Nâng cấp lên OneNote cho Windows

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: 


Khi bạn tạo một sổ ghi chép trong OneNote, nó dược tự động lưu ở định dạng tệp mới nhất. Bạn cần định dạng này nếu bạn muốn tất cả các tính năng mới nhất của OneNote hoạt động đúng cách.

Định dạng mới được đặt tên là “Định dạng sổ ghi chép OneNote 2010-2016" để cho bạn biết rằng nó tương thích với định dạng OneNote 2010 và 2013. OneNote 2016 có thể đọc sổ ghi chép được tạo bằng OneNote 2016 hoặc 2013 và cũng có thể mở, xem và sửa bất cứ tệp sổ ghi chép nào được lưu theo định dạng tệp OneNote 2010 và 2007 cũ hơn.

Mẹo: Nếu bạn đã nâng cấp từ OneNote 2007 lên OneNote 2016, sổ ghi chép hiện có của bạn theo định dạng 2007 sẽ không tự động chuyển đổi. Đây là để bảo đảm bảo rằng bạn có thể dùng OneNote 2016 cho tất cả các ghi chú mà bạn hiện đang làm việc, bao gồm các dự án cộng tác với những người có sổ ghi chép được chia sẻ được lưu trong định dạng cũ. Nếu bạn vẫn đang chia sẻ ghi chú với những người dùng OneNote 2007, trì hoãn việc nâng cấp định dạng tệp sổ ghi chép cho đến khi tất cả những người khác đã nâng cấp lên OneNote 2010 hoặc mới hơn.

Để kiểm tra sổ ghi chép được lưu theo định đạng tệp nào:

  • Trong OneNote 2016 hoặc 2013, hãy mở một sổ ghi chép và nhìn vào thanh tiêu đề của cửa sổ OneNote. Nếu [Phương thức Tương thích] xuất hiện bên cạnh tên sổ ghi chép, có nghĩa là sổ ghi chép này được lưu ở định dạng 2007 cũ hơn.

  • Trong OneNote 2010, hãy chọn Tệp > Thông tin. Bên cạnh tên sổ ghi chép mà bạn muốn kiểm tra, hãy chọn nút Thiết đặt, sau đó bấm vào Thuộc tính. Trong hộp thoại Thuộc tính Sổ ghi chép, hãy nhìn Định dạng Mặc định để xem sổ ghi chép được lưu ở định dạng nào.

Định dạng tệp mới được đặt tên là "định dạng OneNote 2010-2013 sổ ghi chép" để cho phép bạn biết nó là tương thích với định dạng OneNote 2010. OneNote 2013 có thể đọc các sổ ghi chép được tạo bằng một trong hai OneNote 2010 hoặc OneNote 2013 và nó có thể cũng mở, xem và sửa mọi tệp sổ ghi chép đã lưu trong các OneNote 2010 và 2007 tệp định dạng.

Nếu bạn đã nâng cấp từ OneNote 2007 lên OneNote 2013, sổ ghi chép hiện có của bạn theo định dạng 2007 sẽ không được chuyển tự động. Đây là để bảo đảm bảo rằng bạn có thể dùng OneNote 2013 cho tất cả các ghi chú mà bạn có thể làm việc, bao gồm các dự án cộng tác với những người có sổ ghi chép được chia sẻ được lưu trong định dạng cũ.

Mẹo: Nếu chia sẻ ghi chú với những người dùng OneNote 2007 không quan trọng với bạn, là tốt nhất để chuyển đổi sổ ghi chép hiện có của bạn thành định dạng 2010-2013 mới để bạn có thể tận dụng tất cả các tính năng của OneNote 2013.

Để kiểm tra sổ ghi chép được lưu theo định đạng tệp nào:

  • Trong OneNote 2013, hãy mở sổ ghi chép, và nhìn vào thanh tiêu đề của cửa sổ OneNote. Nếu [Phương thức tương thích] được hiển thị bên cạnh tên sổ ghi chép, sổ ghi chép được lưu ở định dạng 2007 cũ.

  • Trong OneNote 2010, hãy bấm Tệp > Thông tin. Bên cạnh tên sổ ghi chép mà bạn muốn kiểm tra, hãy bấm nút Thiết đặt, sau đó bấm Thuộc tính. Trong hộp thoại Thuộc tính Sổ tay, hãy nhìn Định dạng Mặc định để xem sổ ghi chép được lưu ở định dạng nào.

Lưu ý: Định dạng tệp 2010-2013 không thể được sử dụng OneNote 2007. Nếu bạn đã nâng cấp sổ ghi chép thành định dạng tệp 2010-2013, bạn có thể dùng OneNote chuyển đổi cụ vì vậy bạn có thể thay đổi sổ ghi chép từ một định dạng khác.

Nâng cấp từ OneNote 2003

OneNote 2003 được tạo ra gần như một thập kỷ trước và không thể đọc các định dạng tệp hoặc tìm hiểu về các tính năng trong các phiên bản OneNote mới hơn ba.

Nếu bạn đã nâng cấp từ OneNote 2003 lên OneNote 2013 và bạn muốn có thể sửa ghi chú hiện có của bạn, bạn sẽ cần nâng cấp sổ tay 2003 toàn bộ của bạn lên một trong hai dạng 2007 hoặc 2013. Để thực hiện điều này, mở sổ ghi chép định dạng 2003 trong OneNote 2013 và sau đó chấp nhận các lời nhắc cho bạn biết rằng bạn cần nâng cấp.

Lưu ý: Nếu bạn nâng cấp sổ tay OneNote 2003 lên định dạng 2007, một số tính năng của OneNote 2013 vẫn sẽ không sẵn dùng — bao gồm phương trình toán học, ghi chú được nối kết và phiên bản sổ tay.

Sau khi sổ tay OneNote 2003 của bạn được chuyển đổi thành một định dạng mới hơn, nó không thể thay đổi trở lại. Nếu việc giữ sổ ghi chép 2003 trong định dạng cũ là quan trọng với bạn, hãy cân nhắc việc tạo bản sao trước khi chuyển đổi của bạn sao chép làm việc sang định dạng mới nhất.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×