MMULT (Hàm MMULT)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm MMULT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tích số ma trận của hai mảng. Kết quả là một mảng có số hàng bằng mảng 1 và có số cột bằng mảng 2.

Cú pháp

MMULT(array1, array2)

Cú pháp hàm MMULT có các đối số dưới đây:

 • Array1, Array2    Bắt buộc. Những mảng mà bạn muốn nhân.

Chú thích

 • Số cột trong Mảng 1 phải bằng số hàng trong Mảng 2 và cả hai mảng chỉ được chứa số.

 • Mảng 1 và Mảng 2 có thể là có dạng phạm vi ô, hằng số mảng hoặc tham chiếu.

 • Hàm MMULT trả về giá trị lỗi #VALUE! khi:

  • Bất kỳ ô nào là ô trống hoặc chứa văn bản.

  • Số cột trong Mảng 1 khác với số hàng trong Mảng 2.

 • Mảng tích số ma trận a của hai mảng b và c là:

  Phương trình

  trong đó i là số hàng và j là số cột.

 • Những công thức trả về mảng phải được nhập ở dạng công thức mảng.

  Lưu ý: Trong Excel Online bạn không thể tạo công thức mảng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Mảng 1

Mảng 1

1

3

7

2

Mảng 2

Mảng 2

2

0

0

2

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=MMULT(A2:B3,A5:B6)

Kết quả sẽ là 2, 14, 6 và 4 tại các ô C8, C9, D8 và D9.

'=MMULT(A2:B3,A5:B6)

'=MMULT(A2:B3,A5:B6)

'=MMULT(A2:B3,A5:B6)

'=MMULT(A2:B3,A5:B6)

Ghi chú: Để làm việc chính xác, công thức trong ví dụ cần được nhập vào dưới dạng công thức mảng trong chương trình Excel. Sau khi sao chép ví dụ vào một trang tính trống, bạn hãy chọn phạm vi C8:D9, bắt đầu với ô công thức. Nhấn F2, rồi nhấn Ctrl+Shift+Enter. Nếu công thức không được nhập dưới dạng công thức mảng, một kết quả duy nhất (2) được trả về trong ô C8.

Ví dụ 2

Khách hàng

Số lượng Sản phẩm

Nút chai

Chai

Thùng

Contoso, Ltd.

14

9

3

Coho Winery

2

11

15

Giá

Trọng lượng (lbs)

Sản phẩm

200 $

4

Nút chai (500/hộp)

250 $

42

Chai (hộp)

425 $

115

Thùng

Khách hàng

Doanh số

Tổng trọng lượng

Contoso, Ltd.

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

Coho Winery

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

Ghi chú: Để làm việc chính xác, công thức tại B13:D15 cần được nhập vào dưới dạng công thức mảng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×