Microsoft MyAnalytics dành cho người quản trị Office 365

MyAnalytics cung cấp thống kê giúp mọi người hiểu rõ cách họ sử dụng thời gian làm việc.

Làm thế nào bạn có thể nhận được MyAnalytics

MyAnalytics có trong các gói sau đây:

Bạn cũng có thể mua phần bổ trợ MyAnalytics nếu bạn có một trong các gói sau:

 • Gói Office 365 Enterprise E1 hoặc E3

 • Office 365 Education hoặc E3

MyAnalytics sẽ được cung cấp cho người dùng được cấp phép* ngay sau khi bạn mua một gói hoặc phần bổ trợ. Vì thu thập dữ liệu cần thời gian, thống kê sẽ chỉ bắt đầu hiển thị sau khoảng một tuần.

MyAnalytics được thiết kế để hoạt động với phiên bản mới nhất hoặc phiên bản trước gần nhất của Microsoft Edge, Internet Explorer hoặc Firefox, hoặc phiên bản mới nhất của Chrome hay Safari. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Yêu cầu hệ thống đối với Office.

* Người dùng phải có giấy phép SharePoint được gán cho họ để truy nhập chức năng MyAnalytics đầy đủ.

Bạn nên làm gì sau khi nhận được MyAnalytics

Sau khi đã mua gói E5 hoặc phần bổ trợ MyAnalytics, bạn phải đặt cấu hình MyAnalytics cho tổ chức của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các bước sau:

Xem lại hướng dẫn về quyền riêng tư của MyAnalytics

Chúng tôi nhận thấy các tổ chức có các yêu cầu khác nhau khi đề cập đến quyền riêng tư và việc sử dụng dữ liệu của nhân viên. MyAnalytics được thiết kế với một loạt tùy chọn để bạn có thể giải quyết các vấn đề cân nhắc về pháp lý hoặc chính sách của tổ chức liên quan đến quyền riêng tư và việc sử dụng dữ liệu của nhân viên. Để tự làm quen với các tùy chọn này, bạn nên xem lại Hướng dẫn về Quyền riêng tư cho bảng điều khiển MyAnalytics cá nhân và Phần bổ trợ Outlook để đảm bảo bạn đặt cấu hình MyAnalytics phù hợp với tổ chức của mình.

Đặt cấu hình thiết đặt người dùng MyAnalytics

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau đây để đặt cấu hình MyAnalytics cho từng người dùng trong tổ chức của bạn.

Bạn có thể quyết định thay đổi các hành vi mặc định này cho bất cứ người dùng nào bằng cách đặt tham số PrivacyMode:

PrivacyMode

Người dùng được cấp phép

Người dùng chưa được cấp phép

Chọn tham gia

Đây là thiết đặt mặc định.

 • Dữ liệu Office 365 được dùng cho thông tin tổng hợp hiển thị cho người dùng được cấp phép

 • Bảng điều khiển cá nhân sẵn dùng

 • Người dùng có thể chọn không tham gia thông qua menu Thiết đặt tính năng

 • Dữ liệu Office 365 được dùng cho thông tin tổng hợp hiển thị cho người dùng được cấp phép

 • Người dùng không thể chọn không tham gia. Chỉ người quản trị có thể chọn người dùng không tham gia

Chọn không tham gia

 • Dữ liệu Office 365 không được dùng cho thông tin tổng hợp hiển thị cho người dùng được cấp phép

 • Bảng điều khiển cá nhân không sẵn dùng

 • Người dùng có thể chọn tham gia thông qua menu Thiết đặt tính năng

 • Dữ liệu Office 365 không được dùng cho thông tin tổng hợp hiển thị cho người dùng được cấp phép

Loại trừ

 • Dữ liệu Office 365 không được dùng cho thông tin tổng hợp hiển thị cho người dùng được cấp phép

 • Bảng điều khiển sẵn dùng

 • Người dùng không thể chọn tham gia thông qua menu Thiết đặt tính năng

 • Dữ liệu Office 365 không được dùng cho thông tin tổng hợp hiển thị cho người dùng được cấp phép

Quan trọng: Phần sau đây áp dụng khi bạn sử dụng thiết đặt mặc định:

 • Tất cả người dùng trong tổ chức của bạn, dù được cấp giấy phép MyAnalytics hay không thì đều được chọn tham gia.

 • Người dùng được cấp phép sẽ được tự động bật MyAnalytics cho họ sau khi giấy phép được gán cho họ. Thay vào đó, nếu bạn muốn người dùng được cấp phép có thể lựa chọn tham gia, bạn phải thay đổi thiết đặt mặc định.

Sử dụng Exchange Online PowerShell để chạy lệnh ghép ngắn để đặt hoặc nhận thiết đặt người dùngMyAnalytics

Để biết thêm thông tin về Exchange Online PowerShell, xem mục Kết nối với Exchange Online PowerShell.

PrivacyMode có ba thiết đặt khác nhau: Loại trừ, Chọn tham gia và Chọn không tham gia như mô tả bên dưới. Đặt cấu hình thiết đặt MyAnalytics cho người dùng bằng lệnh ghép ngắn sau:

Set-UserAnalyticsConfig –Identity <string> [PrivacyMode <string[]>]

Tham số

Bắt buộc

Mô tả

Giá trị mặc định

Danh tính

ID Người dùng cho người dùng hiện tại như được lưu trong Azure Active Directory (AAD).

-

PrivacyMode

 • Loại trừ: MyAnalytics sẽ không sử dụng dữ liệu của người dùng hiện tại để tính toán thống kê dẫn xuất cho những người dùng khác. Người dùng hiện tại sẽ không thể thay đổi tùy chọn này từ menu Thiết đặt tính năng trong MyAnalytics, nhưng vẫn sẽ có thể thấy thống kê cá nhân hóa trong bảng điều khiển MyAnalytics của họ.

 • Chọn không tham gia: MyAnalytics sẽ không sử dụng dữ liệu của người dùng hiện tại để tính toán thống kê dẫn xuất cho những người dùng khác. Người dùng hiện tại sẽ không thể xem thống kê trong MyAnalytics, nhưng có thể thay đổi tùy chọn này từ menu Thiết đặt tính năng và chọn tham gia.

 • Chọn tham gia: MyAnalytics sẽ sử dụng dữ liệu của người dùng hiện tại để tính toán thống kê dẫn xuất cho người dùng khác. Người dùng hiện tại sẽ thấy thống kê trong MyAnalytics và có thể thay đổi tùy chọn này trong menu Thiết đặt tính năng để chọn không tham gia.

Chọn tham gia

Nhận thiết đặt MyAnalytics cho người dùng với lệnh ghép ngắn sau:

Get-UserAnalyticsConfig –Identity <string>

Tham số

Bắt buộc

Mô tả

Giá trị mặc định

Danh tính

ID Người dùng cho người dùng hiện tại như được lưu trong AAD

-

Kiểm tra để đảm bảo rằng đã bật quyền truy nhập vào Office Graph

Tìm hiểu cách kiểm tra để đảm bảo đã bật Office Graph.

Quan trọng: Nếu bạn không cho phép truy nhập vào Office Graph, Delve sẽ bị loại bỏ khỏi công cụ khởi động ứng dụng Office 365 và người dùng trong tổ chức của bạn sẽ không thể xem thống kê từ MyAnalytics trong Delve.

Gán giấy phép MyAnalytics cho người dùng

Bạn phải gán giấy phép MyAnalytics cho người dùng sẽ xem thống kê từ MyAnalytics. Để biết thông tin về cách gán giấy phép, xem mục Gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Nếu bạn không muốn người dùng xem bất cứ thống kê nào từ MyAnalytics, chỉ cần loại bỏ giấy phép MyAnalytics của người dùng.

Xác minh rằng đã cài đặt Phần bổ trợ Outlook của MyAnalytics

Phần bổ trợ Outlook của MyAnalytics sẽ được tự động cài đặt cho tổ chức của bạn khi bạn mua một trong các gói E5 hoặc phần bổ trợ được liệt kê ở đầu bài viết này. Người dùng sẽ bắt đầu thấy Phần bổ trợ Outlook của MyAnalytics trong ứng dụng thư Outlook tự động sau khi họ được gán giấy phép.

Bạn có thể xác thực rằng phần bổ trợ đã được cài đặt bằng cách tìm trong danh sách Phần bổ trợ cho tổ chức của bạn trong Trung tâm quản trị Office 365.

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

  Mẹo: Ô Người quản trị chỉ hiển thị cho người quản trị Office 365.

 3. Bấm vào liên kết đến trung tâm quản trị mới được hiển thị trong biểu ngữ ở đầu trang.

  Mẹo: Bạn có thể quay lại trung tâm quản trị cũ bằng cách bấm vào nút “Đi tới trung tâm quản trị cũ” ở góc trên bên phải của trung tâm quản trị mới.

 4. Trong bản xem trước trung tâm quản trị, hãy bấm Menu > Thiết đặt > Dịch vụ & phần bổ trợ.

 5. Xác minh rằng phần bổ trợ MyAnalytics đã có trong danh sách phần bổ trợ đã cài đặt được hiển thị trên trang.

Nếu Phần bổ trợ Outlook của MyAnalytics chưa được cài đặt, bạn có thể cài đặt thủ công bằng cách làm theo các hướng dẫn sau. Có thể tìm thấy bản kê MyAnalyticstại đây.

Email chào mừng cho người dùng của bạn

Sau khi người dùng được cấp phép, MyAnalytics sẽ bắt đầu quy trình thiết lập, tích lũy dữ liệu (qua lịch và email) về người dùng đó, rồi bắt đầu xây dựng số liệu thống kê trên dữ liệu đó.

Sau khi hoàn tất thiết lập, MyAnalytics sẽ gửi email chào mừng đến người dùng được cấp phép. Email chào mừng cung cấp cho người dùng một số thông tin cơ bản về MyAnalytics, ví dụ: Email chào mừng là gì và hoạt động như thế nào, ngoài ra email còn cung cấp cho người dùng tổng quan về một số thống kê. Người dùng không cần thực hiện bất cứ thao tác nào để nhận được email chào mừng.

Những người dùng đã được cấp phép cho MyAnalytics có thể chọn không tham gia MyAnalytics. Hướng dẫn cách chọn không tham gia sẽ được cung cấp dưới dạng liên kết trong email chào mừng.

Nếu người dùng muốn sử dụng MyAnalytics nhưng không muốn nhận thêm email từ sản phẩm, họ có thể làm theo chỉ dẫn để chọn không tham gia nhận liên lạc qua email ở cuối bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×