MINA (Hàm MINA)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các đối số. Văn bản và giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE và FALSE được so sánh cũng như số.

Cú pháp

MINA (value1,value2...)

Giá trị 1, value2...     là giá trị 1 đến 30 mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất.

Chú thích

  • Bạn có thể xác định các đối số là số, giá trị trống, lô-gic hoặc văn bản trình bày số dạng. Các đối số là giá trị lỗi gây ra lỗi. Nếu tính toán không chứa văn bản hoặc giá trị lô-gic, sử dụng hàm MIN.

  • Đối số chứa TRUE đánh giá là 1; đối số chứa văn bản hoặc FALSE đánh giá là 0 (zero).

  • Nếu các đối số không chứa giá trị, hàm MINA trả về 0.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Công thức

Mô tả (Kết quả)

FALSE

0,2

0,5

0,4

0,8

=Mina([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5])

Nhỏ nhất của các số. FALSE đánh giá là 0 (0)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×