Mở và sử dụng trang bảo trì phần web

Mở và sử dụng trang bảo trì phần web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn nghi ngờ phần web đang gây ra sự cố trên trang SharePoint của bạn, bạn có thể mở trang bảo trì phần web để giúp tách và khắc phục sự cố. Bạn phải có quyền sửa để sử dụng trang.

Lưu ý: Nếu bạn đang làm việc với phần web cổ điển, hãy xem hướng dẫn cho 2016, 2013.

Trang bảo trì phần web trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2019 là thực sự một "hoạt động bảo trì chế độ." Khi đang ở trong chế độ bảo trì, bạn có thể:

 • Xem và sao chép dữ liệu và biểu hiện thông tin cho mỗi phần web.

 • Loại bỏ phần web bạn nghi ngờ đang gây ra sự cố.

 • Sắp xếp lại các phần web.

Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa phần web trong chế độ bảo trì.

Chế độ bảo trì ban đầu sẽ mở ra ở trạng thái chỉ xem, nhưng nếu bạn có quyền sửa, bạn có thể loại bỏ và sắp xếp lại các phần web.

Chế độ bảo trì phần web

Chế độ bảo trì phần web mở

 1. Đi tới trang mà bạn muốn để mở chế độ bảo trì phần web.

 2. Trong dòng địa chỉ của trình duyệt của bạn, chắp thêm ?maintenancemode = true đến cuối của URL cho trang. Ví dụ:

  https://contoso.sharepoint.com/teams/SitePages/Home.aspx?maintenancemode=true

Trên trang của bạn, bạn sẽ thấy một bản tóm tắt dữ liệu từ các tab vận và dữ liệu. Thông tin tóm tắt bao gồm:

Biệt danh

Tên của phần web

ID

ID duy nhất của phần web

Id mẫu

ID của một mẫu cụ thể của phần web (nghĩa là nếu bạn có hai khác của cùng một phần web trên một trang, họ sẽ từng có web phần ID cùng, nhưng một phiên bản khác nhau ID.

IsInternal

Cho biết liệu phần web được tạo bởi Microsoft hoặc thứ ba bên. Nếu đúng, nó được thực hiện bởi Microsoft. Nếu False, nó được thực hiện bởi một bên thứ ba.

Phiên bản

Số phiên bản của phần web.

Môi trường

Môi trường: chỉ báo môi trường SharePoint sử dụng.

 • 0 = môi trường chạy thử

 • 1 = cục bộ bàn làm việc

 • 2 = SharePoint

 • 3 = cổ điển SharePoint

UserAgent

Một chuỗi chứa các thông tin về các thiết bị và phần mềm sử dụng (chẳng hạn như kiểu trình duyệt và phiên bản).

Sao chép dữ liệu

 1. Đi đến phần web mà bạn muốn sao chép dữ liệu.

 2. Bấm sao chép dữ liệu.

  Bấm vào biểu tượng dữ liệu sao chép để sao chép dữ liệu hiện tại phần web

 3. Dán dữ liệu vào một trình soạn thảo văn bản hoặc một công cụ mà bạn sử dụng cho việc phát triển phần web.

Lưu ý: Nó không phải là chưa có thể xảy ra để trực tiếp sửa dữ liệu hoặc biểu hiện thông tin trong chế độ bảo trì phần web.

Xóa bỏ hoặc di chuyển phần web

 1. Khi bạn ở trong chế độ bảo trì, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

  Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm xóa bỏ Xóa biểu tượng phần web để loại bỏ phần web.

  • Bấm di chuyển Di chuyển nút phần web và sau đó kéo mục mà bạn muốn.

Lưu, loại bỏ, hoặc phát hành các thay đổi

 • Bấm bỏ thay đổi để hoàn tác bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện.

  bấm bỏ thay đổi để bỏ qua bất kỳ thay đổi nào bạn đã làm với phần web

 • Bấm lưu và đóng để lưu thay đổi của bạn.

  Bấm lưu và đóng để lưu các thay đổi của bạn

 • Bấm phát hành để phát hành các thay đổi của bạn.

  Bấm phát hành khi bạn đã sẵn sàng để hiển thị thay đổi của bạn

Rời khỏi chế độ bảo trì

Loại bỏ ?maintenancemode = true từ URL và làm mới trang.

Mẹo: 

 • Thông tin này chỉ áp dụng cho phần web cổ điển. Nếu bạn đang làm việc với phần web hiện đại, hãy xem hướng dẫn để trực tuyến.

 • Nếu bạn không chắc chắn phần web hoặc kết nối phần web nào đang gây ra vấn đề trên trang phần web của bạn, đó là nên làm việc trong một thời từng bước bằng cách đóng một phần web tại một thời điểm và sau đó duyệt qua các trang phần web (bấm Quay lại để trang phần Web của tôi) để xem liệu có khắc phục vấn đề. Sau khi bạn xác định phần web vấn đề, bạn có thể xem xét việc đặt lại hoặc xóa bỏ nó.

 1. Mở trang có chứa phần web.

 2. Bấm tab trang , bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Sửa thuộc tính trong nhóm quản lý , sau đó bấm Sửa thuộc tính.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab trang ở phía trên cùng của trang, bấm Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm sửa trang.

  Tab trang đã mở Ribbon với sửa thuộc tính được tô sáng
 3. Bấm Mở trang phần Web trong dạng xem hoạt động bảo trì để hiển thị trang bảo trì phần Web. Bạn có thể phải cuộn xuống dưới trang.

  Lưu ý: Để truy nhập trang bảo trì phần Web cho trang không được lưu trữ trong thư viện tài liệu, chẳng hạn như trang chủ của trang, chắp thêm ?Contents = 1 đến cuối của URL cho trang.

 4. Xác nhận rằng bạn đang ở trong dạng xem mà bạn muốn, dạng xem cá nhân hoặc dạng xem chia sẻ. Nếu bạn cần chuyển đổi dạng xem, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn đang ở trong dạng xem cá nhân và bạn muốn chuyển sang dạng xem chia sẻ, bấm chuyển sang dạng xem chia sẻ.

  • Nếu bạn đang ở trong dạng xem chia sẻ và bạn muốn chuyển sang dạng xem cá nhân, hãy bấm chuyển sang dạng xem cá nhân.

  Bật/tắt nối kết cho dạng xem cá nhân hoặc công cộng
 5. Chọn một hoặc nhiều phần web, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để di chuyển phần web ngoài trang web và trở lại bộ sưu tập trang phần web, hãy bấm đóng.

  • Để loại bỏ giá trị bất động sản cá nhân và dùng lại các giá trị thuộc tính chung của phần web, hãy bấm đặt lại. Bạn sẽ được nhắc để xác nhận trước khi việc đặt lại một phần web.

  • Để xóa vĩnh viễn một phần web khỏi trang, hãy bấm xóa. Bạn sẽ được nhắc để xác nhận trước khi xóa bỏ phần web.

   Lưu ý: Nếu tùy chọn cho phép sửa trong dạng xem cá nhân , bên dưới thuộc tính phần web nâng cao không được chọn, phần web chỉ có thể bị xóa trong một dạng xem chia sẻ. Mặc định được chọn.

 6. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm Quay lại để trang phần Web.

  Lưu ý: Bạn không thể dùng trang bảo trì phần Web để đóng, đặt lại hoặc xóa phần web tĩnh (tức là một phần web ngoài vùng phần web). Để duy trì phần web tĩnh, bạn phải sử dụng một chương trình thiết kế Web tương thích với SharePoint, chẳng hạn như Microsoft SharePoint Designer 2013.

Để tìm hiểu bạn đang dùng phiên bản nào của SharePoint , hãy xem Phiên bản SharePoint tôi đang dùng?.

Xem Thêm

Thêm, di chuyển, thu nhỏ hoặc xóa phần web khỏi trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×