Mở một sổ làm việc trong trình duyệt

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Bạn có thể mở sổ làm việc trong trình duyệt theo nhiều cách:

 • Mở sổ làm việc trong trình duyệt Web để xem và duyệt web.

 • Mở ảnh tức thời của sổ làm việc trong Microsoft Excel 2010, để làm việc với thông tin hiển thị trong một sổ làm việc, chẳng hạn như nội dung của ô.

 • Mở sổ làm việc hoàn tất trong Excel 2010, để làm việc với bất kỳ thành phần của sổ làm việc, bao gồm thông tin kết nối dữ liệu và công thức.

Khi bạn mở một sổ làm việc trong trình duyệt, Web trình xem Hiển thị sổ làm việc trong dạng xem trang tính hoặc mục có tên là dạng xem. Tác giả trang tính đã chọn dạng xem này khi trang tính đã được phát hành.

Bạn muốn làm gì?

Mở một sổ làm việc trong trình duyệt

Mở một sổ làm việc trong Excel

Tìm hiểu thêm về dạng xem

Mở một sổ làm việc trong trình duyệt

Thông thường, bạn có thể mở sổ làm việc trong trình duyệt chỉ bằng cách bấm vào tên sổ làm việc trong thư viện tài liệu, hoặc bằng cách dùng menu thả xuống, xuất hiện khi bạn tô sáng tên sổ làm việc. Để có thể mở một sổ làm việc để xem tự động bằng cách bấm vào tên của nó, bạn phải cấu hình thiết đặt trong thư viện tài liệu.

Mở một sổ làm việc để xem

Để xem một sổ làm việc bằng cách dùng menu thả xuống, hãy thực hiện các bước sau đây:

 1. Mở thư viện tài liệu chứa sổ làm việc.

 2. Trỏ tới mục sổ làm việc.

 3. Bấm vào mũi tên kế bên nó.

 4. Bấm dạng xem trong trình duyệt Web.

Mở một sổ làm việc trong Excel

Quan trọng: Một phần Web tác giả có thể tùy chỉnh thanh công cụ trình xem dựa trên Web để ẩn biểu tượng mở trong Excel . Nếu bạn không thể mở sổ làm việc từ phần Web trong Excel, liên hệ với người quản trị trang web của bạn để biết thêm thông tin.

Bạn có thể mở một sổ làm việc dựa trên trình duyệt trong Excel 2010, nếu bạn có Excel được cài đặt trên máy tính của bạn. Có hai cách để thực hiện điều này: mở sổ làm việc đầy đủ để bạn có thể sửa nó, hoặc mở một sổ làm việc bị giới hạn, được gọi là ảnh tức thời.

Mở một sổ làm việc trong Excel

Để mở một sổ làm việc dựa trên trình duyệt trong Excel, hãy thực hiện các bước sau đây:

 1. Mở sổ làm việc trong trình duyệt từ thư viện tài liệu, hoặc mở trang phần Web có chứa sổ làm việc trong một phần Web EWA.

 2. Từ thanh công cụ trình xem Web, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh mở menu.

 3. Bấm Mở bằng Excel.

Trình xem sao chép toàn bộ sổ làm việc với máy tính của bạn, và sau đó mở nó trong Excel. Sao chép bao gồm bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện trong phiên làm việc hiện tại, chẳng hạn như sắp xếp và lọc, bao gồm tính toán lại công thức và làm mới kết nối dữ liệu. Sau khi sổ làm việc sẽ mở ra trong Excel, bạn có thể xem và thay đổi nó. Khi bạn hoàn tất, bạn có thể lưu sổ làm việc trên máy tính cục bộ, hoặc phát hành lại sổ làm việc tới SharePoint site.

Mở ảnh tức thời của sổ làm việc

Ảnh chụp nhanh là phiên bản giới hạn của sổ làm việc. Cơ bản, ảnh chụp nhanh giữ nguyên thể xem thông tin và loại bỏ ẩn thông tin chẳng hạn như công thức, kết nối và dữ liệu ẩn.

Để mở ảnh tức thời của sổ làm việc trong Excel, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Mở sổ làm việc trong trình duyệt từ thư viện tài liệu, hoặc mở trang phần Web có chứa sổ làm việc trong một phần Web EWA.

 2. Từ thanh công cụ trình xem Web, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh mở menu.

 3. Chọn mở ảnh tức thời trong Excel.

Bảng sau đây mô tả thông tin trong ảnh tức thời.

Thông tin

Mô tả

Định dạng

Tất cả ô định dạng, kiểu và chủ đề.

Lưới Hiển thị thông tin

Tất cả các ô, cột, hàng, và trang tính đang được hiển thị.

Giá trị ô

Văn bản hiện tại, số, và giá trị ngày trong ô và các giá trị trả về công thức và hàm.

Đối tượng

Excel bảng, biểu đồ, báo cáo PivotTable và báo cáo PivotChart.

Bảng sau mô tả thông tin sẽ loại bỏ ảnh tức thời.

Thông tin

Mô tả

Thông tin riêng tư

Thông tin về quyền riêng tư có thể nằm trong sổ làm việc, chẳng hạn như tên người dùng hoặc tóm tắt thông tin cá nhân trong thuộc tính tài liệu của bạn.

Định dạng điều kiện

Định dạng tất cả điều kiện.

Dữ liệu ẩn

Ẩn các ô, hàng, cột và trang tính.

Công thức

Tất cả các công thức trang tính Microsoft Excel và hàm.

Tính năng tương tác

Bất kỳ tính năng tương tác, chẳng hạn bung rộng và thu gọn các mức dữ liệu trong báo cáo PivotTable, bảng Excel và trang tính lọc và sắp xếp, nhóm và tách dữ liệu được viền.

Kết nối

Tất cả kết nối với nguồn dữ liệu ngoài và được đệm ẩn dữ liệu.

Web liên quan

Siêu kết nối và tùy chọn phát hành Web.

Tìm hiểu thêm về dạng xem

Khi bạn lưu sổ làm việc Excel vào một site SharePoint, bạn có thể quyết định để lưu sổ làm việc hoàn tất hoặc lưu các Mục đã đặt tên. Khi bạn mở sổ làm việc trong trình duyệt, bạn không thể chuyển đổi dạng xem trong cùng một phiên làm việc.

Toàn bộ sổ làm việc    trong dạng xem này, Web trình xem Hiển thị toàn bộ trang tính và tất cả thông tin về các trang tính. Tác giả sổ làm việc có thể chỉ rõ để hiện tất cả các trang tính trong sổ làm việc hoặc chỉ các trang tính.

Mục đã đặt tên    Trong dạng xem này, xem Web sẽ hiển thị chỉ đã xác định mục đã đặt tên từ sổ làm việc. Một mục đã đặt tên có thể là một trong những thao tác sau: biểu đồ, bảng Excel, báo cáo PivotTable, báo cáo PivotChart, hoặc một phạm vi đã đặt tên ô. Dạng xem mục đã đặt tên rất hữu ích khi bạn (người dùng hoặc một tác giả sổ làm việc) muốn thực hiện các thao tác sau:

 • Hiển thị một hoặc nhiều mục cụ thể trong một sổ làm việc, chẳng hạn như một biểu đồ hoặc bảng, và ẩn tất cả các thông tin khác. Ví dụ, dưới dạng một tác giả sổ làm việc, bạn có thể muốn chia sẻ một biểu đồ tóm tắt, nhưng ẩn dữ liệu thực tế vì lý do bảo mật.

Cung cấp dịch vụ người dùng tùy chọn để chọn mục cụ thể từ một danh sách thả xuống dạng xem trên thanh công cụ. Danh sách thả xuống dạng xem Hiển thị chỉ các mục đã đặt tên trong một sổ làm việc. Nó không liệt kê các trang tính riêng lẻ.

Để biết thêm thông tin về cách tạo các mục có tên trong sổ làm việc Excel, hãy xem trợ giúp Microsoft Office Excel.

Sổ làm việc trong dạng xem mục có tên là vẫn có thể hiển thị ngăn tham số và chấp nhận người dùng nhập giá trị cho các tham số, ngay cả khi mục đã đặt tên không chứa các tham số đã xác định. Ví dụ, giả sử rằng mục có tên là biểu đồ. Tác giả sổ làm việc có thể xác định các tham số sao cho người dùng có thể nhập giá trị dữ liệu cho biểu đồ, ngay cả khi dạng xem mục đã đặt tên không hiển thị dữ liệu biểu đồ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×