Mối quan hệ giữa các bảng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bằng Allen Browne, MVP truy nhập

Cơ sở dữ liệu người mới bắt đầu đôi khi đấu tranh với bảng nào cần có, và làm thế nào để liên kết một bảng khác. Sẽ có thể dễ nhất để theo dõi với ví dụ.

Tư cách giáo viên trường học, Margaret cần theo dõi tên của từng học viên và nhà chi tiết, cùng với các chủ đề mà họ đã thực hiện, và điểm đạt được. Để thực hiện tất cả điều này trong một bảng duy nhất, cô ấy có thể thử thực hiện các trường:

Tên

Địa chỉ

Điện thoại nhà riêng

Chủ đề

Điểm

Nhưng cấu trúc này yêu cầu cô ấy nhập tên và địa chỉ của học viên lại cho mỗi chủ đề mới! Ngoài thời gian yêu cầu cho các mục nhập, có thể bạn hình dung điều gì xảy ra khi một học viên thay đổi địa chỉ và Margaret có để xác định vị trí và cập nhật tất cả các mục nhập trước đó? Cô ấy cố một cấu trúc khác với chỉ một bản ghi cho mỗi sinh viên. Điều này đòi hỏi nhiều trường bổ sung - điều gì đó như:

Tên

Địa chỉ

Điện thoại nhà riêng

Tên của chủ đề 1

Điểm cho chủ đề 1

Tên của chủ đề 2

Điểm cho chủ đề 2

Tên của chủ đề 3

Nhưng số lượng các đối tượng phải cô ấy cho phép? Bao nhiêu dung lượng sẽ lãng phí này? Làm cách nào cô ấy có thể biết cột để tìm để tìm "Lịch sử 104"? Làm thế nào có thể cô ấy loại trung bình mà có thể ở bất kỳ cột nào cũ? Bất cứ khi nào bạn thấy này lặp lại các trường, dữ liệu cần được chia thành bảng riêng biệt.

Giải pháp cho vấn đề của họ bao gồm thực hiện ba bảng: một cho sinh viên, một để chủ đề, và một điểm. Học viên bảng phải có một mã duy nhất cho mỗi sinh viên, vì vậy máy tính không nhận được nhầm lẫn về hai học viên với cùng một tên. Margaret gọi StudentID, trường này để học viên bảng chứa các trường:

StudentID một mã duy nhất cho mỗi sinh viên.

Họ tách họ và tên để giúp dễ dàng tìm kiếm.

Tên

Địa chỉ tách thông tin địa chỉ cho cùng một lý do.

Ngoại ô

Mã bưu chính

Điện thoại

Bảng chủ đề sẽ có các trường:

SubjectID một mã duy nhất cho mỗi chủ đề.

Chủ đề đầy đủ tiêu đề của chủ đề

Ghi chú ngắn gọn mô tả trong chủ đề này bao gồm.

Xếp loại bảng đó sẽ có chỉ ba trường:

StudentID mối quan hệ mục nhập này vào một học viên trong bảng học viên

SubjectID mối quan hệ mục nhập này đến một chủ đề trong bảng chủ đề

Điểm đánh dấu học viên này đạt được trong chủ đề này.

Sau khi tạo ba bảng, Margaret cần để tạo một nối kết giữa chúng. Trong Access 95-2003, cô ấy sẽ chọn cơ sở dữ liệu chứa sổ và chọn mối quan hệ từ menu công cụ (menu soạn thảo trong Access 1 -2.) Trong Access 2007, mối quan hệ trên nhóm Hiện/ẩn trên ruy-băng Công cụ cơ sở dữ liệu . "Lớp" sẽ là "liên quan bảng" trong mối quan hệ với cả các bảng khác.

Bây giờ, cô ấy sẽ nhập tất cả các học viên trong bảng sinh viên , với StudentID duy nhất đối với mỗi. Tiếp theo, cô ấy sẽ nhập tất cả các chủ đề cô ấy hướng dẫn vào bảng chủ đề , mỗi với một SubjectID. Sau đó tại kết thúc thời hạn khi các dấu sẵn sàng, cô ấy có thể nhập chúng trong bảng xếp loại bằng cách dùng StudentID thích hợp từ bảng học viênSubjectID từ bảng chủ đề .

Để giúp nhập dấu, cô ấy tạo một biểu mẫu, bằng cách dùng trình hướng dẫn "Biểu mẫu/biểu mẫu con": "chủ đề" là nguồn cho biểu mẫu chính, và "lớp" là nguồn cho biểu mẫu con. Bây giờ có chủ đề phù hợp trong biểu mẫu chính, rồi thêm từng StudentIDđiểm trong biểu mẫu con.

Điểm đã được nhập vào theo chủ đề, nhưng Margaret cần để xem chúng bằng sinh viên. Cô ấy tạo một biểu mẫu/biểu mẫu con, với biểu mẫu chính đọc dữ liệu của nó từ bảng sinh viên , và biểu mẫu con từ bảng điểm . Khi cô ấy sử dụng StudentID khi nhập điểm số trong biểu mẫu trước đó của mình, truy nhập nối kết mã này vào một trong biểu mẫu chính mới, và tự động hiển thị tất cả các chủ đề và điểm số cho học viên trong biểu mẫu chính.

MVP logo

Allen Browne là một đặt giá trị Professional (MVP) cho truy nhập. Ông Browne là người sở hữu cơ sở dữ liệu và đào tạo Allen Brownevà anh ấy nằm trong Perth, Úc.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×