Mở tài liệu trong phiên bản Word cũ hơn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đang dùng Microsoft Office Word 2007 hoặc Word 2010, bạn có thể mở tệp .docx hay .docm đã được tạo trong Word 2016 và 2013. Tuy nhiên, các tính năng mới một vài có thể không được hỗ trợ trong phiên bản cũ hơn hoặc họ có thể không sửa được. Ví dụ, các phương trình trong các tệp lên được chuyển đổi thành hình ảnh trong các phiên bản trước của Word, không thể sửa được.

Đây là danh sách các phần tử tài liệu trong tệp được tạo trong Word 2013 và 2016 hoạt động khác đi khi họ đang mở trong Word 2010:

 • Ứng dụng cho Office: Ứng dụng không chạy, nhưng nó sẽ sẵn dùng nếu tài liệu được nâng cấp lên Word 2013 hoặc 2016.

 • Web Video: Video được chuyển đổi vĩnh viễn thành ảnh có siêu kết nối tới video trên web.

 • Trả lời chú thích và chú thích được đánh dấu "xong": Chú thích sẽ trở nên trả lời chú thích cá nhân cấp cao nhất và tất cả chú thích được đánh dấu là "xong" xuất hiện dưới dạng thông thường chú thích. Nếu các chú thích sẽ không thay đổi, trạng thái ban đầu sẽ được khôi phục nếu tài liệu được nâng cấp trong Word 2016 hoặc 2013.

 • Đầu đề được thu gọn theo mặc định: Đầu đề được bung rộng theo mặc định; thuộc tính được loại bỏ vĩnh viễn.

 • Nội dung điều khiển: Điều khiển nội dung phần lặp lại được chuyển đổi thành văn bản tĩnh; Ánh xạ XML trên điều khiển nội dung văn bản có định dạng sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn.

Đây là danh sách các phần tử tài liệu trong các tệp được tạo trong Word 2010 hoạt động khác đi khi họ đang mở trong Word 2007:

 • Mới định dạng đánh số: Chuyển đổi thành số ả Rập (1, 2, 3, 4,...).

 • Hình dạng mới và hộp văn bản: Chuyển đổi thành các hiệu ứng sẵn dùng trong Word 2007.

 • Hiệu ứng văn bản: loại bỏ vĩnh viễn, trừ khi các hiệu ứng được áp dụng bằng cách sử dụng một kiểu tùy chỉnh. Nếu chúng được áp dụng bằng cách dùng kiểu, hiệu ứng văn bản với hình dạng và hộp văn bản được chuyển đổi thành các hiệu ứng sẵn dùng trong Word 2007.

  Hiệu ứng sẽ xuất hiện lại nếu tài liệu được mở lại trong Word 2010.

 • Văn bản thay thế trong bảng: Loại bỏ.

 • Tính năng OpenType: Loại bỏ.

 • Chặn tác giả: Việc chặn áp dụng cho các vùng của tài liệu sẽ bị loại bỏ.

 • Hiệu ứng WordArt: Loại bỏ.

 • Nội dung điều khiển: Chuyển đổi thành nội dung tĩnh.

Đây là danh sách các phần tử tài liệu trong tệp được tạo trong Word 2013 và 2016 hoạt động khác đi khi họ đang mở trong Word 2007:

Word 2016 hoặc 2013 phần tử tài liệu

Khi mở trong Word 2007

Các ứng dụng cho Office

Ứng dụng không chạy nhưng sẽ sẵn dùng khi tài liệu được nâng cấp trong Word 2016 hoặc 2013.

Video trên Web

Video được chuyển đổi vĩnh viễn thành ảnh có siêu kết nối tới video trên web.

Trả lời chú thích và chú thích được đánh dấu là "xong"

Các trả lời cho chú thích trở thành chú thích cá nhân mức cao nhất và mọi chú thích được đánh dấu "xong" sẽ xuất hiện dưới dạng chú thích thường. Nếu chú thích không bị thay đổi thì trạng thái chú thích gốc sẽ được khôi phục khi tài liệu được nâng cấp trong Word 2016 hoặc 2013.

Đầu đề được thu gọn theo mặc định

Đầu đề sẽ được bung rộng theo mặc định; thuộc tính bị loại bỏ vĩnh viễn.

Định dạng đánh số mới:

Chữ hoa tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (La-tinh) {A, B, C, Ç, D, …}

Chữ thường tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (La-tinh) {a, b, c, ç, d, …}

Chữ hoa tiếng Bulgary (Cyrillic) {А,Б,В,Г,Д, …}

Chữ thường tiếng Bulgary (Cyrillic) {а, б, в, г, д, …}

Chữ hoa tiếng Hy Lạp {Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}

Chữ thường tiếng Hy Lạp {α, β, γ, δ, ε,…}

Định dạng 3 số cố định {001…NNN}

Định dạng 4 số cố định {0001…NNNN}

Định dạng 5 số cố định {00001…NNNNN}

Danh sách dùng định dạng đánh số mới sẽ được chuyển đổi thành số Ả Rập (1, 2, 3, 4, ...).

Hiệu ứng hộp văn bản và hình dạng mới (phần lớn hiệu ứng nằm trong ngăn Định dạng Hình ảnh)

Hình và hộp văn bản được chuyển đổi thành các hiệu ứng sẵn dùng trong định dạng này. Nếu không bị thay đổi thì hình sẽ được khôi phục khi tài liệu được nâng cấp trong Word 2016 hoặc 2013.

Hiệu ứng văn bản như đổ bóng, phản chiếu, vầng sáng và 3-D

Hiệu ứng văn bản sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn, trừ khi các hiệu ứng được áp dụng bằng cách sử dụng tính năng kiểu tùy chỉnh. Nếu các hiệu ứng được áp dụng bằng cách sử dụng tính năng kiểu thì hiệu ứng văn bản sẽ tái xuất hiện khi tài liệu được mở lại trong Word 2016 hoặc 2013.

Văn bản thay thế trong bảng

Loại bỏ.

Các tính năng OpenType như chữ ghép, số, tập biến thể kiểu phông và thay thế ngữ cảnh

Loại bỏ.

Tác giả dựng khối

Việc chặn đã áp dụng cho vùng của tài liệu sẽ bị loại bỏ.

Hiệu ứng WordArt như viền ngoài văn bản và đổ bóng văn bản

Loại bỏ.

Điều khiển nội dung

Kiểm soát nội dung phần lặp lại và kiểm soát nội dung hộp kiểm được chuyển đổi thành văn bản tĩnh; ánh xạ XML trên điều khiển nội dung văn bản có định dạng sẽ được loại bỏ vĩnh viễn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×