Mở rộng công thức mảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn đã tạo công thức mảng tuyệt vời này, nhưng bây giờ bạn cần phải thêm một chục hàng dữ liệu, và bạn tìm thấy bạn vừa không thể thêm dữ liệu đó vào công thức của bạn. Đây là những gì bạn cần làm.

  1. Chọn phạm vi ô có chứa công thức mảng hiện tại của bạn, cộng với các ô trống kế bên dữ liệu mới.

    Mở rộng công thức mảng

  2. Nhấn F2. Bây giờ bạn có thể sửa công thức.

  3. Thay thế phạm vi ô dữ liệu cũ bằng dữ liệu mới.

    Ví dụ, nếu dữ liệu cũ của bạn dừng lại ở các ô C11 và D11, còn dữ liệu mới kết thúc ở các ô C13 và D13, hãy thay thế C11 và D11 trong công thức bằng C13 và D13.

  4. Nhấn Ctrl+Shift+Enter.

    Lưu ý: 

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×