Mở tìm hiểu công cụ dành cho OneNote

Mở tìm hiểu công cụ dành cho OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trên OneNote trực tuyến

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Office.com, chọn OneNote và mở một sổ ghi chép của bạn. Từ đây, chọn tab dạng xem .

Mở tìm hiểu công cụ trong OneNote Online bằng cách chọn tab dạng xem

Trên màn hình máy tính của OneNote

Sau khi cài đặt Tìm hiểu công cụ cho OneNote, mở OneNote và chọn tab Tìm hiểu công cụ .

Ruy-băng để tìm hiểu công cụ bổ trợ cho OneNote.

Trình đọc Chân thực

Đọc và trọn vẹn sẵn dùng cho OneNote Web App và OneNote trên máy tính. Chọn Và trọn vẹn đọc để nghe văn bản đọc to hoặc dễ đọc hơn. Bấm phát để bắt đầu nghe.

Tìm hiểu cách sử dụng và trọn vẹn đọc đối với OneNote, bao gồm đọc to các tính năng, để hỗ trợ các học viên với chứng khó đọc.

Đọc chính tả

Đọc lệnh sẵn dùng bằng các ngôn một số ngôn ngữ cho máy tính để bàn OneNote. Chọn Dictate để nhập văn bản bằng nói từ và dấu chấm câu to với máy tính của bạn.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng và trọn vẹn đọc đối với OneNote

Chuyển đổi tiếng nói vào văn bản trong tìm hiểu công cụ cho màn hình máy tính của OneNote

Tìm hiểu công cụ để cải thiện đọc và viết kỹ năng

Nếu tìm hiểu công cụ không hiển thị, hãy thử Mẹo khắc phục sự cố

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×