, và tải lên site SharePoint dưới dạng mẫu.

  5. Nếu bạn muốn tiếp tục dùng cùng mẫu trang, hãy tải mẫu trang 2013 mới lên bộ sưu tập giải pháp của tuyển tập trang đích.

  6. Xóa bỏ trang tạm thời. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xóa một trang.

Bây giờ bạn có thể dùng mẫu trang 2013 này để tạo các trang mới.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×