MIN (Hàm MIN)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về số nhỏ nhất trong tập giá trị.

Cú pháp

Hàm MIN (number1,number2,...)

Number1, number2...     là 1 đến 30 số mà bạn muốn tìm giá trị tối thiểu.

Ghi chú

  • Bạn có thể xác định các đối số là số, giá trị trống, lô-gic hoặc văn bản trình bày số dạng. Các đối số là văn bản không thể chuyển đổi thành số hay giá trị lỗi gây ra lỗi.

  • Nếu một đối số là một tham chiếu cột, chỉ số được sử dụng. Nếu giá trị lô-gic và văn bản sẽ không thể bỏ qua, hãy dùng MINA thay vào đó.

  • Nếu các đối số không chứa số, hàm MIN trả về 0.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Công thức

Mô tả (Kết quả)

10

7

9

27

2

=Min([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5])

Nhỏ nhất của các số (2)

10

7

9

27

2

=Min([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5],0)

Nhỏ nhất của các số và 0 (0)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×