Một dịch vụ ID của Microsoft Online là gì?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Online Services ID và mật khẩu được tạo cho bạn bởi người quản trị tài khoản của bạn bằng cách sử dụng trang web quản trị đăng ký Microsoft Office Online. Để truy nhập trang web này, công ty của bạn phải có gói đăng ký Microsoft Office 365. Nếu bạn không có Microsoft Online Services ID và mật khẩu, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

Khi bạn cài đặt Microsoft Office Professional Plus, bạn phải nhập một Microsoft Online Services ID và mật khẩu để kích hoạt giấy phép và muốn giữ nguyên các chức năng đầy đủ của sản phẩm. Nếu bạn không kích hoạt và duy trì giấy phép này, các chương trình Office đi vào chế độ giảm chức năng sau 30 ngày giấy phép không được xác nhận.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×