Nâng cấp mạng của bạn vào thuê bao Yammer Enterprise độc lập

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Chủ đề này áp dụng cho khách hàng bằng cách dùng Office 365 Government.

Yammer cơ bản là một enterprise dịch vụ nối mạng xã hội giúp nhân viên kết nối, chia sẻ và cộng tác. Đó là một dịch vụ miễn phí cho phép các công ty và nhân viên của họ với nhân mạng để gửi tin nhắn, tải lên các tệp, "thích" bài đăng, "theo dõi" cá nhân cụ thể, gắn thẻ bài đăng, tìm kiếm, v.v.. Khi một công ty đăng ký cho dịch vụ Yammer cơ bản, bất kỳ nhân viên của công ty đó có chứa địa chỉ email hợp lệ công ty có thể tham gia vào mạng Yammer. Yammer cơ bản được đưa vào Office 365.

Office 365 đủ điều kiện khách hàng tìm kiếm các điều khiển chi tiết hơn đối với diện mạo và cảm nhận, nội dung và quản lý tư cách thành viên hoặc bảo mật của mạng Yammer của họ có thể nâng cấp dịch vụ lên Yammer Enterprise. Yammer Enterprise cung cấp tất cả các tính năng của Yammer cơ bản nhưng thêm thương hiệu, bảo mật và các tính năng quản trị cho phép tính tùy chỉnh và bảo vệ của mạng riêng. Tính năng bao gồm:

 • Tùy chọn để tạo thiết kế tùy chỉnh để bạn có thể tạo thương hiệu mạng với diện mạo của công ty

 • Thiết đặt nâng cao cấu hình cung cấp toàn bộ người dùng quản trị và quản lý nội dung

 • Điều khiển bảo mật mạnh mẽ giúp bạn quản lý truy nhập mạng và bảo mật

 • Khả năng xuất mạng dữ liệu cho báo cáo, duy trì và phân tích

Làm thế nào để nâng cấp

Bạn có thể kích hoạt Yammer Enterprise thông qua cổng thông tin quản trị Office 365 bằng cách làm theo các bước sau đây.

 1. Dẫn hướng đến trung tâm quản trị Office 365.

 2. Bên dưới bao gồm dịch vụ, hãy bấm có, hãy kích hoạt Yammer Enterprise cho mạng của tôi.

 3. Hãy làm theo các bước trong trình hướng dẫn.

Sau khi kích hoạt, của bạn Office 365 toàn cầu người quản trị sẽ trở thành người quản trị trong mạng Yammer tương ứng và có thể tùy chỉnh và người quản trị Yammer. Vui lòng lưu ý rằng Yammer người quản trị phải có một tên miền khớp với mạng Yammer. Ví dụ, contoso.com mạng, chỉ Office 365 toàn cầu người quản trị với một địa chỉ email @contoso.com sẽ trở thành người quản trị Yammer. Ngoài ra, Yammer địa chỉ email tài khoản người quản trị không chứa "quản trị," "hỗ trợ" hoặc "người dùng."

Để biết thêm thông tin về nâng cấp lên Yammer Enterprise, hãy xem Yammer gói & giá.

Xác định chiến lược nâng cấp Yammer Enterprise

Dịch vụ Yammer của bạn bao gồm một mạng riêng hoặc một tập hợp mạng riêng tư được sắp xếp theo tên miền email. Yammer sẽ tạo ra một mạng cho mỗi tên miền email duy nhất trong tổ chức của bạn như vậy tại đăng nhập, người dùng sẽ được chuyển vào mạng Yammer khớp với địa chỉ email của họ. Ví dụ, john@contoso.com sẽ nằm trong mạng contoso.com .

Một số tổ chức có chỉ có một tên miền email cho tất cả người dùng; tổ chức quy mô lớn thường có nhiều tên miền dựa trên đơn vị doanh nghiệp hoặc bản địa (ví dụ, contosoeurope.com, contosoasia.com, v.v.). Nếu bạn có nhiều tên miền, bạn sẽ có để xác định chiến lược nâng cấp mạng Yammer.

Khi xác định chiến lược nâng cấp của bạn, bạn sẽ xác định mạng Yammer hiện có để nâng cấp, có để tạo một mật khẩu mới và làm thế nào phụ mạng sẽ được tích hợp vào tầm nhìn mạng xã hội của bạn. Cách mà bạn nâng cấp và kết hợp mạng xác định giá trị cộng tác sẽ có thể giữa người dùng, đặc biệt là nếu nhân viên được trải dài giữa các đơn vị kinh doanh khác nhau, công ty con hoặc vùng địa lý. Chìa khóa là quyết định liệu bạn muốn sản phẩm cuối cùng là một mạng Yammer Trung tâm dễ tiếp cận bằng phần lớn của người dùng trong tổ chức của bạn hoặc mạng nhiều được phân đoạn bằng tên miền email.

Nâng cấp một mạng hiện có hoặc tạo mới

Nâng cấp hoặc tạo một trung tâm mạng Yammer là phương thức tiếp cận được khuyên dùng vì nó hỗ trợ tính năng cộng tác giữa tất cả nhân viên và cho phép cho người dùng từ tên miền khác được mời đến tên miền chính tư cách là khách. Một mạng đơn cung cấp cho Trung tâm quản trị, đảm bảo nhất quán trong chính sách triển khai và quản lý, tính năng để triển khai, theo lịch trình bảo trì, v.v.. Một mạng đơn nào nên khi tất cả nhân viên trong một vị trí hoặc được phát tán nhưng chia sẻ một địa chỉ email chung.

Khi bạn chọn nâng cấp mạng duy nhất, bạn sẽ muốn chọn một trong hai tên miền email có phần lớn của người dùng có thể truy nhập vào, thường là bí danh email chính tổ chức, hoặc mạng với dữ liệu nhất để giữ lại nội dung có giá trị. Bạn sẽ giữ lại nội dung tương ứng và người dùng hiện hoạt khi bạn nâng cấp một hiện có Yammer mạng.

Hầu hết các tổ chức có một tên miền chính cho địa chỉ email của nhân viên, để nâng cấp hoặc tạo một mạng duy nhất là phương pháp phổ biến nhất.

Nâng cấp mạng nhiều

Nếu bạn có nhiều mạng Yammer, chúng tôi khuyên bạn nên rằng bạn hợp nhất các mạng nhỏ hơn vào mạng của tổ chức của bạn chính bằng cách thực hiện di chuyển mạng (hãy xem mạng di chuyển: hợp nhất nhiều mạng Yammer). Hợp nhất mạng cho phép bạn:

 • Giảm chi phí quản trị Yammer:    Sau khi hợp nhất, bạn có thể quản lý một dịch vụ Yammer duy nhất, chứ không phải quản lý mạng Yammer riêng lẻ.

 • Giảm bệ phóng thông tin trong tổ chức của bạn:    Có một dịch vụ Yammer tổng hợp được chia sẻ tất cả người dùng của bạn giúp chúng để kết nối và làm việc với tất cả mọi người trong tổ chức của bạn.

 • Cho phép người dùng Office 365 để đăng nhập vào Yammer dễ dàng:    Người dùng có thể đăng nhập vào Yammer bằng thông tin đăng nhập Office 365 của họ và dễ dàng truy nhập Yammer từ công cụ khởi động ứng dụng Office 365. Hãy xem Office 365 đăng nhập cho Yammer.

 • Một cách liền mạch quản lý Dịch vụ Yammer từ Office 365:    Sau khi hợp nhất, quản lý Dịch vụ Yammer là đơn giản. Ví dụ, bạn có thể có giải pháp đăng nhập đơn khi bạn thực thi các căn cước office 365 dành cho người dùng Yammer, và bạn có thể quản lý người dùng và người quản trị tập trung từ Office 365 khi bạn quản lý người dùng Yammer qua vòng đời của họ từ Office 365.

Nâng cấp một mạng và phối liên kết tên miền hoặc mạng hiện có sẵn

Khi bạn tích hợp một tên miền email có một mạng Yammer hiện có vào mạng mẹ lớn hơn, nó gọi là một phối mạng. Phối mạng là một tùy chọn hợp lệ khi một tổ chức có nhiều kinh doanh đơn vị hoặc công ty con mà muốn tận dụng lợi thế của cộng tác và các tính năng quản trị của Yammer Enterprise nhưng không chia sẻ một tên miền email phổ biến. Trong trường hợp này, tất cả người dùng có thể gia nhập một mạng đơn không có quyền người quản trị mạng nhận và bắt đầu cộng tác từ Nhật ký trong ban đầu.

Ví dụ, giả sử Contoso.com là một công ty quốc tế với công ty con trong các thành phố lớn trên toàn thế giới. Mỗi những công ty con có dòng sản phẩm khác nhau để phục vụ nhu cầu duy nhất của khách hàng trong khu vực. Địa chỉ email của nhân viên phản ánh tên công ty con của họ (@contosoeurope, @contosoasia, v.v.). Trong một phối mạng, tất cả các tên miền con nào được phối vào mạng Yammer mẹ, chẳng hạn như @contoso.com, và người dùng có địa chỉ email công ty con nào được chuyển vào mạng Yammer mẹ khi họ đăng nhập.

Khi nâng cấp và sáp nhập tên miền, chúng tôi khuyên bạn chọn mạng hiện có liên quan nhiều nhất, có, mạng với tối đa nội dung hoặc người dùng có mạng mẹ của bạn. Bạn sẽ muốn xem xét các tùy chọn này cẩn thận vì tên miền email sáp nhập sẽ khiến người dùng mất quyền truy nhập vào bất kỳ nội dung nào đã được tạo trong mạng Yammer ban đầu của họ.

Liên hệ với Yammer Enterprise hỗ trợ để giải quyết kế hoạch để phối mạng.

Lưu ý: Tích hợp một tên miền email mà không liên kết với một mạng Yammer vào mạng mẹ lớn hơn được gọi là một "miền thêm." Vì không có mạng Yammer sẵn có, không có nội dung sẽ bị mất trong tên miền thêm quy trình.

Chuẩn bị người dùng của bạn để phối mạng

Bất kỳ lúc nào bạn triển khai nghệ mới hoặc dịch vụ, đó là bắt buộc để thông báo và chuẩn bị người dùng của bạn, đặc biệt là nếu phối mạng là một phần của quy trình để triển khai của bạn. Điều này không chỉ cung cấp cho bạn cơ hội để xây dựng hứng thú trong cộng đồng người dùng của bạn, nhưng cung cấp các thành viên cộng đồng cơ hội để tìm hiểu và thoại câu hỏi trước khi công nghệ mới đến. Giao tiếp rõ ràng, hấp dẫn hơn và hẹn giờ phù hợp là quan trọng để thành công của bạn để triển khai. Đây là một số gợi ý về vẫn đảm bảo rằng phối thành công.

 1. Trước khi phối, liên lạc với người dùng có mạng sẽ được phối với mạng mẹ ngày, thời gian và các hiệu ứng của phối thư. Trong liên lạc này, chia sẻ những lý do để phối, tô sáng những lợi ích và cung cấp hướng dẫn để lưu trữ dữ liệu thông điệp riêng tư, ghi chú, tệp, v.v.. Hãy cho họ biết rằng dữ liệu này sẽ không thể truy nhập sau khi sáp nhập. Hãy xem thông tin liên lạc lập kế hoạch cho một mẫu.

 2. Thông báo cho người dùng trong mạng mẹ người dùng mới tham gia và khuyến khích người dùng hiện tại để chào mừng bạn với những người mới.

 3. Cân nhắc việc xuất dữ liệu trước khi phối, đặc biệt là nếu tổ chức của bạn tuân thủ chính sách duy trì dữ liệu cụ thể. Hoạt động xuất khẩu dữ liệu phải được xử lý người quản trị đã xác nhận.

Tài nguyên

Yammer cung cấp một số công cụ, mẫu và tài nguyên hỗ trợ cho lập kế hoạch và triển khai của bạn nâng cấp lên Yammer Enterprise:

Xem Thêm

Chọn mạng xã hội doanh nghiệp của bạn: Yammer hay nguồn cấp tin tức?

Xin chào Yammer

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×