Microsoft SharePoint Foundation 2010 vấn đề đã biết/tệp ReadMe

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Microsoft SharePoint Foundation 2010

Câu hỏi/vấn đề

Trả lời/giải pháp thay thế

Quản trị:

Khi tìm cách chạy lệnh ghép ngắn powershell từ xa, họ không thành công vì một lý do không xác định.

Lệnh ghép ngắn SharePoint, khi chạy từ xa, có hai yêu cầu đặc biệt:

  • CredSSP được yêu cầu. Trên bất kỳ lệnh nào từ xa, bạn phải cung cấp thông tin xác thực (thông qua - thông tin đăng nhập tham số)

Bạn phải đặt - xác thực tham số giá trị là CredSSP.  Đây là sao cho lệnh ghép ngắn powershell có chứng danh đúng yêu cầu để liên lạc với SQLAdditional bộ nhớ vượt quá giới hạn mặc định cho powershell từ xa thường được yêu cầu cho các thao tác lớn. Mặc định có thể thay đổi bằng cách dùng lệnh ghép ngắn Set-mục--dưới đây là lệnh để đặt giá trị giới hạn 1000MB: tập hợp mục WSMan:\localhost\Shell\MaxMemoryPerShellMB 1000

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×