Microsoft 365 Business là gì?

Microsoft 365 Business là gì?

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Microsoft 365 Business là một dịch vụ đăng ký cho phép bạn chạy tổ chức của bạn trong nền tảng điện toán đám mây trong khi Microsoft sẽ chăm sóc cho bạn, quản lý thiết bị, bảo vệ chống lại các mối đe dọa thực tế và cung cấp cho tổ chức của bạn với doanh nghiệp mới nhất trình.

Khi bạn đăng ký Microsoft 365 Business, bạn sẽ nhận được tất cả các công cụ năng suất cùng bạn nhận được với Office 365 Business Premium và các tính năng bảo mật sau đây:

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Bảo vệ chống lại các mối đe dọa

Doanh nghiệp Microsoft 365 giúp bảo vệ bạn chống lại các mối đe dọa với bảo vệ mối đe dọa nâng cao, phần đính kèm an toàn và bảo vệ liên kết an toàn.

Dữ liệu nghiệp vụ bảo mật

Dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ trên các thiết bị cá nhân với quyền truy nhập bằng PIN và các bản sao hạn chế và lưu. Bạn cũng có thể thêm thông tin bảo vệ để đảm bảo rằng mọi người được ủy quyền có thể truy nhập thông tin nhạy cảm.

Bảo mật các thiết bị của bạn

Bạn có thể bảo vệ tệp công việc của bạn trên các thiết bị bằng cách hạn chế truy nhập di động, chẳng hạn như sao chép và dán. Bạn cũng có thể xóa bỏ chọn lọc dữ liệu kinh doanh từ các thiết bị di động đã đăng ký nếu họ bị mất hoặc bị đánh cắp.

Các tính năng bảo mật bổ sung

Các tính năng nâng cao trong Microsoft 365 Business sẵn dùng để giúp bạn bảo vệ doanh nghiệp của bạn chống lại các mối đe dọa Cyber và bảo vệ thông tin nhạy cảm. Các chức năng bao gồm bảo vệ mối đe dọa nâng cao của Office 365, chính sách ngăn chặn dữ liệu, lưu trữ Exchange Online, Dịch vụ bảo vệ thông tin Azure và InTune.

Để biết chi tiết đầy đủ, hãy xem nội dung kinh doanh của Microsoft 365.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Hướng dẫn về Microsoft 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×