Mở tài liệu để đọc và sửa trong một công cụ tài liệu trong SharePoint workspace

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể mở một tài liệu được lưu trong một tài liệu cụ nếu máy tính của bạn có ứng dụng được cài đặt hỗ trợ loại tệp đó.

Nếu bạn tìm cách mở một tài liệu có kiểu tệp không được hỗ trợ, bạn thấy một Mở với hộp thoại yêu cầu bạn xác định chương trình sử dụng. Để biết thêm thông tin về hộp thoại Mở với , hãy xem tài liệu Windows của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Mở tài liệu trong thư viện tài liệu SharePoint workspace

Mở tài liệu trong một công cụ tài liệu trong Groove workspace

Mở tài liệu trong thư viện tài liệu SharePoint workspace

  1. Để mở tài liệu, hãy bấm đúp vào nó.

  2. Nếu bạn muốn, hãy sửa và lưu tệp vào ứng dụng của nó.

Nếu bạn lưu các thay đổi vào tài liệu, SharePoint Workspace sẽ thử tải các thay đổi vào tài liệu với máy chủ SharePoint trong quá trình đồng bộ hóa tiếp theo.

Mẹo: Nếu bạn không muốn SharePoint Workspace tải lên các chỉnh sửa đã lưu ở mỗi đồng bộ hóa, hãy xem tài liệu trước khi bạn mở nó.

Cần lưu ý rằng khả năng tải lên các thay đổi của bạn bị chi phối bởi quyền của bạn trên trang SharePoint. Nếu bạn không có quyền sửa, bạn sẽ không thể tải lên phiên bản cập nhật của tài liệu và bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi tải tài liệu. Thông báo lỗi đưa ra các lựa chọn cho phép bạn xử lý lỗi. Trong phần lớn trường hợp, lựa chọn tốt nhất của bạn là lưu tệp đã sửa vào máy tính dưới dạng tệp mới.

Đầu trang

Mở tài liệu trong một công cụ tài liệu trong Groove workspace

  1. Để mở tài liệu, hãy bấm đúp vào nó.

  2. Nếu bạn muốn, hãy sửa và lưu tệp vào ứng dụng của nó.

    Thay đổi đã lưu của bạn ngay lập tức được đồng bộ hóa trong công cụ tài liệu và gửi đến workspace thành viên khác.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×