Nâng cấp lên Office 2016 bằng Office 365 dành cho doanh nghiệp

Thông tin dưới đây là dành cho các cá nhân trong tổ chức (bao gồm tổ chức giáo dục, chính phủ và phi lợi nhuận), sử dụng Office 365.

Lưu ý: 

Với bản phát hành của Office 2016, giờ đây bạn có thể tải miễn phí phiên bản mới nhất của Office trên PC hoặc máy Mac nếu bạn có đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp hiện tại bao gồm các ứng dụng Office trên máy tính. Liên hệ với người quản trị của bạn nếu bạn làm theo các bước sau và không nhìn thấy tùy chọn để cài đặt các sản phẩm mới nhất. Có thể người quản trị của bạn chưa gán giấy phép cho bạn hoặc chưa cấp cho bạn quyền cài đặt Office.

Bạn có phải là người quản trị Office 365 không? Người quản trị muốn nâng cấp người dùng trong tổ chức của mình lên phiên bản mới nhất của Office trước tiên cần xem lại hướng dẫn từng bước trong mục Nâng cấp người dùng lên máy khách Office mới nhất bằng Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Nâng cấp lên Office 2016 bằng Office 365 dành cho doanh nghiệp

Nâng cấp lên Office 2016, Project Professional 2016 hoặc Visio Pro 2016

Chọn sản phẩm Office mà bạn muốn nâng cấp. Nếu bạn không biết chắc chắn hiện mình đang sử dụng phiên bản Office nào, hãy xem Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?

Tùy chọn nâng cấp

Việc bạn cần làm

Người quản trị Office 365 hoặc bộ phận CNTT bên bạn sẽ cài đặt Office cho bạn

Bạn không cần làm gì cả. Người quản trị hoặc bộ phận CNTT của bạn có thể sẽ tiếp tục quản lý các bản cài đặt và cập nhật.

Nâng cấp từ phiên bản cũ hơn của Office, chẳng hạn như Office 2010 hoặc Office 2007

Liên hệ với người quản trị của bạn nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn để cài đặt Office 2016 khi đăng nhập vào portal.office.com/ols/mySoftware.aspx. Có thể người quản trị của bạn chưa gán giấy phép cho bạn hoặc chưa cấp cho bạn quyền cài đặt phiên bản Office mà bạn muốn. Nếu bạn là người quản trị, xem mục Nâng cấp người dùng lên máy khách Office mới nhất bằng Office 365 dành cho doanh nghiệp.

 1. Gỡ cài đặt Office theo các bước trong Gỡ cài đặt Office 2013, Office 2016 hoặc Office 365 khỏi PC.

 2. Cài đặt Office theo các bước trong Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn.

Nâng cấp từ Office 2013

Liên hệ với người quản trị của bạn nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn để cài đặt Office 2016 khi đăng nhập vào portal.office.com/ols/mySoftware.aspx. Có thể người quản trị của bạn chưa gán giấy phép cho bạn hoặc chưa cấp cho bạn quyền cài đặt phiên bản Office mà bạn muốn. Nếu bạn là người quản trị, xem mục Nâng cấp người dùng lên máy khách Office mới nhất bằng Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Các bước nâng cấp từ Office 2013 sẽ phụ thuộc vào việc bản sao Office của bạn đã được cài đặt bằng cách sử dụng Click-to-Run hay MSI. Để kiểm tra, hãy làm theo các bước sau:

Cách xác định loại bản cài đặt của bạn

 1. Mở một ứng dụng Office, như Outlook hoặc Word.

 2. Đi đến Tệp > Tài khoản hoặc Tài khoản Office.

 3. Nếu bạn thấy mục "Tùy chọn Cập nhật" nghĩa là bạn có bản cài đặt Click-to-Run. Nếu bạn không thấy mục "Tùy chọn Cập nhật" nghĩa là bạn có bản cài đặt nền MSI.

  CTR so với MSI

Đối với các phiên bản Click-to-Run của Office 2013:

 1. Cài đặt Office 2016 theo các bước trong mục Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn.

Đối với các phiên bản MSI của Office 2013:

 1. Gỡ cài đặt Office 2013 theo các bước trong Gỡ cài đặt Office 2013, Office 2016 hoặc Office 365 khỏi PC.

 2. Cài đặt Office 2016 theo các bước trong Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn.

Cách thức nâng cấp

Việc bạn cần làm

Người quản trị Office 365 hoặc bộ phận CNTT cài đặt Máy khách Để bàn Project Online cho bạn

Bạn không cần làm gì cả. Người quản trị hoặc bộ phận CNTT của bạn có thể sẽ tiếp tục quản lý các bản cài đặt và cập nhật.

Nâng cấp từ phiên bản cũ hơn của Project, chẳng hạn như Project Professional 2010 hoặc Project Professional 2007

Liên hệ với người quản trị của bạn nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn để cài đặt Máy khách Để bàn Project Online khi đăng nhập vào portal.office.com/ols/mySoftware.aspx. Có thể người quản trị của bạn chưa gán giấy phép cho bạn hoặc chưa cấp cho bạn quyền cài đặt phiên bản Office mà bạn muốn. Nếu bạn là người quản trị, xem mục Nâng cấp người dùng lên máy khách Office mới nhất bằng Office 365 dành cho doanh nghiệp.

 1. Gỡ cài đặt Project theo các bước trong Gỡ cài đặt Office 2013, Office 2016 hoặc Office 365 khỏi PC.

 2. Cài đặt Project theo các bước trong Cài đặt Project for Office 365.

Nâng cấp từ Project Professional 2013

Liên hệ với người quản trị của bạn nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn để cài đặt Máy khách Để bàn Project Online khi đăng nhập vào portal.office.com/ols/mySoftware.aspx. Có thể người quản trị của bạn chưa gán giấy phép cho bạn hoặc chưa cấp cho bạn quyền cài đặt phiên bản Office mà bạn muốn. Nếu bạn là người quản trị, xem mục Nâng cấp người dùng lên máy khách Office mới nhất bằng Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Các bước nâng cấp từ Project 2013 sẽ phụ thuộc vào việc bản sao Project của bạn đã được cài đặt bằng Click-to-Run hay MSI. Để kiểm tra, hãy làm theo các bước sau:

Kiểm tra xem Project 2013 đã được cài đặt bằng Click-to-Run hay MSI   

 1. Mở ứng dụng Project 2013.

 2. Trên menu Tệp, hãy chọn Tài khoản.

 3. Đối với các bản cài đặt Project 2013Click-to-Run, bạn sẽ có nút Tùy chọn Cập nhật.

  Các bản cài đặt dựa trên nền tảng MSI không có nút Tùy chọn Cập nhật. Những bản cài đặt này chỉ hiển thị nút Giới thiệu về Project.

  Các bản cài đặt Click-to-run có nút Tùy chọn Cập nhật trên trang Tài khoản. Các bản cài đặt dựa trên nền tảng MSI không có nút này.

Đối với các phiên bản Click-to-Run của Project 2013:

 1. Cài đặt Project 2013 theo các bước trong Cài đặt Project for Office 365

Đối với các phiên bản MSI của Project 2013:

 1. Bạn nên gỡ cài đặt Project theo các bước trong mục Gỡ cài đặt Office 2013, Office 2016 hoặc Office 365 khỏi PC.

 2. Cài đặt Project theo các bước trong Cài đặt Project for Office 365.

Cách thức nâng cấp

Việc bạn cần làm

Người quản trị Office 365 hoặc bộ phận CNTT cài đặt Visio Pro for Office 365 cho bạn

Bạn không cần làm gì cả. Người quản trị hoặc bộ phận CNTT của bạn có thể sẽ tiếp tục quản lý các bản cài đặt và cập nhật.

Nâng cấp từ phiên bản cũ hơn của Visio, chẳng hạn như Visio Professional 2010 hoặc Visio Professional 2007

Liên hệ với người quản trị của bạn nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn để cài đặt Visio khi đăng nhập vào portal.office.com/ols/mySoftware.aspx. Có thể người quản trị của bạn chưa gán giấy phép cho bạn hoặc chưa cấp cho bạn quyền cài đặt phiên bản Office mà bạn muốn. Nếu bạn là người quản trị, xem mục Nâng cấp người dùng lên máy khách Office mới nhất bằng Office 365 dành cho doanh nghiệp.

 1. Gỡ cài đặt Visio theo các bước trong Gỡ cài đặt Office 2013, Office 2016 hoặc Office 365 khỏi PC.

 2. Cài đặt Visio theo các bước trong Cài đặt Visio Pro cho Office 365.

Nâng cấp từ Visio Professional 2013

Liên hệ với người quản trị của bạn nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn để cài đặt Visio khi đăng nhập vào portal.office.com/ols/mySoftware.aspx. Có thể người quản trị của bạn chưa gán giấy phép cho bạn hoặc chưa cấp cho bạn quyền cài đặt phiên bản Office mà bạn muốn. Nếu bạn là người quản trị, xem mục Nâng cấp người dùng lên máy khách Office mới nhất bằng Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Các bước nâng cấp từ Visio sẽ tùy thuộc vào việc bản cài đặt được dựa trên click-to-run hay MSI. Để kiểm tra, hãy làm theo các bước sau:

Kiểm tra xem Visio 2013 đã được cài đặt bằng Click-to-Run hay MSI   

 1. Mở ứng dụng Visio.

 2. Trên menu Tệp, hãy chọn Tài khoản.

 3. Đối với các bản cài đặt click-to-run của Visio, bạn sẽ có nút Tùy chọn Cập nhật.

  Các bản cài đặt dựa trên nền tảng MSI không có nút Tùy chọn Cập nhật. Những bản cài đặt này chỉ hiển thị nút Giới thiệu <Visio>.

  Các bản cài đặt Click-to-run có nút Tùy chọn Cập nhật trên trang Tài khoản. Các bản cài đặt trên nền tảng MSI không có nút này.

Đối với các phiên bản Click-to-Run của Visio 2013:

 1. Cài đặt Visio Pro theo các bước trong mục Cài đặt Visio Pro for Office 365

Đối với các phiên bản MSI của Visio 2013:

 1. Bạn nên gỡ cài đặt Visio theo các bước trong mục Gỡ cài đặt Office 2013, Office 2016 hoặc Office 365 khỏi PC.

 2. Cài đặt Visio theo các bước trong Cài đặt Visio Pro cho Office 365.

Đăng ký thuê bao mới của Office 365 dành cho doanh nghiệp

Tùy thuộc vào gói mà bạn chọn, gói Office 365 dành cho doanh nghiệp sẽ bao gồm phiên bản mới nhất của Office. Nếu bạn quan tâm đến việc thiết lập Office 365 trong tổ chức của bạn và muốn tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm, hãy xem Các gói Office 365 Business và Enterprise.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×