Múi giờ và thiết đặt ngôn ngữ trong Outlook Web App

Để đặt múi giờ, ngôn ngữ và định dạng ngày cũng như thời gian, Đăng nhập vào Outlook Web App và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đi đến Cài đặt > Tùy chọn > Cài đặt > Khu vực

    HOẶC

  • Đi đến Cài đặt > Tùy chọn > Chung > Khu vực và múi giờ

Lưu ý: Các thay đổi về ngôn ngữ trong Outlook Web App sẽ không ảnh hưởng đến ngôn ngữ được sử dụng trong Office 365, Lync Online hoặc SharePoint Online. Để tìm hiểu cách đặt ngôn ngữ trong những ứng dụng này, hãy xem Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn.(Office 365) hoặc Thay đổi cài đặt ngôn ngữ và khu vực của bạn (Nguồn cấp tin tức, OneDrive và Site).

Trong bài viết này

Chọn ngôn ngữ

  1. Ở trang Khu vực hoặc Khu vực và múi giờ, chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng trong Outlook Web App.

  2. Đổi tên thư mục mặc định, chọn hộp kiểm kế bên để Đổi tên thư mục mặc định để tên chúng khớp với ngôn ngữ được chỉ định.

Đặt ngôn ngữ Outlook Web App của bạn và quyết định xem bạn có muốn đổi tên thư mục hay không

Ngôn ngữ bạn thiết lập trên trình duyệt web không ảnh hưởng đến ngôn ngữ được Outlook Web App dùng.

Đầu Trang

Đặt định dạng ngày tháng và thời gian

Các tùy chọn dành cho định dạng ngày và thời gian khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ mà bạn đã chọn. Chọn định dạng ngày và thời gian từ những danh sách này.

Thiết đặt định dạng ngày và thời gian trong Outlook Web App

Đầu Trang

Thiết lập múi giờ

Chọn múi giờ bạn muốn sử dụng từ danh sách này.

Cài đặt múi giờ trong Outlook Web App

Nếu bạn thay đổi múi giờ của mình, bạn có thể muốn dùng Thiết đặt lịch để điều chỉnh giờ làm việc của mình.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×