Mua hoặc chỉnh sửa phần bổ trợ cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Một vài trong số các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp có phần bổ trợ mà bạn có thể mua cho đăng ký của mình. Và phần bổ trợ cung cấp chức năng bổ sung cho đăng ký bạn mua.

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Đăng ký này.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Đăng ký này.

 2. Trên trang Đăng ký, chọn đăng ký bạn muốn mua phần bổ trợ.

 3. Ở góc dưới cùng bên trái chi tiết đăng ký, chọn Phần bổ trợ > Mua phần bổ trợ.

  Liên kết mua phần bổ trợ trên trang Đăng ký của Trung tâm quản trị Office 365.
 4. Trên trang Mua dịch vụ, di chuột qua hoặc nhấn vào đăng ký phần bổ trợ bạn muốn mua, rồi chọn Mua ngay.

 5. Nhập số giấy phép bạn cần, rồi chọn thanh toán hàng tháng hoặc cả năm. Chọn xem bạn muốn tự động gán giấy phép cho mọi người hiện không có giấy phép không. Nếu được hiển thị, hãy chọn đăng ký cơ sở.

 6. Chọn Xem ngay.

 7. Xem lại thông tin giá cả, rồi chọn Tiếp theo.

 8. Cung cấp thông tin thanh toán, rồi chọn Đặt hàng > Đi tới Trang chủ quản trị.

Các bước bạn sử dụng để cập nhật phần bổ trợ phụ thuộc vào việc phần bổ trợ đó là phần bổ trợ truyền thống hay là phần bổ trợ độc lập. Phần bổ trợ truyền thống được liên kết với một đăng ký cụ thể. Nếu bạn hủy bỏ đăng ký, phần bổ trợ được liên kết cũng bị hủy bỏ.

Phần bổ trợ độc lập không được liên kết với đăng ký cụ thể. Phần bổ trợ độc lập xuất hiện dưới dạng đăng ký riêng biệt trên trang Đăng ký và có ngày hết hạn riêng. Bạn quản lý phần bổ trợ độc lập giống như cách bạn quản lý bất kỳ đăng ký nào khác.

Cập nhật phần bổ trợ truyền thống

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Đăng ký này.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Đăng ký này.

 2. Trên trang Đăng ký, chọn đăng ký bạn muốn cập nhật phần bổ trợ.

 3. Chọn Phần bổ trợ.

  Phần bổ trợ bạn đã mua được hiển thị và mỗi phần bổ trợ sẽ có một liên kết Thay đổi số lượng ở bên dưới phần bổ trợ đó.

 4. Chọn liên kết Thay đổi số lượng cho phần bổ trợ bạn muốn cập nhật.

  Nối kết bổ trợ và nối kết số lượng thay đổi.
 5. Nhập số giấy phép người dùng bạn cần vào hộp, rồi chọn Gửi.

  Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng mũi tên lên và mũi tên xuống để thay đổi số lượng giấy phép người dùng hoặc chỉ cần nhập số lượng bạn muốn có vào hộp.

  Hộp tổng giấy phép và nút gửi trong hộp thoại Thêm hoặc loại bỏ giấy phép.

Cập nhật phần bổ trợ độc lập

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Đăng ký này.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Đăng ký này.

 2. Trên trang Đăng ký, chọn đăng ký phần bổ trợ bạn muốn cập nhật, rồi chọn Thêm/Loại bỏ đăng ký.

 3. Nhập số giấy phép bạn cần vào hộp, rồi chọn Gửi.

  Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng mũi tên lên và mũi tên xuống để thay đổi số lượng giấy phép hoặc chỉ cần nhập số lượng bạn muốn có vào hộp.

  Hộp tổng giấy phép và nút gửi trong hộp thoại Thêm hoặc loại bỏ giấy phép.

Bạn có thể hủy bỏ phần bổ trợ độc lập giống như cách bạn hủy bỏ đăng ký. Hoặc bạn có thể tắt tính năng Thanh toán định kỳ cho một phần bổ trợ độc lập bằng các bước ở trên. Tuy nhiên, bạn không thể loại bỏ một phần bổ trợ truyền thống sau khi mua. Nếu bạn cần loại bỏ phần bổ trợ truyền thống, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp để được trợ giúp.

Bảng sau liệt kê các phần bổ trợ sẵn dùng cho các phiên bản khác nhau của Office 365 dành cho doanh nghiệp

Để biết thông tin về phần bổ trợ Skype for Business, hãy xem mục Cấp phép phần bổ trợ Skype for Business và Microsoft Teams.

Phần bổ trợ

Có sẵn trong những đăng ký sau

Customer Lockbox

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Exchange Online

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

Exchange Online Archiving

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

 • Office 365 Enterprise E1

Microsoft MyAnalytics

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

Office 365 Advanced Compliance

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

Office 365 Extra File Storage

 • Office 365 Business

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E2

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

 • Office 365 Enterprise E5

 • Office Online với SharePoint Plan 1

 • Office Online với SharePoint Plan 2

 • SharePoint Online Plan 1

 • SharePoint Online Plan 2

Hệ thống Điện thoại trong Office 365

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

 • Office 365 Enterprise E5

Hội thảo Âm thanh trong Office 365

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

Credit Liên lạc trong Office 365

 • Office 365 Enterprise E5

Gói Gọi Trong nước trong Office 365

 • Office 365 Enterprise E5

Gói Gọi điện Quốc tế trong Office 365

 • Office 365 Enterprise E5

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem Thêm

Thay đổi dung lượng lưu trữ cho đăng ký của bạn

Thanh toán trong Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp Người quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×