Mở Lịch Exchange của một người khác

Mở Lịch Exchange của một người khác

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi người dùng Microsoft Outlook khác cho phép bạn lịch của mình, bạn có thể mở nó trong Outlook. Nếu bạn không có quyền, một thông điệp email yêu cầu quyền được gửi đến người khác.

Lưu ý: Yêu cầu có tài khoản Microsoft Exchange Server.

 1. Trong Lịch, hãy bấm Trang chủ.

 2. Trong nhóm Quản lý Lịch, hãy bấm Mở Lịch, rồi bấm Mở Lịch Chia sẻ.

 3. Nhập tên trong hộp Tên hoặc bấm vào Tên để chọn tên từ Sổ Địa chỉ.

  Lịch chia sẻ sẽ xuất hiện bên cạnh bất kỳ lịch nào đã có trong dạng xem này.

  Sau khi bạn truy nhập Lịch chia sẻ lần đầu, Lịch đó sẽ được thêm vào ngăn thư mục. Lần tiếp theo bạn muốn xem Lịch chia sẻ, bạn có thể bấm vào lịch trong Ngăn Thư mục.

  Nếu người có Lịch mà bạn muốn mở chưa cấp cho bạn quyền để xem lịch, Outlook sẽ nhắc bạn yêu cầu người này cấp quyền. Nếu bạn bấm , email yêu cầu chia sẻ sẽ tự động mở ra. Thư này yêu cầu người đó chia sẻ Lịch của họ với bạn và cũng đưa ra tùy chọn để bạn chia sẻ Lịch mặc định của bạn với họ.

Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng lên lịch cuộc họp với những người mà bạn có thể xem lịch của họ. Hãy chọn nhiều lịch, rồi bấm Trang chủ. Trong nhóm Mới, hãy bấm Cuộc họp Mới, rồi bấm Cuộc họp Mới với Tất cả.

Lưu ý: 

 • Ngay cả khi người kia đã tạo thêm một lịch khác, thì bạn chỉ có thể mở Lịch mặc định của người đó.

 • Để loại bỏ lịch ra khỏi danh sách Lịch Khác, hãy bấm chuột phải vào lịch, rồi bấm Xóa bỏ Lịch.

 • Chủ sở hữu các mục lịch sẽ kiểm soát việc ai có thể xem các mục này cũng như thay đổi chúng.

 • Các lịch chung ở nhiều địa điểm của Office 365 chỉ có thể đọc, do đó việc bấm Cuộc họp Mới với Tất cả sẽ không phát hiện và thêm những người sở hữu các lịch chung đó. Thay vì vậy, hãy thêm họ vào thư mời theo cách thủ công.

Xem thêm

Chia sẻ lịch Outlook với người khác

Mở Liên hệ Exchange của một người khác

Lưu ý: Yêu cầu có tài khoản Microsoft Exchange Server.

 1. Trong lịch, trên trang đầu tab, trong nhóm Quản lý lịch , bấm Mở lịch, sau đó bấm Mở lịch chia sẻ.

 2. Nhập tên trong hộp Tên hoặc bấm vào Tên để chọn tên từ Sổ Địa chỉ.

  Lịch chia sẻ sẽ xuất hiện bên cạnh bất kỳ lịch nào đã có trong dạng xem này.

  Sau khi bạn truy nhập lịch chung lần đầu tiên, lịch được thêm vào Ngăn Dẫn hướng. Lần sau bạn muốn xem lịch được chia sẻ, bạn có thể bấm vào nó trong Ngăn Dẫn hướng.

  Nếu người khác có lịch bạn muốn mở không có cấp cho bạn quyền để xem nó, Outlook sẽ nhắc bạn yêu cầu cho phép. Nếu bạn bấm , một thông điệp email yêu cầu chia sẻ sẽ mở tự động. Thông báo yêu cầu người đó để chia sẻ lịch của họ với bạn và cung cấp tùy chọn để chia sẻ lịch mặc định của bạn với người.

Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng lên lịch cuộc họp với những người có lịch bạn có thể xem. Chọn nhiều lịch. Trên trang đầu tab, trong nhóm mới , bấm Cuộc họp mới, sau đó bấm Cuộc họp mới với tất cả.

Lưu ý: 

 • Ngay cả khi người kia đã tạo thêm một lịch khác, thì bạn chỉ có thể mở Lịch mặc định của người đó.

 • Để loại bỏ lịch ra khỏi danh sách Lịch Khác, hãy bấm chuột phải vào lịch, rồi bấm Xóa bỏ Lịch.

 • Chủ sở hữu các mục lịch sẽ kiểm soát việc ai có thể xem các mục này cũng như thay đổi chúng.

Xem thêm

Chia sẻ lịch Outlook với người khác

Lưu ý: Yêu cầu có tài khoản Microsoft Exchange Server.

 1. Trong lịch, hãy bấm mở lịch chung.

 2. Nhập tên trong hộp Tên hoặc bấm vào Tên để chọn tên từ Sổ Địa chỉ.

  Hộp thoại Mở Lịch Chung

 3. Bấm vào OK.

  Lịch chia sẻ sẽ xuất hiện bên cạnh bất kỳ lịch nào đã có trong dạng xem này.

  Sau khi bạn truy nhập lịch chung lần đầu tiên, lịch được thêm vào Ngăn Dẫn hướng. Lần sau khi bạn muốn xem lịch được chia sẻ, bạn có thể bấm vào nó trong Ngăn Dẫn hướng.

  Nếu người khác có lịch bạn muốn mở không có cấp cho bạn quyền để xem nó, Outlook sẽ nhắc bạn yêu cầu cho phép bạn cần. Nếu bạn bấm , một thông điệp email yêu cầu chia sẻ sẽ mở tự động. Thông báo yêu cầu người đó để chia sẻ lịch của họ với bạn và cung cấp tùy chọn để chia sẻ lịch mặc định của bạn với người.

  Yêu cầu chia sẻ lịch

Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng lên lịch cuộc họp với những người có lịch bạn có thể xem. Trên menu hành động , trỏ tới Mới họp yêu cầu có, sau đó bấm vào tên mà bạn muốn từ danh sách hoặc tất cả .

Lưu ý: 

 • Bạn có thể mở chỉ lịch mặc định. Ngay cả khi một người đã tạo một lịch bổ sung, bạn có thể mở chỉ lịch mặc định.

 • Để loại bỏ lịch từ danh sách Lịch khác , bấm chuột phải vào lịch, sau đó bấm loại bỏ khỏi lịch khác.

 • Chủ sở hữu các mục lịch sẽ kiểm soát việc ai có thể xem các mục này cũng như thay đổi chúng.

 • Bạn có thể xem lên đến 30 lịch trong chế độ song song trong dạng xem lịch biểu. Tuy nhiên, tùy chỉnh dạng xem thiết đặt trên lịch của bạn có thể không thể được hiển thị đúng nếu bạn sử dụng chế độ này. Để đảm bảo rằng thiết đặt dạng xem tùy chỉnh của bạn được hiển thị, bấm chuột phải vào bất kỳ lịch nào trong danh sách lịch chia sẻ, sau đó bấm mở trên menu lối tắt. Lịch sẽ mở ra, và bất kỳ lịch mở khác sẽ đóng. Thiết đặt dạng xem cho lịch đã chọn sẽ có hiệu lực cho lịch hiện tại và cho bất kỳ lịch bổ sung mà bạn sau đó xem trong chế độ song song.

Xem thêm

Chia sẻ lịch Outlook với người khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×