Chuyển sang Thư Outlook từ Gmail

Mẹo

Mẹo thư Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Gửi trả lời tự động

 1. Chọn Cài đặt Cài đặt > Trả lời tự động.

 2. Chọn Gửi trả lời tự động.

 3. Nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho trả lời sẽ được gửi đi và nhập nội dung cho trả lời của bạn.

  Bạn có thể chọn tự động chặn thời gian trên lịch hoặc không và từ chối bất kỳ cuộc họp nào được lên lịch trong khi bạn vắng mặt.

 4. Chọn OK.

Ảnh chụp màn hình Trợ giúp với Trả lời tự động đã được chọn.

Tạo chữ ký

 1. Chọn Cài đặt Cài đặt > Thư > Bố trí > Chữ ký email.

 2. Tạo chữ ký.

  Áp dụng định dạng hoặc thêm liên kết và đồ họa bằng cách sử dụng các nút ở trên cùng hộp thư.

 3. Chọn Tự động đưa chữ ký của tôi vào thư tôi gửi.

 4. Chọn Lưu.

Ảnh chụp màn hình chữ ký.

Ưu tiên các thư quan trọng bằng Hộp thư đến Ưu tiên

Hộp thư đến tập trung phân tách hộp thư đến của bạn thành hai tab: tập trung và khác. Email quan trọng nhất của bạn nằm trên tab tập trung trong khi phần còn lại vẫn có thể truy nhập dễ dàng — nhưng đi — trên tab khác.

 • Để bật Hộp thư đến Ưu tiên, chọn Cài đặt > Hiển thị cài đặt > Hộp thư đến Ưu tiên.

 • Để thay đổi cách sắp xếp thư của bạn, chọn Ưu tiên hoặc Khác từ hộp thư đến, rồi bấm chuột phải vào thư bạn muốn di chuyển.

  Nếu di chuyển từ Ưu tiên sang Khác, hãy chọn Di chuyển sang Khác nếu bạn chỉ muốn di chuyển các thư đã chọn. Chọn Luôn Di chuyển sang Khác nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ người gửi này đến tab Khác.

  Nếu di chuyển từ Khác sang Ưu tiên, hãy chọn Di chuyển sang Ưu tiên nếu bạn chỉ muốn di chuyển các thư đã chọn. Chọn Luôn Di chuyển sang Ưu tiên nếu bạn muốn chuyển tất cả các thư trong tương lai từ người gửi này sang tab Ưu tiên.

Ảnh chụp màn hình Hộp thư đến với Bộ lọc > Hiển thị Hộp thư đến Ưu tiên đã được chọn.

Lưu trữ thư

Bạn có thể sử dụng kho lưu trữ để giữ các hộp thư đến gọn gàng của thư bạn đã trả lời hoặc xử trên, nhưng không muốn xóa bỏ hoặc di chuyển đến một thư mục cụ thể. Lưu trữ mục vẫn dễ dàng tìm từ vào hộp tìm kiếm hoặc bằng cách điều hướng đến thư mục lưu trữ của bạn, và vẫn sẵn dùng trên điện thoại hoặc thiết bị khác thông qua thư mục lưu trữ.

 1. Chọn một hoặc nhiều thư trong Hộp thư đến của bạn, rồi chọn Lưu trữ trên thanh công cụ.

Ảnh chụp màn hình Hộp thư đến, hiển thị menu bấm chuột phải trên thư, với Lưu trữ đã được chọn.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×