Multiply and divide numbers in Excel

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Multiplying and dividing in Excel is easy, but you need to create a simple formula to do it. Just remember that all formulas in Excel begin with an equal sign (=), and you can use the formula bar to create them.

Nhân các số

Giả sử bạn muốn tính số nước đóng chai cần cho một cuộc hội thảo khách hàng là bao nhiêu (tổng số người tham dự × 4 ngày × 3 chai mỗi ngày) hoặc chi phí đi lại cần hoàn trả cho một chuyến công tác (tổng số dặm × 0,46). Có một vài cách để thực hiện phép tính nhân các số.

Nhân các số trong cùng một ô

Để thực hiện nhiệm vụ này, hãy dùng toán tử số học * (dấu sao).

Ví dụ, nếu bạn nhập =5*10 vào một ô, ô đó sẽ thể hiện kết quả là 50.

Nhân một cột số với một hằng số.

Giả sử bạn muốn nhân mỗi ô trong một cột gồm có bảy số với một số đã có trong một ô khác. Trong ví dụ này, con số bạn muốn nhân là 3, đã có ở ô C2.

Multiply numbers with a constant
 1. Type =A2*$B$2 in a new column in your spreadsheet (the above example uses column D). Be sure to include a $ symbol before B and before 2 in the formula, and press ENTER.

  Lưu ý: Using $ symbols tells Excel that the reference to B2 is "absolute," which means that when you copy the formula to another cell, the reference will always be to cell B2. If you didn't use $ symbols in the formula and you dragged the formula down to cell B3, Excel would change the formula to =A3*C3, which wouldn't work, because there is no value in B3.

 2. Drag the formula down to the other cells in the column.

  Lưu ý: In Excel 2016 for Windows, the cells are populated automatically.

Nhân các số trong những ô khác nhau bằng cách sử dụng công thức

You can use the PRODUCT function to multiply numbers, cells, and ranges.

Multiply numbers using the PRODUCT function

You can use any combination of up to 255 numbers or cell references in the PRODUCT function. For example, the formula =PRODUCT(A2,A4:A15,12,E3:E5,150,G4,H4:J6) multiplies two single cells (A2 and G4), two numbers (12 and 150), and three ranges (A4:A15, E3:E5, and H4:J6).

Chia các số

Let's say you want to find out how many person hours it took to finish a project (total project hours ÷ total people on project) or the actual miles per gallon rate for your recent cross-country trip (total miles ÷ total gallons). There are several ways to divide numbers.

Chia số trong một ô

Để thực hiện bài tập này, hãy sử dụng toán tử số học / (dấu gạch chéo).

Ví dụ, nếu bạn gõ = 10/5 trong một ô, thì ô đó hiển thị 2.

Quan trọng: Hãy chắc chắn nhập dấu bằng (=) vào ô trước khi bạn nhập số và toán tử /, nếu không, Excel sẽ hiểu những gì bạn gõ là ngày. Ví dụ, nếu bạn nhập 7/30, Excel có thể hiển thị ngày 30 tháng 7 trong ô. Hoặc, nếu bạn gõ 12/36, đầu tiên Excel sẽ chuyển đổi giá trị đó thành 12/1/1936 và hiển thị ngày 1 tháng 12 trong ô.

Lưu ý: Không có hàm DIVIDE trong Excel.

Chia số bằng cách sử dụng tham chiếu ô

Thay vì nhập số trực tiếp vào trong một công thức, bạn có thể dùng tham chiếu ô, chẳng hạn như A2 và A3, để tham chiếu đến những số mà bạn muốn chia.

Example:

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. To switch between viewing the results and viewing the formulas that return the results, press CTRL+` (grave accent), or on the Formulas tab, click the Show Formulas button.

A

B

C

1

Dữ liệu

Công thức

Mô tả (Kết quả)

2

15000

=A2/A3

15000 chia cho 12 (1250)

3

12

Chia một cột chứa nhiều số cho một hằng số

Giả sử bạn muốn chia mỗi ô trong một cột gồm bảy số cho một số được chứa trong một ô khác. Trong ví dụ này, số bạn muốn chia là 3, có trong ô C2.

A

B

C

1

Dữ liệu

Công thức

Hằng số

2

15000

=A2/$C$2

3

3

12

=A3/$C$2

4

48

=A4/$C$2

5

729

=A5/$C$2

6

1534

=A6/$C$2

7

288

=A7/$C$2

8

4306

=A8/$C$2

 1. Type =A2/$C$2 in cell B2. Be sure to include a $ symbol before C and before 2 in the formula.

 2. Kéo công thức ở B2 xuống các ô khác trong cột B.

Lưu ý:  Using $ symbols tells Excel that the reference to C2 is "absolute," which means that when you copy the formula to another cell, the reference will always be to cell C2. If you didn't use $ symbols in the formula and you dragged the formula down to cell B3, Excel would change the formula to =A3/C3, which wouldn't work, because there is no value in C3.

Xem thêm

Calculation operators and order of operations

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×