Mở hoặc kiểm xuất tệp Office từ thư viện SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể mở hoặc kiểm xuất một tệp từ một Thư viện SharePoint từ trong chương trình Microsoft Office của bạn. Sau khi bạn mở một tệp từ thư viện, một lối tắt đến SharePoint trang chứa thư viện được tạo trong thư mục Site SharePoint trong danh sách yêu thích của bạn trong Windows Explorer. Word, Excelvà PowerPoint giữ nối kết đến vị trí SharePoint đó dưới Vị trí gần đây mà bạn nhìn thấy sau khi bạn bấm vào tab tệp .

Bạn muốn làm gì?

Mở tệp Office

Kiểm xuất tệp Office bạn đã mở

Tìm hiểu thêm

Mở một tệp Office

Lưu ý: Quy trình này giả định rằng bạn đã mở ít nhất một Office tệp từ một trang web SharePoint , hoặc một lối tắt đã được thêm vào thư mục Site SharePoint trong danh sách yêu thích của bạn trong Windows Explorer bằng cách dùng SharePoint. Để biết thêm thông tin trên mở tệp trực tiếp từ thư viện SharePoint và cách dùng kết nối với Office lệnh trên ruy-băng Thư viện SharePoint thư viện, hãy xem SharePoint hệ thống trợ giúp.

Để mở tệp Office từ trang SharePoint đã truy cập

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Mở.

 3. Tại mục Ưa chuộng, hãy bấm Trang SharePoint.

 4. Bấm trang SharePoint nơi có tệp của bạn, sau đó bấm mở.

  Nếu bạn không nhìn thấy máy chủ của bạn trong Site SharePoint, hãy nhập URL cho trang SharePoint trong hộp Tên tệp .

 5. Bấm tên của thư viện chứa tệp, ví dụ như Tài liệu được Chia sẻ, rồi bấm Mở.

 6. Bấm tên tệp bạn muốn mở rồi bấm Mở.

  Nếu bạn không muốn thực hiện thay đổi đối với tệp, bạn có thể mở nó ở dạng chỉ đọc. Hãy bấm mũi tên trên nút Mở, rồi bấm Mở Chỉ Đọc.

Đầu trang

Kiểm xuất tệp Office bạn đã mở

Nếu nhiều người làm việc trên cùng các tệp, bạn có thể muốn kiểm xuất tệp sau khi bạn đã mở chúng và trước khi bạn làm việc trên đó. Khi bạn kiểm xuất một tệp, bạn là người duy nhất có thể thay đổi nó trong khi nó được kiểm xuất cho bạn. Điều này làm giảm khả năng nhầm lẫn và xung đột chỉnh sửa.

Sau khi bạn thực hiện thay đổi vào một tệp, bạn phải kiểm nhập tệp trước khi người khác có thể nhìn thấy thay đổi của bạn khi họ xem hoặc sửa tệp.

Để kiểm xuất một tệp trong khi nó đang mở trong một chương trình Office , hãy dùng các bước sau đây. Bạn cũng có thể kiểm xuất một tệp từ thư viện trên SharePoint site. Để biết thêm thông tin về kiểm xuất tệp, hãy xem SharePoint hệ thống trợ giúp.

Để kiểm xuất một tệp từSharePoint mà bạn đã mở

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm Quản lý Phiên bản.

 4. Bấm Kiểm Xuất.

  Nếu thư viện của bạn yêu cầu kiểm xuất, lệnh Kiểm xuất hiện trên thanh thông báo khi bạn mở tệp từ chương trình Office của bạn.

Đầu trang

Tìm hiểu Thêm

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×