Mở phần đính kèm dưới dạng trang web trong phiên bản rút gọn của Outlook

Nếu Outlook của bạn giống như hình ảnh bên dưới, nghĩa là bạn đang sử dụng phiên bản rút gọn của Outlook. Điều này nghĩa là bạn đang sử dụng trình duyệt cũ không tương thích với Outlook.com và Outlook trên web mới hoặc với Outlook Web App. Để có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất.

Ảnh chụp màn hình hộp thư đến trong Outlook Web App Light

Để biết thông tin về những trình duyệt hỗ trợ Outlook.com và Outlook trên web mới, xem mục Trình duyệt nào hoạt động với Office Online.

Để biết thông tin về các trình duyệt hỗ trợ Outlook Web App, hãy xem mục Các trình duyệt được hỗ trợ cho Outlook Web App.

Mở phần đính kèm ở định dạng gốc

Trong phiên bản rút gọn của Outlook, bạn có thể dùng mở dưới dạng trang web hoặc mở trong trình duyệt để chuyển đổi và mở một số loại tệp đính kèm phổ biến dưới dạng trang web.

Để mở phần đính kèm ở định dạng gốc, bấm vào nối kết ở đầu phiên bản web của phần kính kèm.

Lưu phần đính kèm bạn đã mở dưới dạng trang web

  1. Để lưu phần đính kèm ở định dạng gốc, bấm chuột phải vào tiêu đề phần đính kèm ở đầu trang web và chọn Lưu Tệp đích Dưới dạng.

  2. Chọn nơi bạn muốn lưu phần đính kèm.

  3. Bấm Lưu.

In phần đính kèm bạn đã mở dưới dạng trang web

Để in tệp đính kèm bạn đã mở dưới dạng trang web, hãy bấm chuột phải vào tiêu đề phần đính kèm ở phía trên cùng của trang web, rồi chọn in đích.

Tôi nên biết những gì khác?

Các loại phần đính kèm có thể được mở dưới dạng trang web gồm có:

  • Word: .doc và .docx

  • Excel: .xls và .xlsx

  • PowerPoint: .ppt và .pptx

  • Adobe Acrobat: .pdf

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với các tệp đính kèm trong phiên bản rút gọn của Outlook, hãy xem mục đọc và gửi thư trong phiên bản rút gọn của Outlook.

Để tìm hiểu thêm về phiên bản rút gọn của Outlook, chẳng hạn như cách quay lại phiên bản thông thường hoặc những tính năng và giới hạn nào, hãy xem Tìm hiểu thêm về phiên bản rút gọn của Outlook.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×