Một trung tâm nghiệp vụ thông minh là gì?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Có lẽ bạn đã đến trên một trang Trung tâm nghiệp vụ thông minh (BI) và bạn không biết điều gì đó cho. Hoặc, có lẽ bạn đang tìm kiếm đó hoàn hảo chỗ để lưu trữ và chia sẻ báo cáo với mọi người trong tổ chức của bạn. Xem bạn là người quản trị, tác giả báo cáo, hoặc thông tin người tiêu dùng, một trang Trung tâm BI có thể là tài nguyên có giá trị. Nó không phải là chỉ một vị trí để lưu trữ tệp; nó cũng là một cách để mang lại cùng thông tin và xử lý bằng cách dùng một loạt các công cụ BI.

Trang chủ của site Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh

Site BI Center là một trang SharePoint đã được thiết kế nhất là đối với nội dung BI, chẳng hạn như kết nối dữ liệu, báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển. Site BI Center có các đặc tính thiết lập nó ngoài các loại site SharePoint. Những mục này bao gồm lập sẵn danh sách và thư viện được thiết kế nhất là đối với nội dung BI, truy nhập nội dung PerformancePoint Services (dành cho khách hàng tại cơ sở), tệp mẫu, và nối kết đến các thông tin hữu ích về các công cụ BI.

Lập sẵn danh sách và thư viện cho nội dung BI

Site BI Center bao gồm một bộ danh sách SharePoint và thư viện giúp dễ dàng để sắp xếp và sử dụng BI nội dung. Nhiều danh sách và thư viện đi kèm với một site Trung tâm BI. Các thư viện được dùng phổ biến nhất là bảng điều khiển thư viện, thư viện Kết nối dữ liệu , thư viện tài liệu và thư viện trang .

Danh sách hay thư viện này...

Thực hiện việc này...

Và đây là hữu ích với những người này...

Thư viện bảng điều khiển

Thư viện bảng điều khiển chứa bảng điều khiển mà đã được tạo ra. Bảng điều khiển là thiết phải là một tập hợp các báo cáo có liên quan được lưu trữ ở một vị trí duy nhất, chẳng hạn như một site SharePoint. Bảng điều khiển bán hàng có thể bao gồm một phiếu ghi điểm Hiển thị số lượng bán so với giá trị đích cùng với báo cáo cho thấy doanh số qua các thể loại sản phẩm khác nhau và các kênh bán hàng.

Hầu hết các bảng điều khiển chứa một hoặc nhiều báo cáo và bộ lọc mà mọi người có thể sử dụng để tập trung vào thông tin cụ thể hơn.

Bảng điều khiển đã được tạo bằng cách sử dụng trang phần Web SharePoint hoặc trình thiết kế bảng điều khiển PerformancePoint là lưu trữ trong thư viện bảng điều khiển theo mặc định.

Người quản trị trang

Bảng điều khiển tác giả

Bảng điều khiển người tiêu dùng tìm kiếm một bảng điều khiển cụ thể

Kết nối dữ liệu thư viện

Thư viện Kết nối dữ liệu chứa các kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài mà mọi người có thể dùng để tạo báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển.

Người quản trị có thể tạo và quản lý kết nối dữ liệu trong thư viện này. Điều này có thể lưu rất nhiều thời gian và rắc rối vì mọi người có thể dễ dàng truy nhập dữ liệu mà họ cần mà không cần phải tìm tên máy chủ và tài khoản công ty. Người quản trị có thể đảm bảo mọi người có quyền truy nhập vào dữ liệu bên phải, và các tác giả báo cáo có thể tập trung vào việc tạo các báo cáo thay vì đầu tiên dành thời gian tạo hoặc tái tạo kết nối với nguồn dữ liệu cần thiết.

Người quản trị cơ sở dữ liệu

Tác giả báo cáo và bảng điều khiển

Thư viện tài liệu

Hầu như tất cả các site SharePoint đi kèm với một thư viện tài liệu và site BI Center là không ngoại lệ. Trong một trang Trung tâm BI, thư viện tài liệu thường chứa sổ làm việc Excel và báo cáo, chẳng hạn như báo cáo SQL Server Reporting Services, PerformancePoint báo cáo và phiếu ghi điểm, sơ đồ Visio và như vậy. Bạn có thể đặt các loại tệp có, quá, chẳng hạn như tài liệu Word, bản trình bày PowerPoint, và nhiều.

Tác giả báo cáo

Thông tin người dùng

Thư viện trang

Khi tên gợi ý, thư viện trang chứa danh sách trang được tạo ra trong một trang Trung tâm BI. Khi một trang Trung tâm BI được tạo lần đầu, bạn sẽ thấy chỉ với một vài trang được liệt kê, chẳng hạn như các trang mặc địnhexcelservicessample . Khi mọi người thêm trang vào trang web, bạn sẽ thấy chúng được liệt kê ở đây trong thư viện trang. Bạn cũng có thể để xem liệu một trang đã được kiểm xuất, và khi nó đã được sửa đổi lần cuối và ai là người.

Người quản trị

Tác giả báo cáo và bảng điều khiển

Thông tin người dùng

Nội dung PerformancePoint Services

Dịch vụ PerformancePoint cho phép bạn tạo và dùng báo cáo mạnh mẽ, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển. Nếu tổ chức của bạn đang dùng SharePoint Server 2013 (tại cơ sở), bạn sẽ có một nối kết đến trang Nội dung PerformancePoint trong site BI Center. Ban đầu, bạn chỉ có thể truy nhập trình thiết kế bảng điều khiển PerformancePoint — công cụ bạn sẽ sử dụng để tạo nội dung PerformancePoint — từ Trang này.

Ribbon cho trang Nội dung PerformancePoint trong site Trung tâm BI

Sau khi thiết kế bảng điều khiển được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn có thể mở nó từ menu bắt đầu của bạn hoặc từ trang Nội dung PerformancePoint trong site BI Center. Chỉ cần đảm bảo rằng người quản trị đã cấu hình dịch vụ PerformancePoint trước khi bạn tìm cách mở và dùng trình thiết kế bảng điều khiển.

Tệp mẫu

Nhiều người không quen dùng công cụ BI và các ứng dụng. Nếu bạn mới dùng tính năng BI trong SharePoint, một vài mục mẫu sẵn dùng để bạn có thể xem và thử một số chức năng mới trong Office và SharePoint. Không có một sổ làm việc Excel Services mẫu trong thư viện tài liệu chứa nhiều biểu đồ, bảng và slicer.

Ví dụ về bảng điều khiển Excel Services

Bảng điều khiển Excel Services ví dụ sẵn dùng trong thư viện tài liệu

Cũng là một bảng điều khiển mẫu được gọi là excelservicessample trong thư viện trang . Nó chứa nội dung tương tự như sổ làm việc mẫu, Hiển thị trên một trang để bạn có thể thấy cách nó trông và công việc trong cửa sổ trình duyệt.

Nối kết đến thông tin thêm

Site BI Center có nhiều nối kết đến thông tin bổ sung. Ví dụ, nếu bạn không biết bất kỳ điều gì về PowerPivot, một trong các công cụ BI sẵn có từ Microsoft, bạn có thể chọn siêu kết nối PowerPivot để xem nội dung Trợ giúp và thông tin khác về mà. Tương tự, nếu bạn đang quan tâm trong Power View, một công cụ BI mà bạn có thể dùng để tạo các hỗn hợp ứng dụng trong Excel, bạn có thể chọn siêu kết nối Power View để xem thông tin về tính năng này.

Trang chủ của site Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh

Site BI Center có nối kết đến trợ giúp và thông tin khác về công cụ BI và các ứng dụng

Bước tiếp theo

Khả năng là, tổ chức của bạn sử dụng một loạt các ứng dụng để tạo báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển. Bạn có thể dùng một site Trung tâm BI để lưu trữ, quản lý, chia sẻ và xem những báo cáo. Hãy xem các bài viết sau đây để biết thêm thông tin.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×