Nâng cấp mô hình dữ liệu PowerPivot thành Excel 2013 hoặc Excel 2016

Nâng cấp mô hình dữ liệu PowerPivot thành Excel 2013 hoặc Excel 2016

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

“Sổ làm việc này có mô hình dữ liệu Power Pivot được tạo bằng phiên bản bổ trợ Power Pivot trước đây. Bạn sẽ cần nâng cấp mô hình dữ liệu này bằng Power Pivot trong Microsoft Excel 2013”.

Tìm quen thuộc? Nó có nghĩa là bạn mở một sổ làm việc Excel 2010 trong Excel 2013 trở lên, và sổ làm việc đó bao gồm một mô hình dữ liệu nhúng Power Pivot xây dựng bằng cách dùng phiên bản trước của Power Pivot bổ trợ. Bạn có thể thấy thông báo này khi bạn tìm cách chèn một trang tính Power View trong sổ làm việc Excel 2010.

Trong Excel 2013 hoặc Excel 2016, mô hình dữ liệu là một phần của sổ làm việc. Điều này cho phép thông báo bạn biết rằng mô hình dữ liệu nhúng Power Pivot cần nâng cấp trước khi bạn có thể phân chia, truy sâu và lọc dữ liệu trong Excel 2013 hoặc Excel 2016.

 1. Trước khi nâng cấp, hãy kiểm tra vấn đề đã biết gây ra sự cố trong quá trình nâng cấp.

 2. Lưu bản sao của tệp ngay trong trường hợp bạn cần phiên bản trước đó sau này. Sau khi nâng cấp, sổ làm việc sẽ chỉ hoạt động trong Excel 2013 trở lên. Tìm hiểu thêm về: có gì khác nhau trong một mô hình được nâng cấp.

 3. Bắt đầu Power Pivot trong bổ trợ Microsoft Excel.

 4. Bấm Power Pivot > Quản lý để bắt đầu nâng cấp.

  Nút Quản lý trên ribbon PowerPivot

 5. Xác nhận thông báo nâng cấp.

  Thông báo là “Sổ làm việc này có mô hình dữ liệu Power Pivot được tạo bằng phiên bản bổ trợ Power Pivot trước đây. Bạn sẽ cần nâng cấp mô hình dữ liệu này bằng Power Pivot trong Microsoft Excel 2013.”

  Bấm OK để đóng thông báo.

 6. Nâng cấp mô hình dữ liệu. Sau khi nâng cấp, bạn sẽ không làm việc được với sổ làm việc trong phiên bản Power Pivot trước đây nữa.

  Thông báo sẽ bắt đầu bằng “Sổ làm việc có chứa Mô hình Dữ liệu đã được tạo bằng phiên bản Power Pivot trước đây”. Thông báo kết thúc bằng “Bạn có muốn nâng cấp sổ làm việc không?”

  Bấm OK để nâng cấp sổ làm việc.

 7. Lưu và tải lại sổ làm việc. Bước này sẽ khóa những thay đổi đã được tạo trong quá trình nâng cấp. Một khi bạn đã lưu sổ làm việc, bạn không thể hoàn tác. Việc tải lại sẽ chỉ mất vài giây, tùy thuộc vào kích cỡ và vị trí của sổ làm việc.

  Thông báo sẽ bắt đầu bằng “Việc nâng cấp sổ làm việc đã kết thúc thành công nhưng Excel vẫn ở chế độ tương thích”.

  Bấm Có để tải lại sổ làm việc.

Nâng cấp ngay kết thúc. Nếu bạn nhận thư khác trong quá trình nâng cấp, nâng cấp có thể có không thành công, hoặc thỏa mãn với một phần thành công. Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần phải thực hiện các thay đổi theo cách thủ công vào mô hình dữ liệu hoặc sổ làm việc được nâng cấp lên Excel 2013 hoặc Excel 2016. Đọc các phần sau trong bài viết này để tìm hiểu thêm.

Trong bài viết này

Các vấn đề

Loại bỏ hoặc xây dựng lại các bảng được nối kết không còn được liên kết với bảng nguồn trong Excel

Loại bỏ bảng truy xuyên truy vấn

Loại bỏ bảo vệ bằng mật khẩu

Loại bỏ hạn chế truy nhập

Các cột cụ thể trong mô hình được nhắc đến trong thông báo nâng cấp

Không thể cập nhật một kết nối nguồn dữ liệu trong một sổ làm việc được nâng cấp

Vấn đề

Giải pháp

Hoàn tất việc nâng cấp một phần

Hình ảnh KPI bị thiếu

Lỗi nâng cấp phép tính DAX: chúng tôi không thể nâng cấp sổ làm việc này một cách chính xác...

Hàm của PivotTable tham chiếu "Dữ liệu Power Pivot" không còn là hợp lệ

Xóa dữ liệu: khi nâng cấp xóa bỏ dữ liệu trong mô hình của bạn

Nâng cấp thành công nhưng bảng đã nối kết không còn nữa

Có gì khác nhau trong một mô hình được nâng cấp

Slicer và mô tả cột không còn xuất hiện danh sách trường

Sổ làm việc được nâng cấp không còn hoạt động trong phiên bản trước của Excel và Power Pivot

Các vấn đề đã biết

Loại bỏ hoặc xây dựng lại các bảng được nối kết không còn liên kết với bảng nguồn trong Excel nữa

Bảng chưa được Cập Nhật và mồ côi chưa được nâng cấp với phần còn lại của mô hình, dẫn đến kết quả xóa dữ liệu hoặc không thể sử dụng dữ liệu. Bạn có thể tránh vấn đề này bằng cách vẫn đảm bảo rằng hiện có được nối kết bảng được liên kết với bảng nguồn hiện có trong Excel.

 1. Trong Power Pivot cho Excel 2010, hãy bấm vào một bảng đã nối kết trong cửa sổ Power Pivot.

  Biểu tượng bảng đã nối kết

 2. Bấm Bảng đã Nối kết trên ribbon.

  Ribbon được nối kết thể hiện bảng Excel

 3. Xác nhận rằng Bảng Excel trỏ tới một bảng đã có sẵn. Nếu bảng đó đã được đổi tên trong Excel, hãy bấm vào mũi tên xuống trong Bảng Excel để chọn bảng đã đổi tên.

 4. Bấm Chuyển tới Bảng Excel để xác nhận bảng đã nối kết sẽ chuyển thành bảng dữ liệu nguồn trong Excel.

 5. Nếu Bảng Excel trống, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

Lúc này bạn đã sẵn sàng để nâng cấp sổ làm việc, trừ khi cũng áp dụng các vấn đề sau đây.

Loại bỏ các bảng truy xuyên truy vấn

Một vấn đề nâng cấp khác chỉ áp dụng cho mô hình dữ liệu Power Pivot dựa trên khối Analysis Services có hỗ trợ hành động truy sâu. Nếu sổ làm việc có chứa bảng truy vấn truy sâu, thì việc nâng cấp có vẻ thành công vào lúc đầu, nhưng sau đó sẽ trả về lỗi nâng cấp mỗi khi bạn bấm vào một trường trong PivotTable.

 1. Trong Power Pivot cho Excel 2010, hãy định vị mọi bảng truy vấn truy sâu trong sổ làm việc.

  Bảng truy vấn sâu được tạo trong sổ làm việc khi bạn bấm chuột phải vào một số đo và chọn Hiện chi tiết. Bảng kết quả sẽ xuất hiện dưới dạng trang tính riêng trong sổ làm việc. Dòng đầu tiên sẽ bắt đầu bằng “Dữ liệu trả về cho…”

  Bảng truy sâu bằng truy vấn

 2. Xóa từng trang tính có chứa bảng truy vấn sâu. Bạn có thể tạo lại chúng sau khi nâng cấp.

 3. Lưu sổ làm việc.

 4. Nâng cấp sổ làm việc.

 5. Hãy tạo lại bảng truy vấn sâu nếu bạn cần đến chúng. Bấm chuột phải vào một trường được tính toán trong PivotTable, rồi bấm Hiện Chi tiết. Một bảng truy vấn sâu sẽ được tạo ra ở trang tính riêng.

Loại bỏ bảo vệ bằng mật khẩu

Sổ làm việc được bảo vệ bằng mật khẩu cũng chứa cả Mô hình Dữ liệu sẽ không thể nâng cấp được khi có lỗi này:

“Không thể nâng cấp Mô hình Dữ liệu trong sổ làm việc này”.

Để giải quyết vấn đề này, hãy loại bỏ mật khẩu trước khi nâng cấp.

 1. Mở sổ làm việc trong Excel 2013 hoặc Excel 2016.

 2. Bấm Tệp > Thông tin > Bảo vệ Sổ làm việc >Mã hóa bằng Mật khẩu.

 3. Xóa dấu sao rồi bấm OK.

 4. Lưu sổ làm việc.

 5. Bấm Power Pivot > Quản lý để bắt đầu nâng cấp lại.

 6. Thêm bảo vệ bằng mật khẩu trở lại cho sổ làm việc.

Loại bỏ quyền truy nhập hạn chế

Mô hình Dữ liệu sổ làm việc bị hạn chế in, sửa hoặc sao chép sẽ không thể nâng cấp khi có lỗi này:

“Không thể nâng cấp Mô hình Dữ liệu trong sổ làm việc này”.

Để giải quyết vấn đề này, hãy loại bỏ các hạn chế trước khi nâng cấp.

 1. Mở sổ làm việc trong Excel 2013 hoặc Excel 2016.

 2. Bấm Tệp > Thông tin > Bảo vệ Sổ làm việc >Hạn chế Truy nhập.

 3. Đánh dấu Truy nhập Không hạn chế để loại bỏ các hạn chế.

 4. Lưu sổ làm việc trong Excel.

 5. Bấm Power Pivot > Quản lý để bắt đầu nâng cấp lại.

 6. Thêm các hạn chế truy nhập trở lại vào sổ làm việc.

Các cột cụ thể trong mô hình được nhắc đến trong thông báo nâng cấp

Khi xảy ra lỗi trong quá trình nâng cấp và thông báo lỗi cho biết trường nào đang gây ra vấn đề, bạn hãy làm theo các bước này:

 1. Trong Excel 2013 hoặc Excel 2016, đi tới PivotTable hoặc báo cáo có chứa các trường nâng cấp đang có vấn đề với.

 2. Loại bỏ các trường này khỏi PivotTable hoặc báo cáo. Danh sách Trường sẽ tiếp tục liệt kê các trường này; chúng sẽ không xuất hiện trong báo cáo.

 3. Lưu và đóng sổ làm việc.

 4. Mở lại sổ làm việc.

 5. Bấm Power Pivot > Quản lý để bắt đầu nâng cấp lại.

 6. Giả định rằng việc nâng cấp đã thành công, hãy thêm các trường đó trở lại PivotTable hoặc báo cáo.

Không thể cập nhật một kết nối nguồn dữ liệu trong một sổ làm việc được nâng cấp

Bạn đã tạo một sổ làm việc trong Excel 2010 với kết nối với nguồn dữ liệu ngoài. Bạn mở sổ làm việc trong Excel 2013 hoặc Excel 2016. Khi bạn cố gắng thay đổi một PivotTable trong sổ làm việc, bạn thấy một thông báo rằng bạn phải Cập Nhật PivotTable. Bạn tìm cách Cập Nhật, nhưng bạn thấy thông báo này:

"Excel không thể lấy đủ thông tin cần thiết về khối này. Khối có thể đã được tổ chức lại hoặc thay đổi trên máy chủ. Hãy liên hệ với người quản trị khối OLAP và, nếu cần thiết, hãy thiết lập một nguồn dữ liệu mới để kết nối đến khối."

Khi bạn cố chỉnh sửa kết nối hiện có, bạn có thể nhìn thấy tên mô hình dữ liệu, nhưng bạn không thể sửa đổi nguồn dữ liệu.

Vấn đề

Kết nối với nguồn dữ liệu không còn hiệu lực và bạn cần Cập Nhật, nhưng bạn không thể cập nhật nó trong Excel 2013 hoặc Excel 2016.

Giải pháp

 1. Mở sổ làm việc trong Excel 2010 với bổ trợ Power Pivot.

 2. Trên tab Power Pivot > Quản lý Mô hình Dữ liệu để mở cửa sổ Power Pivot.

 3. Trong cửa sổ Power Pivot, bấm Trang chủ > Kết nối > Kết nối Hiện có.

 4. Chọn kết nối cơ sở dữ liệu hiện tại và bấm Sửa.

 5. Trong hộp thoại Sửa Kết nối, bấm Duyệt để định vị một cơ sở dữ liệu khác cùng loại nhưng có tên hoặc vị trí khác.

 6. Lưu và đóng sổ làm việc.

 7. Mở sổ làm việc trong Excel 2013 hoặc Excel 2016.

Đầu trang

Hoàn tất việc nâng cấp một phần

Trong hầu hết các trường hợp, việc nâng cấp sổ làm việc sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng đôi khi cần thay đổi thêm để hoàn thành công việc này. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách xử lý những lỗi cụ thể cho biết việc nâng cấp mới chỉ hoàn thành một phần hoặc chưa hoàn thành. Sổ làm việc được nâng cấp nhưng còn thiếu một số chức năng nhất định.

Thiếu hình ảnh KPI

Nếu hình ảnh KPI (biểu tượng màu hoặc đồ thị) còn thiếu, hãy loại bỏ KPI khỏi vùng Giá trị trong Danh sách Trường, rồi thêm trở lại.

Lỗi nâng cấp phép tính DAX: Chúng tôi không thể nâng cấp sổ làm việc này một cách chính xác...

Cần thay đổi một số phép tính DAX theo cách thủ công trước khi sổ làm việc hoạt động. Nếu truy vấn hoặc biểu thức DAX không tương thích với Excel 2013, thì sổ làm việc chỉ được nâng cấp một phần. Bạn sẽ thấy thông báo này:

“Chúng tôi không thể nâng cấp sổ làm việc này một cách chính xác. Lưu sổ làm việc có thể làm cho một số tính năng dữ liệu Excel không hoạt động. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259419

Chúng tôi đã gặp phải lỗi: Không thể truy vấn cấu trúc hỗ trợ nội bộ cho cột ‘<bảng>[<tên cột>]’ vì chúng phụ thuộc vào cột, mối quan hệ hoặc số đo không được xử lý. Vui lòng làm mới hoặc tính toán lại mô hình”.

Nếu bạn gặp phải lỗi này (và bạn có thể gặp phải lỗi này vài lần), hãy ghi nhớ những bảng và cột nào được chỉ báo để bạn có thể đến thẳng bảng đó. Bạn sẽ cần sửa từng biểu thức DAX:

Lưu ý: Nếu bạn được yêu cầu cho phép lưu Power Pivot, hãy đóng và mở lại sổ làm việc, rồi bấm Có.

 1. Trong cửa sổ Power Pivot, hãy mở bảng đã được nhắc đến trong thông báo.

 2. Bấm vào cột có biểu tượng lỗi và giá trị #ERROR. Bạn có thể thấy biểu thức DAX trong thanh công thức.

 3. Tìm kiếm các vấn đề đã biết sau đây về tính tương thích DAX:

  Các giá trị Null được biểu thị bằng dấu ngoặc kép không chứa giá trị (“”) không còn được cho phép. Hãy thay thế dấu ngoặc kép bằng số không.

  LOOKUPVALUE, CONTAINS hoặc SWITCH đã tìm cách so sánh các kiểu giá trị không tương thích. Bạn có thể cần xác định một [Kiểu] trong đối số hoặc bảo đảm rằng cả hai kiểu giá trị đều là Số, Chuỗi hoặc Boolean. Nếu bạn cần chuyển đổi một trong các giá trị, bạn có thể dùng hàm VALUE hoặc FORMAT.

Có thể tiếp tục xuất hiện thêm các lỗi trong Excel khi bạn sửa biểu thức DAX. Nếu bạn không sửa được công thức, hãy chuyển về Excel để xem có lỗi nào đang ngăn chặn các hành động khác hay không. Bấm OK để đóng lỗi này, rồi trở lại Power Pivot để tiếp tục công việc của bạn.

Sau khi bạn đã sửa các phép tính DAX và thông báo lỗi không còn xuất hiện nữa, thì coi như sổ làm việc đã được nâng cấp hoàn toàn.

Các hàm của PivotTable tham chiếu “Dữ liệuPower Pivot ” không còn hiệu lực nữa

Các hàm khối Excel xác định kết nối tới mô hình Power Pivot từ bản phát hành trước đây phải được cập nhật thủ công thành tên mô hình mới, “ThisWorkbookDataModel”.

Phiên bản trước đó

Excel 2013

=CUBEVALUE("Power Pivot Data",[Measures].[TotalSales])

=CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel",[Measures].[TotalSales])

 1. Trong Excel, trên mỗi trang tính, hãy bấm Công thức > Hiện Công thức để hiển thị các phép tính đã dùng trong mỗi trang tính.

 2. Để biết các hàm khối Excel xác định nối kết, hãy tra cứu “Dữ liệu Power Pivot”.

 3. Thay “Dữ liệu Power Pivot” bằng “ThisWorkbookDataModel”.

 4. Lưu sổ làm việc.

Đầu trang

Xóa dữ liệu: khi nâng cấp xóa bỏ dữ liệu trong mô hình của bạn

“Nâng cấp đã không thể nâng cấp các bảng được kết nối sau đây <tên bảng>. Các bảng này đã bị loại bỏ khỏi mô hình.”

Trong những trường hợp đặc biệt, dữ liệu sẽ được xóa bỏ khỏi mô hình trong quá trình nâng cấp. Việc xóa bỏ dữ liệu xảy ra khi mô hình của bạn có bảng đã nối kết mồ côi, mà bảng đó không thể truy nguyên về một bảng được liên kết trong cùng một sổ làm việc, hoặc vì bảng nguồn đã bị xóa bỏ hoặc đổi tên.

Việc nâng cấp thành công nhưng bảng đã nối kết không còn nữa

Bảng đã nối kết là bảng bạn tạo trong một trang tính rồi thêm vào mô hình dữ liệu để bạn có thể liên kết bảng này với các bảng khác và thêm vào các phép tính DAX. Việc nâng cấp sẽ xóa bỏ bảng đã nối kết nếu bảng nguồn không còn tồn tại trong sổ làm việc nữa.

Ví dụ như trong kịch bản này: Bạn đã tạo hoặc đã nhập một bảng vào Excel, đã thêm bảng đó dưới dạng bảng đã nối kết trong Power Pivot nơi bảng đã trở thành một phần trong mô hình dữ liệu, sau đó xóa bỏ bảng gốc mà bảng này dựa vào. Mô hình sẽ giữ lại bảng đã nối kết ngay cả khi bảng trong Excel không còn nữa.

Sau đó, khi bạn tìm cách nâng cấp sổ làm việc thành Excel 2013, các lỗi sau đây sẽ xảy ra.

“Nâng cấp đã không thể nâng cấp các bảng được kết nối sau đây <tên bảng>. Các bảng này đã bị loại bỏ khỏi mô hình.”

Nếu có thể, hãy hủy bỏ nâng cấp để bạn có thể thay đổi mô hình hoặc tạo bản sao lưu trong trường hợp bạn muốn tham chiếu bảng đó sau này:

 1. Bấm OK để đóng thông báo "Quá trình nâng cấp đã không thể nâng cấp các bảng được kết nối sau đây".

 2. Khi được hỏi có lưu, đóng và mở lại sổ làm việc hay không, hãy bấm Không.

 3. Đóng tệp trong Excel 2013 mà không lưu tệp.

 4. Mở sổ làm việc trong Excel 2010 và sửa các vấn đề với bảng được kết nối:

  1. Không cần bảng đã nối kết nữa? Hãy xóa bỏ bảng này khỏi mô hình hoặc bắt đầu nâng cấp lại trong Excel 2013 và để quá trình nâng cấp loại bỏ bảng này cho bạn.

  2. Bảng Excel đã được đổi tên nhưng bảng đã nối kết thì không? Hãy cập nhật thông tin kết nối trong Power Pivot, như được mô tả ở bước 1 ở đầu trang này.

  3. Cần giữ lại bảng đã nối kết vì bảng này được dùng trong các tính toán hoặc trong PivotTable, nhưng bảng Excel gốc không còn nữa? Hãy tạo lại bảng nguồn trong Excel và cập nhật nối kết:

   • Sao chép các hàng từ bảng đã nối kết trong cửa sổ Power Pivot.

   • Dán các hàng này vào một trang tính trong Excel.

   • Định dạng các hàng ở dạng bảng.

   • Đặt tên cho bảng.

   • Hãy trở lại cửa sổ Power Pivot.

   • Bấm Bảng đã Nối kết > Bảng Excel rồi chọn bảng bạn vừa tạo.

   • Lưu tệp.

 5. Sau khi thực hiện việc sửa, hãy mở tệp trong Excel 2013.

 6. Bắt đầu nâng cấp lại bằng cách bấm Power Pivot > Quản lý.

Nếu bạn lưu sổ làm việc, bạn không thể chuyển nó trở lại phiên bản trước đây. Bạn sẽ cần phải tạo lại bảng đã nối kết từ đầu. Tìm hiểu thêm về: thêm dữ liệu trang tính vào một mô hình dữ liệu bằng cách dùng một bảng được nối kết.

Đầu trang

Có gì khác nhau trong một mô hình được nâng cấp

Trong hầu hết các trường hợp, sổ làm việc được nâng cấp cũng giống hệt như sổ làm việc trước đó. Tuy nhiên, có một số thay đổi ở phiên bản mới rất đáng được đề cập.

Mô tả về slicer và cột không còn xuất hiện Danh sách Trường

Trong phiên bản trước đó, một danh sách trường PivotTable Hiển thị cột hoặc trường mô tả dưới dạng chú giải công cụ. Trong Excel 2013 trở lên, danh sách trường không hỗ trợ chú giải công cụ. Bất kỳ cột mô tả tồn tại trong mô hình sẽ bị bỏ qua trong trực quan hóa dữ liệu trong Excel.

Slicer được hỗ trợ, nhưng bạn tạo chúng trong một cách khác nhau. Danh sách trường không cung cấp các tùy chọn để tạo bộ cắt.

Sổ làm việc được nâng cấp không còn hoạt động trong phiên bản Excel và Power Pivot trước đây nữa

Trước Excel 2013, có hai phiên bản bổ trợ Power Pivot trước đây. Cả hai phiên bản này chỉ hoạt động với Excel 2010. Các phiên bản này là:

 • SQL Server 2008 R2 Power Pivot cho Excel

 • SQL Server 2012 Power Pivot cho Excel 2010

Sau khi bạn đã nâng cấp mô hình dữ liệu vào Excel 2013 hoặc Excel 2016, bạn có thể mở sổ làm việc, nhưng không tương tác với hay chỉnh sửa, báo cáo dựa trên mô hình PowerPivot trong Excel 2010. Khi mở Excel 2013 hoặc Excel 2016 sổ làm việc mô hình dữ liệu trong Excel 2010, bạn sẽ nhận được lỗi sau đây nếu bạn bấm slicer, thay đổi bộ lọc, hoặc kéo một trường mới vào PivotTable:

“Không khởi tạo được nguồn dữ liệu.

Lỗi này xảy ra vì sự tương tác dữ liệu, chẳng hạn như việc bấm vào một slicer, sẽ tạo ra một truy vấn được gửi tới mô hình dữ liệu (mô hình đó là nguồn dữ liệu của PivotTable). Vì mô hình dữ liệu không còn hợp lệ trong Excel 2010, nên bạn sẽ gặp phải lỗi khởi tạo nguồn dữ liệu thay vì tương tác dữ liệu.

Giả sử lúc này bạn tìm cách mở mô hình dữ liệu trong cửa sổ Power Pivot. Mô hình sẽ không mở được và xảy ra lỗi sau đây:

“Sổ làm việc này chứa mô hình dữ liệu Excel được tạo trong phiên bản Excel mới hơn. Bạn có thể mở sổ làm việc này trong phiên bản Excel trước đây, nhưng bạn sẽ không thể tải hoặc làm việc với Power Pivot khi nó cùng tồn tại với mô hình dữ liệu Excel”.

Không có giải pháp thay thế không; nâng cấp được chỉ chuyển tiếp. Trước khi nâng cấp, hãy kiểm tra với đồng nghiệp để đảm bảo rằng bạn tất cả nâng cấp thành Excel 2013 cùng một lúc. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạm thời giữ riêng biệt Phiên bản của sổ làm việc của bạn nếu tổ chức của bạn dự định dùng Excel 2010 và Excel 2013 hoặc Excel 2016 song song.

Tìm hiểu thêm về: Power Pivot Phiên bản tương thích

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×