Microsoft Office Access 2007 product overview

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Với các giao diện người dùng Microsoft Office Fluent và tương tác thiết kế chức năng mà không yêu cầu kiến thức cơ sở dữ liệu sâu, Microsoft Office Access 2007 sẽ giúp bạn theo dõi và báo cáo thông tin với dễ dàng. Bắt đầu nhanh chóng với lập sẵn các ứng dụng mà bạn có thể sửa đổi hoặc điều chỉnh phù hợp để thay đổi nhu cầu kinh doanh. Thu thập thông tin thông qua biểu mẫu trong email hoặc nhập dữ liệu từ ứng dụng bên ngoài. Tạo và sửa chi tiết báo cáo rằng Hiển thị được sắp xếp, lọc và nhóm các thông tin theo cách giúp bạn ý nghĩa của dữ liệu cho ra quyết định Cập nhật thông tin. Chia sẻ thông tin bằng cách di chuyển tệp Office Access 2007 của bạn vào một trang Windows SharePoint Services Web, nơi bạn có thể kiểm tra lịch sử chỉnh sửa, khôi phục đã bị xóa bỏ thông tin, thiết lập quyền truy nhập dữ liệu, và sao lưu thông tin của bạn theo định kỳ.

Chào mừng

Office Access 2007 cung cấp thư viện lập sẵn cơ sở dữ liệu giải pháp để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.

Bạn muốn làm gì?

Nhanh chóng bắt đầu theo dõi thông tin

Tạo và điều chỉnh phù hợp có ý nghĩa báo cáo

Chia sẻ được theo dõi thông tin với những người khác

Quản lý và kiểm tra thông tin nhạy cảm

Nhanh chóng bắt đầu theo dõi thông tin

Bắt đầu làm việc ngay lập tức với các tính năng kết quả theo hướng trong Office Access 2007:

 • Giải pháp dựng sẵn    Màn hình bắt đầu mới bao gồm một loạt các giải pháp lập sẵn cơ sở dữ liệu. Sử dụng các ứng dụng ra khỏi hộp để theo dõi các liên hệ, sự kiện, vấn đề, tài nguyên, nhiệm vụ, và nhiều hơn nữa — hoặc xem thư chúng như mẫu, và cải thiện và tinh chỉnh chúng để phù hợp với loại thông tin bạn muốn theo dõi hoặc theo cách mà bạn muốn theo dõi nó. Khi các mẫu ứng dụng trở nên sẵn dùng từ Microsoft Office Online, họ sẽ được quảng cáo trong màn hình bắt đầu.

 • Giao diện người dùng Office Fluent    Office Access 2007 đã được Cập Nhật với một diện mạo tươi này giúp dễ dàng tạo, sửa đổi và làm việc với chức năng theo dõi ứng dụng (giải pháp cơ sở dữ liệu Access). Giao diện người dùng (UI) Office Fluent là context-sensitive và được tối ưu hóa cho hiệu quả và khả năng tìm kiếm. Từ các lệnh sẵn có gần như 1.000, giao diện người dùng Fluent Hiển thị chỉ những liên quan đến nhiệm vụ bạn đang thực hiện ở bất kỳ thời điểm. Ngoài ra, các cửa sổ chia theo tab xem và thanh trạng thái mới, thanh cuộn và thanh tiêu đề cho ứng dụng được cài sẵn trên Office Access 2007 xem rất hiện đại.

 • Dẫn hướng được cải thiện    Ngăn dẫn hướng mới cung cấp một dạng xem đầy đủ của bảng, biểu mẫu, truy vấn và báo cáo. Bạn thậm chí có thể tạo nhóm tùy chỉnh để sắp xếp và xem tất cả các biểu mẫu và báo cáo liên quan đến một bảng duy nhất.

 • Nhanh chóng tạo bảng    Office Access 2007 sẽ giúp bạn dễ dàng hơn để làm việc trực tiếp trong biểu dữ liệu để tạo và tùy chỉnh bảng. Nhập thông tin vào một ô dữ liệu — chỉ khi bạn thực hiện trong Microsoft Office Excel. Khi bạn nhập một giá trị mới, Office Access 2007 tự động thêm trường mới và sẽ phát hiện kiểu dữ liệu (ví dụ, ngày, số hoặc văn bản). Bạn thậm chí có thể dán bảng Excel vào một biểu dữ liệu mới, và Office Access 2007 sẽ xây dựng tất cả các trường và có thể nhận dạng các kiểu dữ liệu tự động.

 • Nhập liên hệ với các bản ghi từ Microsoft Office Outlook 2007    Office Access 2007 giúp dễ dàng để trao đổi bản ghi liên hệ riêng lẻ Access với Office Outlook 2007. Bạn có thể nhập bản ghi liên hệ Outlook vào Office Access 2007; bạn cũng có thể xuất bản ghi liên hệ từ Office Access 2007 và lưu nó dưới dạng một liên hệ trong Office Outlook 2007.

Danh sách liên hệ Outlook

Office Access 2007 cung cấp giao diện người dùng Office Fluent được thiết kế lại và đóng tích hợp với liên hệ Outlook.

 • Bộ lọc và sắp xếp dữ liệu    Office Access 2007 sẽ giúp bạn dễ dàng hơn để lọc dữ liệu, mang lại sự rõ ràng cho các câu hỏi doanh nghiệp. Tùy chọn bộ lọc khác có sẵn cho văn bản, số và kiểu dữ liệu ngày. Ví dụ, tùy chọn lọc mới giúp dễ dàng để lọc một cột ngày tháng cho tất cả bản ghi trong hôm nay, hôm qua, tuần trước, tháng tiếp theo, trong tương lai, qua, vân vân. Trải nghiệm lọc là nhất quán giữa Office Excel 2007 và Office Access 2007 để bạn không cần phải tìm hiểu cách thức mới để tìm thông tin họ cần.

Access

Office Access 2007 có giúp dễ dàng hơn để lọc dữ liệu, mang lại sự rõ ràng cho các câu hỏi doanh nghiệp.

 • Làm việc với các trường multivalue    Office Access 2007 hỗ trợ phức tạp kiểu dữ liệu, vì vậy bạn có thể tạo cột chấp nhận nhiều hơn một giá trị trong một ô. Ví dụ, nếu bạn giao nhiệm vụ cho nhiều người, bạn có thể bao gồm cả tên trong ô. Công nghệ Windows SharePoint Services là tương thích với các kiểu dữ liệu phức tạp để giúp đảm bảo dữ liệu đối xứng giữa các cửa hàng dữ liệu cục bộ và dựa trên Web.

 • Đính kèm tài liệu và tệp cơ sở dữ liệu của bạn    Ứng dụng của bạn có thể giữ thông tin có thú vị hơn và hữu ích hơn bao giờ hết. Bạn có thể đính kèm nhiều tệp — chẳng hạn như ảnh, tài liệu hoặc bảng tính — để các bản ghi riêng lẻ trong dữ liệu lưu trữ để tham khảo dễ dàng. Nếu tệp không phải là một định dạng nén, Office Access 2007 tự động sẽ nén nó cho bạn, tiết kiệm dung lượng ổ đĩa cứng.

 • Tương tác biểu mẫu thiết kế    Office Access 2007 tính năng của một giao diện thiết kế biểu mẫu bạn-gì-See-Is-bạn-gì-Get (WYSIWYG). Bạn có thể thiết kế và sửa đổi bố trí biểu mẫu trong thời gian thực trên màn hình — và xem trước biểu mẫu của bạn khi bạn xây dựng nó. Với giao diện WYSIWYG thiết kế, bạn có thể xây dựng biểu mẫu rất nhanh chóng dành nhiều thời gian làm việc và ít thời gian trên thiết kế và định dạng các vấn đề.

 • Văn bản có định dạng    In đậm văn bản? In nghiêng? Không vấn đề gì. Office Access 2007 cung cấp hỗ trợ văn bản có định dạng cho dữ liệu được lưu trữ trong bảng.

Sửa biểu mẫu trong Office Access 2007

Sửa biểu mẫu trong Office Access 2007 trong chế độ thiết kế tương tác là một trải nghiệm WYSIWIG đúng.

Đầu trang

Tạo và điều chỉnh phù hợp có ý nghĩa báo cáo

Sử dụng Office Access 2007 để tiện phức tạp bằng thông tin vào báo cáo có ý nghĩa giúp dễ dàng ra quyết định thông tin Cập Nhật hợp nhất.

 • Báo cáo tương tác thiết kế chế độ chỉnh sửa    Với tính năng mới trong Office Access 2007, bạn có thể thấy cách dữ liệu sẽ xuất hiện trong báo cáo trong khi bạn đang tạo nó. Sử dụng giao diện WYSIWYG mới, bạn có thể sửa đổi bố trí báo cáo trực tiếp trong khi duyệt web dữ liệu trong trình thiết kế báo cáo, vì vậy bạn không cần phải chạy báo cáo để xem nó trông như thế nào trên trang. Điều này giúp dễ dàng để tạo báo cáo đẹp mắt và tiết kiệm thời gian.

 • Báo cáo tương tác duyệt    Chế độ duyệt báo cáo mới giúp người dùng báo cáo dễ truy nhập hơn. Dùng CTRL + F để tìm bản ghi, sao chép dữ liệu vào các ứng dụng khác và nhận được các bản ghi chi tiết để sửa dữ liệu. Chức năng lọc mới, bạn có thể xem thông tin rõ ràng hơn để quyết định dựa trên đó.

 • Nhóm thông tin trong báo cáo    Ngăn Nhóm được cải tiến cung cấp một hiển thị rõ ràng về nhóm dữ liệu sao cho bạn có thể xem trước thay đổi khi bạn áp dụng chúng để báo cáo. Bạn có thể dễ dàng thêm tổng, tổng phụ, đếm, và các thành phần trợ giúp bạn phân tích dữ liệu. Bạn cũng có thể nhóm các thông tin trong một hoặc nhiều tầng và thêm tổng phụ.

Sửa báo cáo trong Office Access 2007

Chỉnh sửa báo cáo trong Office Access 2007 sẽ cung cấp dễ dàng gộp nhóm và chỉnh sửa với chế độ thiết kế tương tác.

Đầu trang

Chia sẻ được theo dõi thông tin với những người khác

Office Access 2007 cho phép bạn thu thập thông tin dễ dàng và làm nó sẵn dùng cho những người khác với nhiều bảo mật và khả năng linh hoạt.

 • Thu thập dữ liệu bằng cách dùng Office Outlook 2007    Office Access 2007 giúp đơn giản hóa quy trình thu thập thông tin từ những người khác. Nó xây dựng biểu mẫu bộ sưu tập dữ liệu tự động trong Microsoft Office InfoPath 2007 hoặc HTML trong nội dung của thông điệp email. Bạn có thể gửi biểu mẫu đó cho người nhận, bằng cách dùng địa chỉ email từ liên hệ Outlook của bạn hoặc từ Access chính nó. Office Outlook 2007 quy trình thư đến biểu mẫu và lưu dữ liệu trong Office Access 2007 cửa hàng dữ liệu của bạn — một cách hiệu quả Cập nhật dữ liệu trong ứng dụng theo dõi của bạn ngay lập tức, mà không cần gõ lại.

Thu thập thông tin bằng InfoPath

Thu thập thông tin từ những người khác bằng biểu mẫu email với InfoPath (hoặc HTML) được tạo bởi Office Access 2007.

 • Cộng tác trên web với Windows SharePoint Services    Trang web dựa trên Windows SharePoint Services cung cấp một nơi mà nhóm của bạn có thể liên lạc, chia sẻ tài liệu, và làm việc cùng nhau trên một dự án. Với Office Access 2007, bạn có thể phát hành của bạn truy nhập các tệp lên thư viện hoặc di chuyển ứng dụng với Windows SharePoint Services, di chuyển dữ liệu và cơ sở dữ liệu phía trước vào máy chủ sao cho nhóm của bạn có thể tương tác với nó dễ dàng thông qua trình duyệt. Biểu mẫu và báo cáo có thể xem, Cập Nhật hoặc xóa trực tiếp lên site Windows SharePoint Services theo thiết đặt thiết lập quyền.

 • Theo dõi Windows SharePoint Services liệt kê với Office Access 2007    Để có một trải nghiệm phong phú hơn, bạn có thể theo dõi thông tin trên danh sách Windows SharePoint Services sử dụng máy khách Office Access 2007 trên máy tính của bạn.

 • Làm việc ngoại tuyến với Windows SharePoint Services danh sách    Sử dụng Office Access 2007, bạn có thể làm việc với Windows SharePoint Services chế độ ngoại tuyến. Nếu bạn đang đi du lịch, ví dụ, bạn có thể duy trì một bản sao cục bộ của một danh sách SharePoint trên máy tính xách tay của bạn, nơi bạn có thể sửa và truy vấn danh sách như thể nó là bất kỳ bảng nào khác trong Office Access 2007. Biểu mẫu và báo cáo sử dụng danh sách SharePoint có tính tương tác đầy đủ — và Office Access 2007 có thể sau đó đồng bộ hóa danh sách cục bộ với danh sách trực tuyến khi bạn đưa máy tính di động của bạn trở lại trực tuyến.

 • Tích hợp với Windows SharePoint Services dòng công việc    Office Access 2007 tác giả có thể dùng lô-gic kinh doanh được tạo bằng dòng công việc hỗ trợ trong Windows SharePoint Services để xây dựng ứng dụng cộng tác nhóm làm việc. Sử dụng dòng công việc để tự động gán nhiệm vụ cho người dùng khác, báo cáo về tình trạng dự án và giúp đảm bảo rằng nhiệm vụ hoàn thành trên thời gian. Tất cả các tác vụ Windows SharePoint Services có thể xem bên trong Office Access 2007 hoặc Office Outlook 2007 tùy thuộc vào kiểu làm việc của bạn.

 • Thông báo email và RSS    Người dùng có thể đăng ký email thông báo khi bản ghi được thêm, xóa hoặc thay đổi. Ngoài ra, đơn giản cung ứng (RSS) gói đăng ký người dùng có thể đăng ký nguồn cấp danh sách trong Office Outlook 2007.

 • Kết nối di động    Danh sách Windows SharePoint Services cũng có thể truy nhập qua điện thoại di động, để người dùng từ xa có thể hiện tại về thay đổi thông tin doanh nghiệp.

 • Hỗ trợ PDF và XPS    Với Office Access 2007, bạn có thể lưu báo cáo dưới dạng tệp định dạng tài liệu di động (PDF) hoặc theo định dạng XML Paper Specification (XPS) để gửi bài in, và e-mail phân phối. Bằng cách lưu báo cáo của bạn thành tệp PDF hoặc XPS, bạn ghi lại báo cáo thông tin trong một biểu mẫu dễ dàng phân phối giữ lại tất cả các đặc tính định dạng của bạn nhưng không yêu cầu người khác có Office Access 2007 để in hoặc xem lại báo cáo của bạn.

Bạn có thể lưu dưới dạng tệp PDF hoặc XPS từ một chương trình hệ thống Microsoft Office 2007 chỉ sau khi bạn cài đặt bổ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem in, chia sẻ, và bảo vệ tệp ở định dạng tệp PDF và XPS.

Theo dõi Vấn đề

Di chuyển các ứng dụng Office Access 2007 của bạn với Windows SharePoint Services cho phép truy nhập trình duyệt thông tin.

Đầu trang

Quản lý và kiểm tra thông tin nhạy cảm

Office Access 2007 sẽ giúp bạn dễ dàng hơn để đáp ứng nhu cầu quản lý thông tin của bạn với dữ liệu được cải tiến độ trong suốt trong môi trường khả năng quản lý.

 • Bảo mật được cải thiện    Để thực hiện Office Access 2007 thậm chí an toàn hơn và nhất quán hơn với các chương trình hệ thống Microsoft Office 2007, Office Access 2007 bao gồm các tính năng bảo mật được cải tiến cũng như mới. Quyết định tin cậy hợp nhất được tích hợp với Trung tâm tin cậy Office. Vị trí tin cậy giúp dễ dàng để tin cậy tất cả các cơ sở dữ liệu trong thư mục bảo mật nâng cao. Ngược lại, bạn có thể tải một ứng dụng Access với mã hoặc macro vô hiệu hóa để giúp cung cấp một trải nghiệm an toàn.

Danh sách Vấn đề

Các tính năng mới trong Office Access 2007 cho phép bạn cho bản ghi theo dõi và xem ai đã tạo, sửa và xóa bỏ bản ghi.

 • Dữ liệu kiểm nghiệm    Mà không cần phải nó hỗ trợ, bạn có thể dễ dàng di chuyển dữ liệu từ tệp cơ sở dữ liệu cục bộ của bạn đến máy chủ với Windows SharePoint Services — mà tổ chức của bạn của nó chuyên gia có thể quản lý, giúp bảo mật, và sao lưu theo chính sách của tổ chức của bạn.

 • Lịch sử chỉnh sửa    Tính năng mới cho phép bạn cho bản ghi theo dõi và xem ai đã tạo, sửa và xóa bỏ bản ghi. Bạn cũng có thể xem khi thông tin đã được sửa đổi và cuộn lại dữ liệu chỉnh sửa nếu cần thiết.

 • Thiết đặt quyền    Dùng Windows SharePoint Services, bạn có thể quản lý người dùng nào có quyền truy nhập vào dữ liệu của bạn và gán quyền hạn chế đọc hoặc đầy đủ quyền chỉnh sửa.

 • Thùng rác    Bạn có thể khôi phục dữ liệu vô tình xóa bỏ bằng cách dùng tính năng thùng rác trong Windows SharePoint Services.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×