Mở một biểu dữ liệu trống

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này giải thích cách mở một biểu dữ liệu mới, trống trong Microsoft Office Access 2007. Bài viết này cũng giải thích cách sử dụng thiết kế-trong-duyệt, một tính năng mới cho phép bạn thiết kế lớn các phần của biểu dữ liệu theo cách trực quan thay cho việc sử dụng trình thiết kế bảng.

Trong bài viết này

Về việc mở biểu dữ liệu trống

Tạo một biểu dữ liệu trống trong cơ sở dữ liệu mới

Thêm một biểu dữ liệu trống vào cơ sở dữ liệu hiện có

Thêm một biểu dữ liệu giao vào cơ sở dữ liệu hiện có

Đặt kiểu dữ liệu phần đính kèm hoặc đối tượng OLE

Thêm một trường tra cứu vào biểu dữ liệu

Liên kết biểu dữ liệu mới của bạn với phần còn lại của cơ sở dữ liệu của bạn

Thay đổi kiểu dữ liệu của trường

Quản lý các trường trong biểu dữ liệu

Làm thế nào Access gán kiểu dữ liệu khi bạn nhập thông tin theo cách thủ công

Làm thế nào Access gán kiểu dữ liệu khi bạn dán thông tin

Về việc mở biểu dữ liệu trống

Biểu dữ liệu là biểu thị trực quan của dữ liệu chứa trong một bảng hoặc trong các kết quả trả về bởi một truy vấn. Giống như biểu dữ liệu trang tính Microsoft Office Excel 2007 , nhưng với các tính năng khác nhau trong một số trường hợp. Ví dụ, bạn có thể thường thêm bản ghi chỉ mỗi trường trong biểu dữ liệu, và bạn thường phải nhập một loại cụ thể của dữ liệu trong một trường đã cho, chẳng hạn như ngày và giờ hoặc giá trị có/không. Một trường cũng có thể áp đặt các giới hạn kích cỡ hoặc độ dài của dữ liệu của bạn, điều gì đó Office Excel 2007 không thực hiện theo mặc định. Ví dụ, bạn có thể nhập tối đa 256 ký tự trong một số trường văn bản.

Tính năng biểu dữ liệu mới

Office Access 2007 giúp đơn giản hóa quy trình tạo bảng. Bây giờ, bạn có thể mở một biểu dữ liệu trống (bảng) và thực hiện hầu hết các tác vụ thiết kế mà bạn đã có thể thực hiện chỉ bằng cách dùng trình thiết kế bảng. Ví dụ, sau khi bạn tạo một biểu dữ liệu mới, bạn có thể đặt kiểu dữ liệu cho hầu hết các trường trong bảng mới bằng cách nhập dữ liệu theo cách thủ công hoặc dán dữ liệu vào các trường. Ví dụ, nếu bạn nhập một ngày trong một trường trống, truy nhập tập hợp dữ liệu ngày/thời gian nhập cho trường đó. Nếu bạn nhập văn bản chẳng hạn như tên, Access áp dụng kiểu dữ liệu văn bản cho các trường, v.v..

Bạn cũng có thể đặt hoặc thay đổi tên trường mà không cần phải sử dụng trình thiết kế bảng, và bạn có thể thêm trường mới bằng cách nhập văn bản trong cột trống ở phía bên phải hoặc bên trái của lưới, tùy thuộc vào thiết đặt ngôn ngữ của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh định dạng như đậm , nghiêng để thêm định dạng hiển thị trường, nhiệm vụ bạn đã thực hiện trước đó trong trình thiết kế bảng.

Lưu ý: Cuối cùng, ngay cả khi Access sẽ giúp bạn nhanh hơn và dễ dàng hơn để tạo bảng, bảng của bạn sẽ vẫn phù hợp với các quy tắc của thiết kế cơ sở dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về các quy tắc, hãy xem bài viết cơ sở dữ liệu thiết kế cơ bản.

Quy trình mở một biểu dữ liệu trống

Khi bạn mở một biểu dữ liệu trống, bạn thêm một bảng trống, mới vào cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn không thể mở một biểu dữ liệu trống mà không cần tạo một bảng mới. Sau khi Access sẽ tải biểu dữ liệu mới, bạn hãy làm theo những bước chung như sau:

 • Bạn có thể nhập tên cho mỗi trường, hoặc bạn có thể chấp nhận tên mặc định mà Access cung cấp.

 • Bạn có thể nhập dữ liệu vào các trường theo cách thủ công, hoặc bạn có thể dán dữ liệu. Bạn không còn cần đặt kiểu dữ liệu cho mỗi trường đầu tiên, vì khi bạn nhập, truy nhập infers loại dữ liệu dựa trên các loại dữ liệu mà bạn nhập. Ví dụ, nếu bạn nhập tên trong trường đầu tiên trong bảng mới của bạn, Access sẽ đặt trường đó kiểu dữ liệu văn bản. Nếu bạn nhập một ngày trong trường kế tiếp, Access sẽ đặt nó vào dữ liệu ngày/thời gian kiểu, v.v.. Để biết thêm thông tin về các kiểu dữ liệu Access sẽ đặt khi bạn nhập dữ liệu, hãy xem cách Access gán kiểu dữ liệu khi bạn nhập thông tin theo cách thủ côngcách Access gán kiểu dữ liệu khi bạn dán thông tin, ở phần sau của bài viết này.

  Lưu ý: Một số kiểu dữ liệu không thể được đặt cho một trường chỉ dán dữ liệu. Ví dụ, bạn không thể đặt loại dữ liệu phần đính kèm hoặc đối tượng OLE bằng dán một tệp vào một trường trống. Ngoài ra, bạn không thể tạo trường tra cứu bằng dán một danh sách dữ liệu vào một trường. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các kiểu dữ liệu, hãy xem các phần đặt loại dữ liệu phần đính kèm hoặc đối tượng OLEThêm trường tra cứu vào biểu dữ liệu, ở phần sau của bài viết này.

 • Nếu sau này bạn cần phải thay đổi kiểu dữ liệu được đặt cho một trường, bạn có thể sử dụng công cụ truy nhập cung cấp.

Cách thiết kế quy tắc ảnh hưởng đến biểu dữ liệu

Khi bạn mở và bắt đầu để điền vào biểu dữ liệu, hãy nhớ rằng cơ sở dữ liệu quan hệ tuân theo một bộ thiết kế quy tắc và bạn phải thực hiện theo các quy tắc thiết kế, khi bạn tạo biểu dữ liệu của bạn. Các quy tắc cho phép cơ sở dữ liệu để hoạt động đúng, và họ giúp đảm bảo rằng bạn có thể truy xuất dữ liệu chính xác từ cơ sở dữ liệu. Một thảo luận của quy tắc thiết kế nằm ngoài phạm vi của bài viết này. .

Nếu bạn không quen thuộc với các quy tắc của thiết kế cơ sở dữ liệu, hãy xem bài viết cơ sở dữ liệu thiết kế cơ bản.

Làm thế nào Access thêm một khóa chính để biểu dữ liệu mới

Theo mặc định, Access sẽ tạo ra một trường khóa chính có tên là "ID" cho tất cả các biểu dữ liệu mới, và nó sẽ đặt kiểu dữ liệu cho trường để tự động đánh số. Cũng theo mặc định, Access ẩn trường từ dạng xem biểu dữ liệu, nhưng bạn có thể hiển thị trường ID bất kỳ lúc nào bằng cách bấm chuột phải vào bất kỳ tiêu đề cột, bấm Bỏ ẩn cộtvà sau đó sử dụng hộp thoại Bỏ ẩn cột để hiển thị trường ẩn. Hình này hiển thị hộp thoại Bỏ ẩn cột cho bảng mới:

Hộp thoại Bỏ ẩn Cột

Bạn cũng có thể xem trường ID và bất kỳ trường ẩn khác bằng cách mở bảng trong dạng xem thiết kế — và cũng khi bạn xem danh sách trường bảng trong ngăn danh Sách trường . Để biết thêm thông tin về cách sử dụng ngăn tác vụ, hãy xem phần l biểu dữ liệu mới của bạn, phần còn lại của cơ sở dữ liệu của bạn, ở phần sau của bài viết này.

Đầu trang

Tạo một biểu dữ liệu trống trong cơ sở dữ liệu mới

Khi bạn cần để tạo cơ sở dữ liệu đơn giản, chẳng hạn như một danh sách liên hệ, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu mới với biểu dữ liệu trống. Office Access 2007 thực hiện quy trình nhanh hơn và dễ dàng hơn phiên bản cũ hơn vì bạn không cần phải sử dụng dạng xem thiết kế để tạo bảng mới. Hãy nhớ rằng bạn có thể sử dụng dạng xem biểu dữ liệu để thực hiện tất cả tác vụ thiết kế bảng ngoại trừ ngày khởi tạo trường tra cứu. Để biết thêm thông tin về cách thêm một trường tra cứu vào bảng, hãy xem phần Thêm trường tra cứu vào biểu dữ liệu, ở phần sau của bài viết này.

Tạo bảng mới trong cơ sở dữ liệu mới

 1. Khởi động Access, và trên trang Bắt đầu với Microsoft Access , bên dưới Cơ sở dữ liệu trống mới, bấm Cơ sở dữ liệu trống.

 2. Bên dưới Cơ sở dữ liệu trống, trong hộp Tên tệp , nhập tên cho cơ sở dữ liệu mới. Để thay đổi vị trí của cơ sở dữ liệu mới, hãy bấm vào biểu tượng thư mục. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm tạo.

  Access tạo cơ sở dữ liệu mới và mở ra một bảng có tên là Table1 trong dạng xem biểu dữ liệu, giống như:

  Bảng mới, trống trong cơ sở dữ liệu mới

 3. Trong biểu dữ liệu, bấm đúp vào tiêu đề cột đầu tiên (ô có màu đọc Thêm trường mới) và nhập tên cho trường.

 4. Bấm vào tiêu đề cột tiếp theo, hoặc sử dụng các phím mũi tên để đặt tiêu điểm trên đầu trang tiếp theo và sau đó nhập tên cho trường đó. Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn hoàn tất việc đặt tên cho trường bảng của bạn.

 5. Trong ô trống đầu tiên bên dưới tên trường, hãy nhập dữ liệu thích hợp.

  Access sử dụng dữ liệu mà bạn nhập vào một kiểu đặt dữ liệu cho trường. Ví dụ, nếu bạn nhập một ngày, truy nhập thiết đặt trường dữ liệu ngày/thời gian kiểu.

  Quan trọng: Hãy nhớ rằng một trường sẽ chứa chỉ có một kiểu dữ liệu. Ví dụ, một trường ngày sẽ không chứa tên khách hàng và trường giá nên không chứa các số điện thoại.

  Để biết thêm thông tin về các kiểu dữ liệu Access sẽ đặt khi bạn nhập dữ liệu, hãy xem cách Access gán kiểu dữ liệu khi bạn nhập thông tin theo cách thủ côngcách Access gán kiểu dữ liệu khi bạn dán thông tin, ở phần sau của bài viết này.

 6. Bấm Lưu.

  Phím tắt  Nhấn CTRL+S.

  Hộp thoại Lưu Như sẽ xuất hiện.

 7. Trong trường Tên bảng , hãy nhập tên cho bảng mới và bấm OK.

  Lưu ý: 

  • Khi Access tạo bảng, nó sẽ thêm một trường khóa chính có tên là IDvà nó sẽ đặt kiểu dữ liệu cho trường để tự động đánh số. Truy nhập cũng ẩn trường theo mặc định. Để xem trường, bấm chuột phải vào bất kỳ tiêu đề cột, bấm Bỏ ẩn cộtvà sau đó sử dụng hộp thoại Bỏ ẩn cột để hiển thị cột.

   -hoặc-

   Bấm chuột phải vào tab Tài liệu trong bảng rồi bấm Dạng xem thiết kế.

  • Bạn có thể thay đổi hoặc loại bỏ khóa chính chỉ bằng cách mở bảng trong dạng xem thiết kế. Để biết thông tin về cách làm như vậy, hãy xem bài viết Thêm, đặt, thay đổi hoặc loại bỏ khóa chính.

  • Nếu bạn mới dùng truy nhập và quen với thiết kế cơ sở dữ liệu và tại sao bạn cần có khóa chính, hãy xem bài viết cơ sở dữ liệu thiết kế cơ bản.

Đầu trang

Thêm một biểu dữ liệu trống vào cơ sở dữ liệu hiện có

Khi bạn thêm một biểu dữ liệu mới (bảng) vào một cơ sở dữ liệu hiện có, bảng mới đó sẽ nổi bật một mình cho đến khi bạn liên kết nó vào bảng hiện có của bạn. Ví dụ, giả sử bạn cần theo dõi đơn hàng được đặt bởi một cơ quan chính phủ. Để thực hiện điều này, bạn thêm một bảng có tên liên hệ chính phủ cơ sở dữ liệu bán hàng. Để tận dụng lợi thế của power cơ sở dữ liệu quan hệ có thể cung cấp — để tìm kiếm đơn hàng được đặt bằng một liên hệ đã cho, ví dụ — bạn phải tạo mối quan hệ giữa mới vào bảng và bảng (hoặc bảng) có chứa dữ liệu đơn hàng.

Để biết thêm thông tin về mối quan hệ bảng và thiết kế cơ sở dữ liệu, hãy xem các bài viết cơ sở dữ liệu thiết kế cơ bản và tạo, sửa hoặc xóa bỏ mối quan hệ.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng bạn phải thêm phần đính kèm hoặc đối tượng OLE trường vào bảng mới theo cách thủ công bằng cách dùng danh sách Kiểu dữ liệu (trên tab biểu dữ liệu , trong nhóm kiểu dữ liệu & định dạng ) hoặc bằng cách dùng trình thiết kế bảng. Các bước trong phần thiết đặt loại dữ liệu phần đính kèm hoặc đối tượng OLE, ở phần sau của bài viết này giải thích cách thêm các kiểu trường.

Thêm một biểu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

 1. Mở cơ sở dữ liệu mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Tạo, trong nhóm Bảng, bấm vào Bảng.

  Ảnh Ribbon Access

  Access thêm một bảng mới, trống rồi mở nó trong dạng xem biểu dữ liệu.

  Biểu dữ liệu mới được thêm vào cơ sở dữ liệu hiện có

 3. Trong biểu dữ liệu, bấm đúp vào tiêu đề cột đầu tiên (ô có màu đọc Thêm trường mới) và nhập tên cho trường.

 4. Bấm vào trường kế tiếp hoặc dùng các phím mũi tên để đặt tiêu điểm trên trường kế tiếp và nhập tên cho trường đó. Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn hoàn tất việc đặt tên cho trường bảng của bạn.

 5. Trong ô trống đầu tiên bên dưới tên trường, hãy nhập dữ liệu thích hợp.

  Access sử dụng dữ liệu mà bạn nhập vào một kiểu đặt dữ liệu cho trường. Ví dụ, nếu bạn nhập một ngày, truy nhập thiết đặt trường dữ liệu ngày/thời gian kiểu.

  Để biết thêm thông tin về các kiểu dữ liệu Access sẽ đặt khi bạn nhập dữ liệu, hãy xem cách Access gán kiểu dữ liệu khi bạn nhập thông tin theo cách thủ công, ở phần sau của bài viết này.

 6. Bấm Lưu.

  Phím tắt  Nhấn CTRL+S.

  Hộp thoại Lưu Như sẽ xuất hiện.

 7. Trong trường Tên bảng , hãy nhập tên cho bảng mới và bấm OK.

Đầu trang

Thêm một biểu dữ liệu giao vào cơ sở dữ liệu hiện có

Ngoài việc bảng trống, Office Access 2007 cũng cung cấp một tập hợp các giao bảng. Mỗi bảng giao tương ứng với mẫu cơ sở dữ liệu đó Office Access 2007 cung cấp. Ví dụ, bạn có thể thêm một bảng được thiết kế để chấp nhận dữ liệu tài nguyên, liên hệ hoặc các vấn đề. Các bảng giao cung cấp cách để tạo cơ sở dữ liệu nhỏ trong thời gian hơn vì bạn không cần phải đặt tên cho các trường và đặt kiểu dữ liệu.

Khi bạn tiếp tục, hãy nhớ rằng bạn có thể thêm bảng giao chỉ vào cơ sở dữ liệu hiện có.

Thêm bảng giao vào cơ sở dữ liệu

 1. Mở cơ sở dữ liệu mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Tạo, trong nhóm Bảng, bấm vào Mẫu Bảng, rồi chọn một trong các mẫu sẵn có từ danh sách.

  Ảnh Ribbon Access

  Access mở bảng mới trong dạng xem biểu dữ liệu. Mỗi trường trong bảng mới chứa tên và kiểu dữ liệu, và bạn có thể nhập dữ liệu mà không cần thực hiện công việc bổ sung.

 3. Nhập dữ liệu của bạn.

 4. Bấm Lưu.

  Phím tắt  Nhấn CTRL+S.

  Hộp thoại Lưu Như sẽ xuất hiện.

 5. Trong trường Tên bảng , hãy nhập tên cho bảng mới và bấm OK.

Đầu trang

Đặt kiểu dữ liệu phần đính kèm hoặc đối tượng OLE

Khi bạn sử dụng dạng xem biểu dữ liệu để tạo một bảng mới, bạn có thể đặt hầu hết các kiểu dữ liệu bằng cách nhập một số dữ liệu trong hàng đầu tiên của một trường. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng phương pháp đó để đặt kiểu dữ liệu phần đính kèm và đối tượng OLE; bạn phải thiết lập các kiểu dữ liệu theo cách thủ công bằng cách dùng danh sách Kiểu tập dữ liệu trên tab biểu dữ liệu , hoặc bằng cách dùng trình thiết kế bảng. Các bước trong phần này giải thích cách sử dụng cả hai phương pháp để đặt các kiểu dữ liệu.

Dùng danh sách kiểu dữ liệu tập

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm đúp vào bảng mà bạn muốn thay đổi.

  Điều này sẽ mở bảng trong dạng xem biểu dữ liệu.

 2. Chọn một trường mới.

  Theo mặc định, trường mới nằm ở một trong hai bên cạnh bên phải hoặc bên trái của biểu dữ liệu (tùy thuộc vào thiết đặt ngôn ngữ và khu vực Windows của bạn), và ở đầu trang đọc Thêm trường mới.

  Trường mới trong biểu dữ liệu

  Lưu ý: Bạn phải chọn một trường mới. Bạn không thể thay đổi loại dữ liệu của một trường hiện có thành loại phần đính kèm hoặc đối tượng OLE.

 3. Nếu bạn muốn thêm một trường đối tượng OLE, bấm đúp vào hàng tiêu đề và nhập tên cho trường. Nếu không, hãy chuyển sang bước tiếp theo vì khi bạn thêm một trường đính kèm, Access sẽ thay đổi tiêu đề hàng thành biểu tượng kẹp giấy.

 4. Bấm vào hàng trống dữ liệu đầu tiên bên dưới đầu trang.

 5. Trên tab biểu dữ liệu , trong nhóm kiểu dữ liệu & định dạng , bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Kiểu dữ liệu (danh sách ở phía trên cùng của nhóm), và chọn Đối tượng OLE hoặc phần đính kèm.

  Danh sách các kiểu dữ liệu

  Nếu bạn chọn kiểu dữ liệu phần đính kèm, tập hợp quyền truy nhập vào tiêu đề hàng để hiển thị biểu tượng kẹp giấy, giống như: Một trường bảng mới được đặt kiểu dữ liệu Phần đính kèm

 6. Lưu thay đổi của bạn.

 7. Để thêm một phần của dữ liệu trường mới, bấm đúp vào hàng trống đầu tiên và dùng hộp thoại phần đính kèm để định vị dữ liệu.

  Để biết thêm thông tin về tệp đính kèm vào cơ sở dữ liệu của bạn, hãy xem phần đính kèm tệp và đồ họa vào bản ghi trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Sử dụng dạng xem thiết kế bảng

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm chuột phải vào bảng bạn muốn thay đổi rồi bấm Dạng xem Thiết kế trên menu lối tắt.

 2. Trong cột Tên trường , chọn một hàng trống và nhập tên cho trường mới.

  Lưu ý: Bạn phải chọn một trường mới. Bạn không thể thay đổi loại dữ liệu của một trường hiện có thành loại phần đính kèm hoặc đối tượng OLE.

 3. Trong cột Kiểu dữ liệu , hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh tên trường mới của bạn và chọn Đối tượng OLE hoặc phần đính kèm từ danh sách.

 4. Lưu thay đổi của bạn.

Để biết thông tin về tệp đính kèm vào các bản ghi trong biểu dữ liệu của bạn, hãy xem phần đính kèm tệp và đồ họa vào bản ghi trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Đầu trang

Thêm một trường tra cứu vào biểu dữ liệu

Một trường tra cứu là tính năng khác phải đặt thủ công cho một biểu dữ liệu mới. Một trường tra cứu Hiển thị tập giá trị trong biểu mẫu danh sách. Dưới dạng một quy tắc, bất cứ khi nào bạn chọn một mục từ danh sách thả xuống trong cơ sở dữ liệu Access, bạn đang sử dụng danh sách tra cứu. Bạn có thể tạo hai kiểu danh sách tra cứu.

 • Bảng dựa trên danh sách    sử dụng truy vấn để truy xuất giá trị từ bảng khác. Truy vấn trong đó trong bảng câu chuyện biểu dữ liệu mới của bạn. Bạn tạo một bảng dựa trên danh sách khi bạn cần phải sử dụng giá trị nằm ở vị trí khác trong cơ sở dữ liệu của bạn. Ví dụ, giả sử bạn duy trì cơ sở dữ liệu của vấn đề hỗ trợ. Thông tin vấn đề đó nằm trong một bảng, nhưng danh sách những người xử lý các vấn đề đó nằm trong một bảng khác, và dữ liệu trong bảng đó thay đổi thường xuyên. Sử dụng danh sách dựa trên bảng giúp bạn tiết kiệm không phải nhập một danh sách dài tên theo cách thủ công và nó cung cấp cho bạn với dữ liệu mới nhất. Bạn có thể sử dụng dữ liệu trong bảng để nhập một bảng dựa trên danh sách, hoặc bạn có thể sử dụng dữ liệu trả về một truy vấn để nhập một danh sách dựa trên bảng.

 • Giá trị dựa trên danh sách    tương đối là ngắn danh sách các mục mà bạn chỉ sử dụng trong một chỗ trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ, giả sử bạn dùng truy nhập để lưu trữ và quản lý thông tin về công ty tài nguyên. Bạn có thể tạo trường tra cứu được gọi là điều kiện (hoặc cái gì đó tương tự) và cho phép người dùng chọn một giá trị từ danh sách đó chẳng hạn như tốt, hội chợ, kém, v.v.. Bạn tạo danh sách giá trị bằng cách nhập một danh sách các mục trực tiếp trong bảng câu chuyện biểu dữ liệu mới của bạn.

Khi bạn thêm một bảng dựa trên danh sách tra cứu vào biểu dữ liệu mới của bạn, Access tạo mối quan hệ giữa các bảng câu chuyện biểu dữ liệu mới của bạn và bảng mà trường tra cứu sẽ đưa dữ liệu của nó. Trường tra cứu kết quả cũng sẽ trở thành một khóa ngoại — một cột có giá trị khớp với các giá trị khóa chính trong bảng kia. Nếu bạn mới dùng để truy nhập và bạn cần biết thêm thông tin về các mối quan hệ, khóa chính và khóa ngoại, hãy xem bài viết cơ sở dữ liệu thiết kế cơ bản.

Cuối cùng, bạn có thể thêm danh sách tra cứu dựa trên giá trị hoặc dựa trên bảng bằng cách dùng trình hướng dẫn hoặc bằng cách tạo chúng theo cách thủ công trong trình thiết kế bảng. Trình hướng dẫn cung cấp các phương pháp dễ dàng và nhanh nhất để tạo trường tra cứu, vì vậy các bước trong phần này giải thích cách sử dụng phương pháp đó.

Thêm một trường tra cứu trong dạng xem biểu dữ liệu

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm đúp vào bảng mà bạn muốn thay đổi.

  Access mở bảng trong dạng xem Biểu đồ dữ liệu.

 2. Trên tab biểu dữ liệu , trong nhóm trường & cột , hãy bấm Cột tra cứu.

  Trình hướng dẫn Tra cứu khởi động.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Tạo một bảng dựa trên danh sách   

   1. Chọn tôi muốn cột tra cứu để tra cứu các giá trị trong một bảng hoặc truy vấn và sau đó bấm tiếp theo.

   2. Dưới dạng xem, chọn một tùy chọn, chọn bảng hoặc truy vấn từ danh sách, sau đó bấm tiếp theo.

    Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng giá trị từ bảng trong trường tra cứu của bạn, hãy bấm bảng. Nếu bạn muốn sử dụng truy vấn, bấm truy vấn. Để xem danh sách tất cả các bảng và truy vấn trong cơ sở dữ liệu, hãy bấm cả hai.

   3. Di chuyển các trường mà bạn muốn xuất hiện trong danh sách tra cứu của bạn từ ngăn Trường sẵn có để ngăn Trường chọn , sau đó bấm tiếp theo.

   4. Hoặc bạn có thể chọn một hoặc nhiều lựa chọn sắp xếp cho trường mà bạn đã chọn trong bước trước đó, sau đó bấm tiếp theo.

   5. Hoặc bạn có thể điều chỉnh chiều rộng của mỗi cột trong danh sách tra cứu của bạn, sau đó bấm tiếp theo.

   6. Hoặc bạn có thể, bên dưới nhãn những gì bạn có muốn cho cột tra cứu của bạn, nhập tên vào hộp văn bản.

   7. Hoặc bạn có thể chọn hộp kiểm Cho phép nhiều giá trị .

    Chọn tùy chọn này cho phép bạn chọn và lưu trữ nhiều mục từ danh sách.

   8. Bấm kết thúc. Nếu Access nhắc bạn lưu bảng, bấm .

    Access thêm truy vấn tra cứu vào bảng mới. Theo mặc định, truy vấn truy xuất các trường mà bạn xác định, cộng với các giá trị khóa chính đối với bảng nguồn. Truy nhập rồi đặt kiểu dữ liệu cho trường tra cứu để khớp với kiểu dữ liệu được đặt cho trường khóa chính trong bảng nguồn. Ví dụ, nếu trường khóa chính trong bảng nguồn sử dụng kiểu dữ liệu tự động đánh số, Access sẽ đặt kiểu dữ liệu cho trường tra cứu kiểu dữ liệu số.

   9. Quay lại dạng xem biểu dữ liệu, đi tới trường tra cứu của bạn và chọn một mục từ danh sách.

  • Tạo một giá trị dựa trên danh sách   

   1. Bấm tôi sẽ nhập các giá trị tôi muốn, sau đó bấm tiếp theo.

   2. Trong hộp số cột , hãy nhập số cột mà bạn muốn xuất hiện trong danh sách của bạn, và sau đó hãy để trống ô đầu tiên và nhập giá trị.

    Khi bạn nhập giá trị đầu tiên của bạn, một ô trống khác sẽ xuất hiện phía dưới ô hiện tại.

   3. Khi bạn hoàn tất việc nhập giá trị đầu tiên của bạn, sử dụng TAB hoặc phím mũi tên xuống để di chuyển tiêu điểm tới ô kế tiếp, sau đó nhập một giá trị thứ hai.

   4. Lặp lại bước 2 và 3 cho đến khi bạn hoàn tất việc tạo danh sách của bạn, sau đó bấm tiếp theo.

   5. Hoặc bạn có thể nhập tên cho trường mới, sau đó bấm kết thúc.

Thêm một trường tra cứu trong dạng xem thiết kế

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng câu chuyện biểu dữ liệu mới của bạn và bấm Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

 2. Chọn trường mà bạn muốn chuyển đổi.

  -hoặc-

  Chọn một hàng trống, và trong cột Tên trường , hãy nhập tên cho trường mới.

 3. Trong cột Kiểu dữ liệu , hãy bấm vào mũi tên xuống và chọn Hướng dẫn tra cứu.

  Trình hướng dẫn tra cứu xuất hiện.

 4. Làm theo các bước trong phần trước để sử dụng trình hướng dẫn.

Khi bạn tạo một trường tra cứu, bạn có thể dùng một tính năng mới gọi là danh sách đa giá trị. Để biết thêm thông tin về danh sách đa giá trị và công nghệ nằm phía sau chúng (một tính năng được gọi là trường đa giá trị), hãy xem các bài viết Thêm hoặc thay đổi trường tra cứu có cho phép bạn lưu giữ nhiều giá trị, dẫn đến trường đa giá trị, và sử dụng danh sách có lưu nhiều giá trị.

Đầu trang

Liên kết biểu dữ liệu mới của bạn với phần còn lại của cơ sở dữ liệu của bạn

Theo mặc định, thông tin trong một biểu dữ liệu mới vẫn tách từ thông tin khác trong cơ sở dữ liệu cho đến khi bạn tạo ít nhất một mối quan hệ giữa các bảng câu chuyện biểu dữ liệu của bạn và các bảng trong cơ sở dữ liệu của bạn. Office Access 2007 giúp đơn giản hóa quy trình tạo mối quan hệ, vì bây giờ bạn có thể kéo và thả các trường từ một ngăn tác vụ lên trên một biểu dữ liệu mở.

Bạn có thể tạo hai kiểu quan hệ bằng cách dùng phương pháp mới.

 • Thêm một trường khóa ngoại bảng câu chuyện biểu dữ liệu mới của bạn. Điều này đặt biểu dữ liệu mới của bạn ở bên nhiều của mối quan hệ một-nhiều.

 • Chia sẻ các giá trị khóa chính từ biểu dữ liệu mới của bạn với một bảng khác. Điều này đặt biểu dữ liệu mới của bạn ở bên "một" của mối quan hệ một-nhiều.

Khi bạn tạo một trong hai kiểu quan hệ, bạn sử dụng trình hướng dẫn tra cứu để tạo trường tra cứu dựa trên bảng. Các bước sau đây sẽ giải thích cách tạo cả hai kiểu quan hệ.

Quan trọng    Bạn phải là quen thuộc với thiết kế cơ sở dữ liệu thành công tạo mối quan hệ giữa các bảng.

Để biết thêm thông tin về thiết kế cơ sở dữ liệu và mối quan hệ, hãy xem các bài viết cơ sở dữ liệu thiết kế cơ bản, Thêm, đặt, thay đổi hoặc loại bỏ khóa chính, hướng dẫn để mối quan hệ bảngtạo, sửa hoặc xóa bỏ mối quan hệ.

Thêm một trường khóa ngoại vào biểu dữ liệu mới của bạn

 1. Nếu nó chưa được, hãy mở biểu dữ liệu mới của bạn trong dạng xem biểu dữ liệu. Để thực hiện việc này, trong ngăn dẫn hướng, bấm đúp vào bảng.

 2. Trên tab Biểu dữ liệu, trong nhóm Trường & Cột, bấm vào Thêm Trường Hiện có.

  Ngăn tác vụ Danh sách trường sẽ xuất hiện và danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu.

 3. Bung rộng mục nhập cho bảng mà bạn muốn dùng.

 4. Kéo trường khóa chính từ danh Sách trường vào biểu dữ liệu của bạn mở và thả trường vào giữa hai trường hiện có trong biểu dữ liệu của bạn. Thay đổi con trỏ chuột để I-beam khi bạn chọn một hợp lệ thả điểm.

  Kéo trường từ Danh sách Trường và thả giữa hai cột

  Khi bạn hoàn tất việc bỏ trường mới, trình hướng dẫn tra cứu khởi động.

 5. Đi tới bộ tiếp theo các bước để hoàn tất quy trình.

Sử dụng trình hướng dẫn tra cứu để tạo mối quan hệ

 1. Di chuyển các trường mà bạn muốn xuất hiện trong danh sách tra cứu của bạn từ ngăn Trường sẵn có để ngăn Trường chọn , sau đó bấm tiếp theo.

 2. Hoặc bạn có thể chọn một hoặc nhiều lựa chọn sắp xếp cho trường mà bạn đã chọn trong bước trước đó, sau đó bấm tiếp theo.

 3. Hoặc bạn có thể điều chỉnh chiều rộng của mỗi cột trong danh sách tra cứu của bạn, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Hoặc bạn có thể, bên dưới nhãn những gì bạn có muốn cho cột tra cứu của bạn, nhập tên vào hộp văn bản.

 5. Hoặc bạn có thể chọn hộp kiểm Cho phép nhiều giá trị .

  Chọn tùy chọn này cho phép bạn chọn và lưu trữ nhiều mục từ danh sách.

 6. Bấm kết thúc. Nếu Access nhắc bạn lưu bảng, bấm .

  Access thêm truy vấn tra cứu vào bảng mới. Theo mặc định, truy vấn truy xuất các trường mà bạn xác định, cộng với các giá trị khóa chính đối với bảng nguồn. Truy nhập rồi đặt kiểu dữ liệu cho trường tra cứu để khớp với kiểu dữ liệu được đặt cho trường khóa chính trong bảng nguồn. Ví dụ, nếu trường khóa chính trong bảng nguồn sử dụng kiểu dữ liệu tự động đánh số, Access sẽ đặt kiểu dữ liệu cho trường tra cứu kiểu dữ liệu số.

Thêm khóa chính từ biểu dữ liệu mới của bạn vào một bảng khác

 1. Nếu bạn dùng dữ liệu mới của bạn để mở, đóng lại.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm đúp vào bảng mà bạn muốn thêm khóa ngoại mới.

 3. Trên tab Biểu dữ liệu, trong nhóm Trường & Cột, bấm vào Thêm Trường Hiện có.

  Ngăn tác vụ Danh sách trường sẽ xuất hiện và danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu, bao gồm biểu dữ liệu mới của bạn.

 4. Trong ngăn tác vụ, bấm vào dấu cộng bên cạnh mục nhập cho biểu dữ liệu mới của bạn, kéo trường khóa chính (tên mặc định cho trường ID là) từ ngăn tác vụ để mở biểu dữ liệu và thả nó ở một vị trí thuận tiện.

  Theo mặc định, bạn phải bỏ trường mới giữa hai trường hiện có trong biểu dữ liệu của bạn. Thay đổi con trỏ chuột để I-beam khi bạn chọn một hợp lệ thả điểm.

  Kéo trường từ Danh sách Trường và thả giữa hai cột

  Khi bạn hoàn tất việc bỏ trường mới, trình hướng dẫn tra cứu khởi động.

 5. Hãy làm theo bộ trước các bước để hoàn tất trình hướng dẫn tra cứu.

Đầu trang

Thay đổi kiểu dữ liệu của trường

Khi bạn tạo bảng trong dạng xem biểu dữ liệu, bạn có thể thấy rằng bạn đã nhập dữ liệu kết quả trong Access chọn kiểu dữ liệu sai. Ví dụ, nếu bạn chỉ nhập trước tiên năm chữ số của Hoa Kỳ kiểu mã bưu chính, Access áp dụng kiểu dữ liệu số cho trường, một lựa chọn ngăn không cho bạn nhập mã bưu chính từ các phần khác của trên thế giới. Để sửa các loại vấn đề đó, bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu cho trường.

Access cung cấp hai cách để thay đổi kiểu dữ liệu. Bạn có thể dùng các lệnh trên tab biểu dữ liệu hoặc bạn có thể dùng trình thiết kế bảng. Các bước sau đây sẽ giải thích cách sử dụng các kỹ thuật cả hai.

Quan trọng    Thay đổi kiểu dữ liệu có thể gây ra Access để xóa bỏ dữ liệu hiện có. Ví dụ, nếu bạn thay đổi một trường văn bản thành kiểu dữ liệu số và trường có chứa các chữ cái cũng như số, Access sẽ xóa bỏ dữ liệu hiện có vì nó không thể thực hiện tính toán trên ký tự văn bản.

Dùng lệnh ruy-băng để thay đổi loại dữ liệu

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm đúp vào bảng mà bạn muốn thay đổi.

  Điều này sẽ mở bảng trong dạng xem biểu dữ liệu.

 2. Chọn trường mà bạn muốn thay đổi.

 3. Trên tab biểu dữ liệu , trong nhóm kiểu dữ liệu & định dạng , chọn một tùy chọn từ danh sách Kiểu dữ liệu tập , nằm ở phía trên cùng của nhóm.

  Dải băng là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

 4. Nếu Access yêu cầu bạn xác nhận thay đổi, bấm nếu bạn là đảm bảo rằng bạn muốn tiếp tục.

 5. Lưu thay đổi của bạn.

Dùng trình thiết kế bảng để thay đổi loại dữ liệu

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm chuột phải vào bảng bạn muốn thay đổi rồi bấm Dạng xem Thiết kế trên menu lối tắt.

 2. Bấm vào cột Kiểu dữ liệu và chọn một kiểu dữ liệu mới.

 3. Nếu Access yêu cầu bạn xác nhận thay đổi, bấm nếu bạn là đảm bảo rằng bạn muốn tiếp tục.

 4. Lưu thay đổi của bạn.

Đầu Trang

Quản lý các trường trong biểu dữ liệu

Bạn có thể thực hiện một số tác vụ quản lý bảng bằng cách bấm chuột phải vào hàng tiêu đề và chọn lệnh từ menu lối tắt kết quả. Ví dụ, bạn có thể chèn một trường trong một vị trí cụ thể, xóa hoặc đổi tên trường, Hiển thị hoặc ẩn một cột, và bắt đầu trình hướng dẫn tra cứu và chuyển đổi một cột thành một trường tra cứu.

Dùng các lệnh trên menu lối tắt

 • Bấm chuột phải vào tiêu đề cột và chọn lệnh từ menu lối tắt.

  Hình này hiển thị menu lối tắt:

  Menu bật lên của trường bảng

Đầu trang

Làm thế nào Access gán kiểu dữ liệu khi bạn nhập thông tin theo cách thủ công

Khi bạn tạo một biểu dữ liệu trống, Access gán kiểu dữ liệu cho mỗi trường khi lần đầu tiên bạn nhập dữ liệu trong trường đó. Bảng sau đây liệt kê các kiểu khác nhau của dữ liệu mà bạn có thể nhập và kiểu dữ liệu Access áp dụng cho từng.

Lưu ý: Bạn không có thể đặt loại dữ liệu phần đính kèm hoặc đối tượng OLE bằng cách nhập dữ liệu trong một trường trống. Để biết thông tin về cách thiết lập các kiểu dữ liệu, hãy xem thiết lập các kiểu dữ liệu phần đính kèm hoặc đối tượng OLE Phiên bản cũ hơn trong tài liệu này.

Nếu bạn nhập:

Office Access 2007sẽ tạo ra mộttrường với một loại dữ liệu:

John

Văn bản

Một khối văn bản hoặc văn bản và số dài hơn 256 ký tự.

Bản ghi nhớ.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng thiết kế trong trình duyệt để cho phép văn bản có định dạng. Để biết thông tin trên cho phép văn bản có định dạng, hãy xem bài viết nhập hoặc sửa dữ liệu trong một điều khiển hoặc cột mà hỗ trợ văn bản có định dạng.

http://www.contoso.com

Truy nhập nhận ra giao thức Internet sau đây: http, ftp, gopher, wais, tệp, https, mhtml, mailto, msn, tin tức, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Lưu ý: Để truy nhập vào giao thức có thể nhận dạng và đặt kiểu dữ liệu siêu kết nối, bạn phải thực hiện theo giao thức với một ký tự khoảng trắng không phải.

Siêu kết nối

50000

Số, Số nguyên Dài

50.000

Số, Số nguyên Dài

50.000,99

Số, Nhân đôi

50000,389

Số, Nhân đôi

31/12 năm 2006

Định dạng ngày và thời gian đã xác định trong Windows khu vực và ngôn ngữ thiết đặt kiểm soát cách truy nhập định dạng dữ liệu ngày/thời gian.

Cho tôi cách thiết lập hoặc thay đổi các thiết đặt

Trong Windows Vista   

 1. Bấm nút Ảnh nút bắt đầu , sau đó bấm Pa-nen điều khiển.

 2. Nếu bạn sử dụng dạng xem mặc định trong Pa-nen điều khiển, bấm đúp vào đồng hồ, ngôn ngữ và khu vực.

  -hoặc-

  Nếu bạn sử dụng dạng xem cổ điển, bấm đúp vào.

  Tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

  Hộp thoại tùy chọn ngôn ngữ và khu vực xuất hiện.

 3. Bên dưới tiêu chuẩn và định dạng, bấm tùy chỉnh.

  Hộp thoại Tùy chọn khu vực tùy chỉnh sẽ xuất hiện.

 4. Bấm vào tab có chứa các thiết đặt mà bạn muốn sửa đổi, và thực hiện thay đổi của bạn. Ví dụ, để thay đổi phần hoặc tất cả các định dạng số, bấm tab số và thay đổi thiết đặt mà bạn muốn. Để được trợ giúp với tùy chọn, bấm nút Trợ giúp (?), sau đó bấm Tùy chọn.

Trong Microsoft Windows XP (dạng xem cổ điển)   

 1. Trên thanh tác vụ Windows, hãy bấm bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen điều khiển.

 2. Trong Panel điều khiển, bấm đúp vào tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

  Hộp thoại tùy chọn ngôn ngữ và khu vực xuất hiện.

 3. Bên dưới tiêu chuẩn và định dạng, bấm tùy chỉnh.

  Hộp thoại Tùy chọn khu vực tùy chỉnh sẽ xuất hiện.

 4. Bấm vào tab có chứa các thiết đặt mà bạn muốn sửa đổi, và thực hiện thay đổi của bạn. Ví dụ, để thay đổi phần hoặc tất cả các định dạng số, bấm tab số và thay đổi thiết đặt mà bạn muốn. Để được trợ giúp với tùy chọn, bấm nút Trợ giúp (?), sau đó bấm Tùy chọn.

Trong Microsoft Windows XP (dạng xem thể loại)

 1. Trên thanh tác vụ Windows, hãy bấm bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen điều khiển.

  Pa-nen điều khiển sẽ xuất hiện.

 2. Bấm ngày, thời gian, ngôn ngữ, và tùy chọn khu vực.

  Hộp thoại ngày, thời gian, ngôn ngữ và khu vực tùy chọn xuất hiện.

 3. Bấm thay đổi định dạng số, ngày tháng, và thời gian.

  Hộp thoại tùy chọn ngôn ngữ và khu vực xuất hiện.

 4. Bên dưới tiêu chuẩn và định dạng, bấm tùy chỉnh.

  Hộp thoại Tùy chọn khu vực tùy chỉnh sẽ xuất hiện.

 5. Bấm vào tab có chứa các thiết đặt mà bạn muốn sửa đổi, và thực hiện thay đổi của bạn. Ví dụ, để thay đổi phần hoặc tất cả các định dạng số, bấm tab số và thay đổi thiết đặt mà bạn muốn. Để được trợ giúp với tùy chọn, bấm nút Trợ giúp (?), sau đó bấm Tùy chọn.

Ngày/Giờ

Ngày 31 tháng 12 năm 2006

Lưu ý: Truy nhập không nhận ra tên ngày (thứ hai, thứ ba, v.v.) làm dữ liệu nhập hợp lệ để chọn dữ liệu ngày/thời gian kiểu. Bạn phải nhập tên của một tháng.

Ngày/Giờ

10:50:23

Ngày/Giờ

10:50 sa

Ngày/Giờ

17:50

Ngày/Giờ

$12,50

Truy nhập nhận ra ký hiệu tiền tệ được xác định trong thiết đặt ngôn ngữ và khu vực Windows của bạn.

Cho tôi cách thiết lập hoặc thay đổi các thiết đặt

Trong Windows Vista   

 1. Bấm nút Ảnh nút bắt đầu , sau đó bấm Pa-nen điều khiển.

 2. Nếu bạn sử dụng dạng xem mặc định trong Pa-nen điều khiển, bấm đúp vào đồng hồ, ngôn ngữ và khu vực.

  -hoặc-

  Nếu bạn sử dụng dạng xem cổ điển, bấm đúp vào.

  Tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

  Hộp thoại tùy chọn ngôn ngữ và khu vực xuất hiện.

 3. Trên tab định dạng , dưới định dạng hiện tại, bấm tùy chỉnh định dạng này.

  Hộp thoại Tùy chọn khu vực tùy chỉnh sẽ xuất hiện.

 4. Bấm vào tab tiền tệ , và trong danh sách ký hiệu tiền tệ , hãy chọn ký hiệu mà bạn muốn dùng. Để được trợ giúp với tùy chọn, bấm nút Trợ giúp (?), sau đó bấm Tùy chọn.

Trong Microsoft Windows XP (dạng xem cổ điển)   

 1. Trên thanh tác vụ Windows, hãy bấm bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen điều khiển.

  Pa-nen điều khiển sẽ xuất hiện.

 2. Trong Panel điều khiển, bấm đúp vào tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

  Hộp thoại tùy chọn ngôn ngữ và khu vực xuất hiện.

 3. Bên dưới tiêu chuẩn và định dạng, bấm tùy chỉnh.

  Hộp thoại Tùy chọn khu vực tùy chỉnh sẽ xuất hiện.

 4. Bấm vào tab tiền tệ , và trong danh sách ký hiệu tiền tệ , hãy chọn ký hiệu mà bạn muốn dùng. Để được trợ giúp với tùy chọn, bấm nút Trợ giúp (?), sau đó bấm Tùy chọn.

Trong Microsoft Windows XP (dạng xem thể loại)   

 1. Trên thanh tác vụ Windows, hãy bấm bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen điều khiển.

  Pa-nen điều khiển sẽ xuất hiện.

 2. Bấm ngày, thời gian, ngôn ngữ, và tùy chọn khu vực.

  Hộp thoại ngày, thời gian, ngôn ngữ và khu vực tùy chọn xuất hiện.

 3. Bấm thay đổi định dạng số, ngày tháng, và thời gian.

  Hộp thoại tùy chọn ngôn ngữ và khu vực xuất hiện.

 4. Bên dưới tiêu chuẩn và định dạng, bấm tùy chỉnh.

  Hộp thoại Tùy chọn khu vực tùy chỉnh sẽ xuất hiện.

 5. Bấm vào tab tiền tệ , và trong danh sách ký hiệu tiền tệ , hãy chọn ký hiệu mà bạn muốn dùng. Để được trợ giúp với tùy chọn, bấm nút Trợ giúp (?), sau đó bấm Tùy chọn.

Tiền tệ

21,75

Số, Nhân đôi

123,00%

Số, Nhân đôi

3,46E+03

Số, Nhân đôi

Đầu trang

Làm thế nào Access gán kiểu dữ liệu khi bạn dán thông tin

Khi bạn dán dữ liệu vào trang tính mới, bạn có thể dán hỗn hợp hoặc không nhất quán các loại dữ liệu vào một hoặc nhiều trường. Ví dụ, giả sử bạn dán một số cột của dữ liệu liên hệ và dữ liệu đó bao gồm mã bưu chính từ xung quanh trên thế giới-kết hợp bản ghi và số.

Khi bạn dán dữ liệu, Access xử lý từng bản ghi (mỗi hàng trong cột) và nó sẽ quyết định loại dữ liệu cho từng bản ghi. Truy nhập rồi tìm cách để chọn một kiểu dữ liệu lưu trữ tất cả các thông tin của bạn mà không làm mất hoặc cắt bớt bất kỳ bản ghi. Là một phần của mà, truy nhập đôi khi áp dụng một kiểu dữ liệu rộng cho một trường.

Danh sách này cung cấp một số ví dụ về cách truy nhập chọn kiểu dữ liệu.

 • Khi Access tìm thấy các kiểu dữ liệu hỗn hợp, nó thường sẽ đặt trường kiểu dữ liệu văn bản vì các trường văn bản cung cấp tính linh hoạt lớn nhất.

 • Khi Access tìm thấy số kết hợp với ký hiệu tiền tệ một, Access sẽ đặt kiểu dữ liệu số và dải xuất ký hiệu tiền tệ. Làm vậy cung cấp lớn sắp xếp và lọc chức năng, và một số lớn của hàm tổng hợp. Nếu bạn muốn một ký hiệu tiền tệ, bạn có thể áp dụng định dạng tiền tệ cho trường số hoặc chuyển đổi trường vào một kiểu dữ liệu tiền tệ.

 • Nếu bạn dán dữ liệu với một tập hợp các biểu tượng tiền tệ, Access áp dụng kiểu dữ liệu văn bản cho trường và bảo toàn các ký hiệu.

 • Nếu bạn dán ngày và thời gian với một tập hợp các định dạng hiển thị (chẳng hạn như 12/14/2005 và 14.12.2005), truy nhập dữ liệu ngày/thời gian áp dụng kiểu và định dạng ngày chung.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×