Nâng cấp ứng dụng Access

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng    Microsoft không còn đề xuất tạo và sử dụng các ứng dụng web Access trong SharePoint. Thay vào đó, hãy cân nhắc tới việc sử dụng Microsoft PowerApps để xây dựng các giải pháp doanh nghiệp không cần viết mã cho web và các thiết bị di động.

Sau khi bạn tạo một ứng dụng web Access và những người đang sử dụng nó, bạn có thể lưu ứng dụng web như một gói và thực hiện thay đổi thiết kế cho bản sao riêng biệt của ứng dụng web mà mọi người không sử dụng. Khi bạn đã hài lòng với thay đổi của bạn, bạn có thể lưu một phiên bản mới của ứng dụng web của bạn và sau đó nâng cấp "Phiên bản sản xuất" của ứng dụng web mà mọi người đang dùng.

Quan trọng: Nâng cấp ứng dụng web Access sẵn dùng chỉ dành cho ứng dụng web trên trang Office 365 hoặc SharePoint Online. Bạn cũng cần phải có tối thiểu cài đặt Access 2013 với gói dịch vụ 1 có thể lưu gói ứng dụng web để nâng cấp.

Lưu ý: Bài viết này không áp dụng cho cơ sở dữ liệu Access trên máy tính.

Chọn một tùy chọn nâng cấp, dựa vào vị trí bạn đặt ứng dụng web của bạn

Nâng cấp ứng dụng web Access mà bạn tải trực tiếp lên một site

Nâng cấp ứng dụng web Access trong danh mục ứng dụng của bạn

Bước 1: Tải ứng dụng web Access Cập nhật lên danh mục ứng dụng

Bước 2: Loại bỏ phiên bản trước của ứng dụng web Access từ danh mục ứng dụng

Nâng cấp ứng dụng web Access trong SharePoint Store

Nâng cấp ứng dụng web Access mà bạn tải trực tiếp lên một site

Nếu bạn đã tạo ứng dụng web trực tiếp trên một trang web, bạn có thể áp dụng một gói nâng cấp ứng dụng web ngay tại đó.

 1. Trên trang nơi bạn muốn nâng cấp ứng dụng web Access, bấm Nội dung trang.

 2. Trỏ tới lát xếp cho ứng dụng web của bạn, hãy bấm vào dấu chấm lửng () xuất hiện kế bên nó, sau đó bấm nâng cấp.

  Lệnh Nâng cấp dưới dấu chấm lửng cho ứng dụng trên trang Nội dung Site

 3. Duyệt tới tệp gói nâng cấp ứng dụng web bạn muốn áp dụng cho ứng dụng web, sau đó bấm áp dụng.

  Hộp thoại Áp dụng Nâng cấp

Đó là nó. Ứng dụng web bây giờ được nâng cấp lên phiên bản mới nhất. Bạn có thể xác nhận rằng ứng dụng của bạn được nâng cấp trên Trang nội dung trang, bằng trỏ đến lát xếp cho ứng dụng của bạn, rồi bấm vào dấu chấm lửng () xuất hiện bên cạnh đó.

Một ứng dụng được nâng cấp trên site

Đầu trang

Nâng cấp ứng dụng web Access trong danh mục ứng dụng của bạn

Nếu bạn phân phối ứng dụng web Access của bạn đến danh mục ứng dụng SharePoint của bạn, bạn có thể áp dụng một gói nâng cấp ứng dụng web trong danh mục ứng dụng duy trì tổ chức của bạn. Những người đã cài đặt ứng dụng web Access của bạn từ danh mục ứng dụng vào site của họ rồi sẽ nhìn thấy một thông báo trên trang nội dung trang Phiên bản mới của ứng dụng web là sẵn dùng.

Bước 1: Tải ứng dụng web Access Cập nhật lên danh mục ứng dụng

 1. Đi tới site Danh mục Ứng dụng. Nếu bạn là Người quản trị SharePoint Online, ở phía trên cùng của site của bạn, bấm Quản trị > SharePoint > Ứng dụng > Danh mục Ứng dụng, rồi bấm vào tên site Danh mục Ứng dụng của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không phải là người quản trị SharePoint Online, bạn sẽ không thấy nối kết Quản trị và bạn sẽ cần lấy URL cho site Danh mục Ứng dụng của bạn từ Người quản trị. Bạn cần ít nhất một người quản trị tuyển tập site của site Danh mục Ứng dụng để tải lên Danh mục Ứng dụng.

 2. Trên trang chủ của site Danh mục Ứng dụng, hãy bấm lát xếp Phân phối các ứng dụng cho SharePoint (hoặc bấm Ứng dụng cho SharePoint trong dẫn hướng).

  Lát xếp Phân phối các ứng dụng cho SharePoint trên site Danh mục Ứng dụng

 3. Trong thư viện Ứng dụng cho SharePoint, hãy bấm ứng dụng mới.

  Nối kết ứng dụng mới trong thư viện Ứng dụng cho SharePoint trong Danh mục Ứng dụng

 4. Duyệt tới tệp gói .app bạn đã lưu trước đó, rồi bấm OK.

 5. Trong biểu mẫu thuộc tính, hãy xem lại hoặc Cập Nhật tên cho ứng dụng web. Bạn cũng có thể xác định những thứ như mô mô tả. Không phải tất cả thông tin liệt kê trong các thuộc tính biểu mẫu cần thiết để tải lên ứng dụng web theo các hướng dẫn trên màn hình cho những thứ như kích cỡ ảnh. Chú ý vào các mục cụ thể:

 6. Nếu bạn có một biểu tượng bạn muốn dùng để đại diện cho ứng dụng web trong danh mục ứng dụng, hãy nhập một URL cho đó trong trường URL biểu tượng .

 7. Nếu bạn muốn phân loại ứng dụng web để nó xuất hiện bên dưới thể loại cụ thể, hãy chọn hoặc xác định một thể loại.

 8. Nếu bạn muốn cung cấp trợ giúp và hướng dẫn thông tin người dùng ứng dụng web, hãy nhập một URL cho đó trong trường Hỗ trợ URL .

 9. Đảm bảo rằng hộp kiểm bật được chọn để người dùng sẽ có thể thêm ứng dụng web này vào site.

 10. Nếu bạn muốn ứng dụng web được liệt kê trong dạng xem nội dung đáng chú ý của danh mục ứng dụng, hãy chọn hộp kiểm bật tính năng .

 11. Bấm Lưu.

Tại thời điểm này, bạn có thể có hai bản sao của ứng dụng web Access trong danh mục ứng dụng. Trừ khi bạn có một lý do hợp lý về việc giữ bản sao hai trong danh mục ứng dụng, bạn có thể muốn loại bỏ phiên bản cũ.

Bước 2: Loại bỏ phiên bản trước của ứng dụng web Access từ danh mục ứng dụng

 1. Trên trang chủ của site Danh mục Ứng dụng, hãy bấm lát xếp Phân phối các ứng dụng cho SharePoint (hoặc bấm Ứng dụng cho SharePoint trong dẫn hướng).

  Lát xếp Phân phối các ứng dụng cho SharePoint trên site Danh mục Ứng dụng

 2. Trong thư viện ứng dụng cho SharePoint , chọn ứng dụng web Access mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm tệp > Xóa bỏ tài liệu.

  Xóa bỏ một ứng dụng từ thư viện SharePoint trong Danh mục Ứng dụng

Đầu trang

Nâng cấp ứng dụng web Access trong SharePoint Store

Nếu bạn phân phối ứng dụng của bạn trong SharePoint Store, hãy xem Cập Nhật ứng dụng cho SharePoint.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×