Mở trang SharePoint Online trên thiết bị BlackBerry®

Nếu bạn đang sử dụng điện thoại BlackBerry® và bạn có một Office 365 gói đăng ký bao gồm SharePoint Online, bạn có thể sử dụng thiết bị của bạn để xem các site, chẳng hạn như site nhóm trong SharePoint Online. Bạn cũng có thể xem các tệp trong thư viện OneDrive for Business của bạn. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng để xem thông tin trên các site, hợp tác với đồng nghiệp, truy nhập tài liệu được chia sẻ, luôn kết nối với công việc của bạn.

Bạn sẵn sàng để thử không?

Mở site SharePoint

Mở thư viện OneDrive for Business của bạn

Mở site SharePoint

 1. Mở trình duyệt web trên thiết bị của bạn.

 2. Trong thanh địa chỉ, nhập địa chỉ website (URL) cho SharePoint Online.
  Ví dụ, URL của chúng tôi là http://contoso14.sharepoint.com.
  URL của bạn sẽ bao gồm tên miền của bạn thay vì Contoso14.

 3. Đăng nhập bằng cách sử dụng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 4. Trong các nối kết dẫn hướng ở trên cùng của màn hình, hãy chọn Site.

 5. Từ danh sách các site xuất hiện, hãy chọn site mà bạn muốn mở.

Mở thư viện OneDrive for Business của bạn

 1. Mở trình duyệt web trên thiết bị của bạn.

 2. Trong thanh địa chỉ, nhập địa chỉ website (URL) cho site của bạn trong SharePoint Online.
  Ví dụ, URL của chúng tôi là http://contoso14-my.sharepoint.com.
  URL của bạn sẽ bao gồm tên miền của bạn thay vì Contoso14.

 3. Đăng nhập bằng cách sử dụng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 4. Trong các nối kết dẫn hướng ở trên cùng của màn hình, hãy chọn OneDrive.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Sử dụng thiết bị di động với site SharePoint Online.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×