Mời mọi người vào cuộc họp trong nhóm

Mời mọi người vào cuộc họp trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn lên lịch cuộc họp trong ứng dụng màn hình nền hoặc web, bạn sử dụng hộp mời mọi người để tìm kiếm và mời mọi người. Sau đó, bạn có thể sử dụng trợ lý lập lịch biểu để xem thời gian khi tất cả mọi người là miễn phí.

Khi bạn đang ở trong cuộc họp, bạn có thể xem những người được mời nhưng vẫn tham gia. Để gửi một lời nhắc để gia nhập cuộc họp, bấm vào hình ảnh hồ sơ của họ và chọn gọi vào cuộc họpcho người nào đó.

Nếu bạn đang trong cuộc họp, bạn cũng có thể bấm Thêm người Nút Thêm người vào nhóm để thêm một người đã không được mời.

Danh sách người dự cuộc họp

Khi bạn lên lịch cuộc họp trong ứng dụng màn hình nền hoặc web, bạn sử dụng hộp mời mọi người để tìm kiếm và mời mọi người. Sau đó, bạn có thể sử dụng trợ giúp lập lịch để xem thời gian khi tất cả mọi người là miễn phí.

Khi bạn đang ở trong cuộc họp, bạn có thể xem những người được mời nhưng vẫn tham gia. Để gửi cho người nào đó một lời nhắc để gia nhập cuộc họp, gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của họ và chọn gọi vào cuộc họp.

Nếu bạn đang trong cuộc họp, bạn cũng có thể gõ nhẹ vào Thêm người Biểu tượng Thêm nhóm. để thêm một người đã không được mời.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×