Mở sổ ghi chép mà người khác đã chia sẻ với tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Nhấn vào Sổ tay Khác.

    Mẹo: Trên iPad: Nếu bạn đã mở sẵn một trang trong sổ tay, hãy nhấn vào Nút Lùi để đi đến Xem thêm Sổ tay.

    Mẹo: Trên iPhone: nếu bạn đã có trên một trang trong sổ ghi chép, gõ nhẹ Nút Lùi ba lần để đến được Sổ ghi chép khác. Nếu bạn đang ở trong một phần trong sổ ghi chép, gõ nhẹ Nút Lùi hai lần để đến được Sổ ghi chép khác.

  2. Tìm sổ tay đã được chia sẻ với bạn. Sổ tay đó sẽ được đánh dấu là "Được chia sẻ bởi" như minh họa trong ví dụ sau đây:

    Biểu thị người đang chia sẻ sổ tay

    Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy sổ ghi chép, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào cùng tài khoản Microsoft mà người đó đã chỉ ra khi họ chia sẻ sổ ghi chép với bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×