Mệnh đề PROCEDURE

Xác định tên và các tham số tùy chọn.

Lưu ý: Mệnh đề PROCEDURE được thay thế bằng câu lệnh PROCEDURE. Dù mệnh đề PROCEDURE vẫn được hỗ trợ nhưng câu lệnh PROCEDURE sẽ cung cấp siêu tập hợp chức năng của mệnh đề PROCEDURE và là cú pháp được đề xuất.

Cú pháp

PROCEDURE name [param1 datatype[, param2 datatype[, ...]]

Mệnh đề PROCEDURE có các phần sau:

Phần

Mô tả

name

Tên của thủ tục.

param1, param2

Một hoặc nhiều tên trường hay tham số. Ví dụ:

PROCEDURE Sales_By_CountryRegion [Beginning Date] DateTime, [Ending Date] DateTime;

datatype

Một trong những loại dữ liệu Microsoft Access SQL chính hoặc tương đồng.


Chú thích

Một quy trình SQL gồm một mệnh đề PROCEDURE (có tác dụng chỉ định tên quy trình), một danh sách tùy chọn gồm định nghĩa tham số và một câu lệnh SQL đơn. Ví dụ: quy trình Get_Part_Number có thể chạy một truy vấn có tác dụng truy xuất số phần cụ thể.

Lưu ý: 

  • Nếu mệnh đề chứa nhiều định nghĩa trường (tức là các cặp param-datatype), hãy phân tách chúng bằng dấu phẩy.

  • Sau mệnh đề PROCEDURE phải là một câu lệnh SQL (ví dụ: câu lệnh SELECT hoặc UPDATE).Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×