MOD (Hàm MOD)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về số dư sau khi chia một số cho ước số. Kết quả có cùng dấu với ước số.

Cú pháp

Hàm MOD (số,số chia)

Số    là số mà bạn muốn tìm số dư.

Ước số    là số mà bạn muốn chia số.

Chú thích

  • Nếu ước số là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

  • Hàm MOD có thể được biểu đạt bằng các số hạng của hàm INT:

    MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=MOD(3, 2)

Số dư của 3/2. (1)

=MOD(-3, 2)

Số dư của -3/2. Đăng là giống như số chia. (1)

=MOD(3, -2)

Số dư của 3 /-2. Đăng là giống như số chia. (-1)

=MOD(-3, -2)

Số dư của-3/2. Đăng là giống như số chia. (-1)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×