Mở sổ ghi chép mà người khác đã chia sẻ với tôi

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

  1. Nhấn vào Sổ tay Khác.

    Mẹo: Trên iPad: Nếu bạn đã mở sẵn một trang trong sổ tay, hãy nhấn vào Nút Lùi để đi đến Xem thêm Sổ tay.

    Mẹo: Trên iPhone: nếu bạn đã có trên một trang trong sổ ghi chép, gõ nhẹ Nút Lùi ba lần để đến được Sổ ghi chép khác. Nếu bạn đang ở trong một phần trong sổ ghi chép, gõ nhẹ Nút Lùi hai lần để đến được Sổ ghi chép khác.

  2. Tìm sổ tay đã được chia sẻ với bạn. Sổ tay đó sẽ được đánh dấu là "Được chia sẻ bởi" như minh họa trong ví dụ sau đây:

    Biểu thị người đang chia sẻ sổ tay

    Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy sổ ghi chép, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào cùng tài khoản Microsoft mà người đó đã chỉ ra khi họ chia sẻ sổ ghi chép với bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×