Mẹo cho chức năng theo dõi hiệu quả

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tiếp thị, bạn muốn biết điều gì hoạt động và những gì không sao cho bạn có thể làm nhiều đầu tiên và nhỏ thứ hai. Bằng theo dõi các trả lời mà bạn nhận được một chiến dịch tiếp thị và tìm hiểu về những gì nhắc những phản hồi, bạn có thể xác định những chiến thuật chính thành công và mà không. Theo dõi nhằm giúp bạn đạt được lợi cao vốn đầu tư tiếp thị của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Xác định những gì bạn cần theo dõi

Làm thế nào bạn đang làm gì?

Tách các biến số

Thiết lập cơ chế theo dõi

Theo dõi các phản hồi đến chiến dịch của bạn

In danh sách người nhận

Theo dõi trực tuyến

Theo dõi qua Business Contact Manager

Đánh giá chiến dịch

Chuẩn bị cho chiến dịch tiếp thị tiếp theo

Lưu một lối tắt vào danh sách người nhận

Xuất danh sách người nhận vào một tệp mới

Xác định những gì bạn cần theo dõi

Thông tin mà bạn đã thu thập về khách hàng của bạn là nền tảng cho một nỗ lực tiếp thị hiệu quả. Khi bạn thu thập đặc tính cá nhân của khách hàng và khách hàng sắp xếp theo nhóm chia sẻ các đặc điểm, nó sẽ trở thành có thể nhìn thấy các mẫu hình trong phản hồi của họ được dựa trên các đặc tính phổ biến của họ.

Khi bạn nối kết phản hồi của khách hàng các đặc tính đáng kể ảnh hưởng của họ quyết định để trả lời, bạn có thể phát triển phong phú kho kiến thức để phục vụ khách hàng của bạn tốt hơn và cải thiện công nỗ lực tiếp thị tiếp theo của bạn.

Dưới đây là một vài ví dụ về các đặc tính mà bạn có thể theo dõi và những gì bạn có thể tìm hiểu từ chúng:

 • Lặp lại các khách hàng Nếu bạn xác định các khách hàng lặp lại, bạn có thể liên hệ với chúng để xác định tại sao chúng giữ lại hoặc thông báo cho họ về cung cấp bán hàng và đặc biệt.

 • Ít khách hàng Nếu bạn không nghe từ khách hàng trong một lúc, bạn có thể cung cấp dịch vụ mức chiết khấu hoặc ưu đãi khác cho doanh nghiệp lặp lại của mình. Hoặc bạn có thể liên hệ với họ để tìm hiểu cách bạn có thể khuyến khích lợi của họ.

 • Vị trí khách hàng Nếu bạn biết nơi họ trực tiếp, bạn có thể cung cấp dịch vụ khách hàng trong một bản địa cụ thể sản phẩm hoặc dịch vụ mà tiện cho khí hậu hoặc vị trí của họ.

 • Khách hàng giới tính Nếu bạn biết giới tính của khách hàng, bạn có thể cung cấp thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan chỉ đến phụ nữ hoặc người.

 • Tuổi thọ khách hàng Nếu bạn biết tuổi của khách hàng, bạn có thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ được nhắm đến giai đoạn của họ trong cuộc sống (chẳng hạn như lập kế hoạch hưu trí chiến lược cho những người trong hai mươi của họ và cho những người trong fifties của họ).

 • Lịch sử giao dịch mua Nếu bạn biết lịch sử giao dịch mua của khách hàng đã phản hồi để gửi thư và mục tiêu của bạn là để bung rộng cơ sở khách hàng của bạn, bạn có thể mua một danh sách gửi thư của những người đã mua sản phẩm cùng và gửi thư tương tự cho người đó.

 • Tùy chọn phản hồi Bằng cách sử dụng phản hồi của người nhận, bạn có thể định mỗi hướng với một theo dõi khác phù hợp với phản hồi của khách hàng. Một số khách hàng có thể trả lời bằng điện thoại, những người có cùng một và những người khác qua email. Mỗi các gợi ý bạn khớp với tùy chọn khách hàng của bạn với một phương pháp theo dõi khác nhau.

Làm thế nào bạn đang làm gì?

Trong khi bạn chọn thu thập thông tin về khách hàng của bạn, bạn cũng muốn theo dõi như thế nào nỗ lực tiếp thị của bạn đang làm việc. Bạn cần để quyết định mà trong nhiều biến số bạn muốn kiểm tra và làm thế nào bạn có thể đo tác động của họ. Ví dụ, nếu bạn sử dụng một thư bưu thiếp, bạn có thể muốn thử nhiều hơn một thiết kế hoặc cung cấp dịch vụ và theo dõi suất thành công cho từng. Thông tin khác có thể rất hữu ích để theo dõi bao gồm:

 • Tỷ suất phản hồi Của tất cả những khách hàng mà bạn liên hệ, số lượng trả lời?

 • Ưu đãi phản hồi Nếu bạn cung cấp một vài cung cấp khác nhau để khuyến khích khách hàng để trả lời, bạn có thể theo dõi những ưu đãi nhắc suất phản hồi lớn nhất.

 • Phương thức liên hệ Nếu bạn cung cấp cho khách hàng với các cách khác nhau để đáp ứng — ví dụ, bằng bưu thiếp, gọi điện thoại, thông điệp email, hãy truy cập cá nhân, danh mục hoặc trang Web — bạn có thể theo dõi các phản hồi mà bạn nhận được đối với mỗi. Nếu bạn sử dụng phương pháp khác nhau để liên hệ với khách hàng của bạn, bạn có thể tìm kiếm người dùng nhìn thấy mà đã đặt thành công trong tổ phản hồi.

Tách các biến số

Đảm bảo rằng bạn tách các biến số, hoặc phân tích mới hơn có thể khó. Ví dụ, nếu bạn sử dụng hai bưu thiếp khác nhau thiết kế và thiết kế mỗi khuyến khích cung cấp dịch vụ khác nhau, nó có thể thật khó khăn để theo dõi xem bưu thiếp một nhận được một tỷ lệ phản hồi cao hơn vì thiết kế hoặc vì thư chào hàng.

Đầu trang

Thiết lập cơ chế theo dõi

Xác định cách tốt nhất thu thập thông tin mà bạn sẽ cần phải đánh giá của chiến dịch hiệu quả. Nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều đường dây điện thoại và bạn sử dụng các thiết kế khác nhau hoặc cung cấp cho một thư bưu thiếp, bạn có thể cung cấp một số điện thoại khác, URL, hoặc cung cấp dịch vụ mã tới đo phản hồi cho từng thiết kế.

Nếu bạn cung cấp dịch vụ phiếu quà tặng, bạn có thể muốn thêm số theo dõi duy nhất. Nếu bạn cung cấp dịch vụ phiếu và muốn tìm hiểu ai redeems chúng và cho những gì, bạn cần phải thêm một mã riêng biệt phiếu lãi vào mỗi phiếu lãi.

Khi bạn thêm một mã vào một phiếu quà tặng, bạn có thể kết hợp một mục từ hàng tồn kho với phiếu quà tặng và theo dõi các mục đó. Nếu bạn cung cấp dịch vụ phiếu giảm giá, thêm một mã duy nhất vào mỗi phiếu lãi có thể ngăn không cho khách hàng chia sẻ bản sao của phiếu giảm giá. Thêm mã duy nhất vào thư mời sự kiện hiếm khi rất hữu ích. Bạn cần theo dõi chỉ những khách hàng tên. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm chức năng theo dõi số phiếu quà tặng hoặc phiếu giảm giá.

Đầu trang

Theo dõi các phản hồi đến chiến dịch của bạn

Bạn đã gửi ra chiến dịch của bạn. Bây giờ, nó là thời gian để theo dõi các phản hồi. Tài liệu của bạn kết quả để xem công việc biến số và mà bạn cần để cải thiện trong giai đoạn tiếp theo của chiến hoặc trong chiến dịch tiếp theo.

Không có hai phương pháp cơ bản cho theo dõi chiến dịch tiếp thị. Cho dù bạn nhận được phản hồi của khách hàng trực tuyến, thông qua thư, qua điện thoại, hoặc trực diện, bạn có thể theo dõi thư trả lời trong một trong những cách hai:

 • Trên danh sách được in mà bạn giữ gần điện thoại, email hộp thư đến hoặc truy cập trước đó bạn tương tác với khách hàng của bạn. Nếu bạn cung cấp một số điện thoại khác với mỗi một vài bưu thiếp thiết kế, bạn có thể in danh sách người nhận duy nhất cho mỗi số điện thoại để bạn có đúng danh sách người nhận sẵn sàng khi bạn trả lời từng dòng điện thoại.

 • Trong một chương trình, chẳng hạn như một trang tính Microsoft Office Excel hoặc dữ liệu nguồn mà bạn có thể tạo trong Microsoft Office Publisher, hoặc trong một phức tạp hơn khách hàng mối quan hệ chương trình quản lý, chẳng hạn như 2007 hệ thống Microsoft Office với Business Contact Manager.

Publisher cung cấp các công cụ cho cả hai phương án.

Đầu trang

In danh sách người nhận

Để theo dõi các phản hồi đến chiến dịch của bạn trên giấy, in danh sách người nhận và duy trì tiếp bên cạnh mà khi trả lời của người nhận. Sử dụng danh sách được in giúp dễ dàng để thu thập thông tin, nhưng sắp xếp, lọc và phân tích thông tin khó.

Ngay cả khi bạn định gửi Ấn phẩm của bạn bằng bưu, bạn in danh sách người nhận bằng cách sử dụng ngăn tác vụ phối thư hoặc ngăn tác vụ Phối email . Để mở ngăn tác vụ trong một ấn phẩm mới hoặc hiện có, trên menu công cụ , trỏ tới gửi thư và danh mục , sau đó bấm phối thư hoặc Phối email . Để biết thêm thông tin về cách dùng phối thư, hãy xem tạo một thư hoặc phối email.

 1. Trong phối thư ngăn tác vụ, trong bước 3: chọn email phối đầu ra , bên dưới chuẩn bị để theo dõi thư này , hãy bấm in danh sách người nhận .

 2. Trong hộp thoại In danh sách , bên dưới chọn cột , hãy chọn tên của các trường mà bạn muốn bao gồm trong danh sách theo dõi của bạn. Nếu bạn cũng muốn đưa các ghi chú về liên hệ của khách hàng, hãy chọn hộp kiểm bao gồm cột 'Ghi chú' trống .

 3. Bên dưới chọn bản ghi, hãy bấm vào một trong các thao tác sau:

  • Sử dụng chỉ bao gồm trong bản ghi để in một danh sách sử dụng chỉ người nhận gửi thư của bạn khi bạn gửi thư cho một tập con của danh sách người nhận.

  • Sử dụng tất cả để in một danh sách bằng cách sử dụng tất cả bản ghi trong danh sách người nhận.

 4. Chọn các tùy chọn định dạng, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để in danh sách của bạn mà không thêm định dạng, bấm in.

   Đầu đề cột xuất hiện ở đầu mỗi trang in của danh sách của bạn.

  • Để mở danh sách của bạn dưới dạng một ấn phẩm mới mà bạn có thể định dạng thêm, hãy bấm xuất ra Ấn phẩm.

Đầu trang

Theo dõi trực tuyến

Nếu bạn đã có một nguồn dữ liệu khách hàng, bạn có thể dùng nó để theo dõi phản hồi cho chiến dịch tiếp thị của bạn. Cho dù bạn tạo một danh sách người nhận trong Publisher, Excel, Microsoft Office Access, hoặc một chương trình quản lý khách hàng chẳng hạn như Business Contact Manager, bạn phải đảm bảo danh sách người nhận được mở khi mỗi khách hàng đáp ứng — và sau đó bạn phải tìm tương ứng bản ghi cho bạn một cách hiệu quả có thể ghi lại thông tin mà bạn muốn.

Trong một chiến dịch đơn giản, ví dụ, bạn có thể muốn thêm một cột thu thập phản hồi của khách hàng (có và không có), một cột cho ngày bạn nhận được phản hồi, một cột chi tiết bước tiếp theo (chẳng hạn như "theo dõi gọi" hoặc "bao gồm trong gửi thư tiếp theo") , và một cột cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng sắp xếp thứ tự. Nếu bạn đã gửi nhiều bưu thiếp thiết kế hoặc cung cấp, cũng tìm kiếm thiết kế hoặc cung cấp dịch vụ khách hàng mỗi phản hồi.

Cơ sở dữ liệu cũng giúp dễ dàng để làm việc với dữ liệu khi đến giờ để phân tích nó. Ví dụ, bạn có thể dễ dàng phân loại dữ liệu trên bất kỳ các đặc tính mà bạn ghi lại và lọc ra người nhận với các đặc điểm mà có vẻ không liên quan.

Theo dõi qua Business Contact Manager

Hệ thống với Business Contact Manager là bổ trợ được thiết kế để giúp người sở hữu small business, người bán hàng và nhân viên Microsoft Office 2007 quản lý cơ hội kinh doanh liên hệ và doanh số của họ một cách hiệu quả. Bạn có thể sử dụng Business Contact Manager để theo dõi các tài liệu tiếp thị mà bạn gửi, trả lời mà bạn nhận được, và chi phí liên kết với chiến dịch tiếp cận mỗi khi bạn đã hoàn thành phối thư Publisher. Để biết thêm thông tin về cách tải xuống và sử dụng nó, hãy xem các trang Web của Business Contact Manager.

Với Business Contact Manager được cài đặt, mở Business Contact Manager trực tiếp từ phát hành:

 • Trong phối thư ngăn tác vụ, trong bước 3: chọn email phối đầu ra , bên dưới chuẩn bị để theo dõi thư này , hãy bấm theo dõi qua Business Contact Manager .

  Các biểu mẫu chiến dịch tiếp thị mở ra trong Office Outlook 2007 với Business Contact Manager.

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với Office Outlook 2007 với Business Contact Manager, hãy xem trợ giúp Business Contact Manager hoặc tìm Microsoft Office Online để trợ giúp về chức năng theo dõi dữ liệu khách hàng trong Outlook.

Đầu trang

Đánh giá chiến dịch

Phân tích kết quả dựa trên các mục tiêu chiến dịch. Ví dụ, bạn lại muốn sự gia tăng khách hàng mới hoặc thêm business từ khách hàng hiện có? Nếu khách hàng trả lời cho một gói qua những người khác, điều gì là về thư chào hàng kết hợp với các đặc điểm cá nhân của khách hàng thành công?

Nếu bạn đã sử dụng nhiều hơn một thiết kế hoặc cung cấp dịch vụ trong một thư bưu thiếp, có phải người nhận phản hồi nhất thuận lợi cho một thiết kế hoặc cung cấp dịch vụ qua khác?

Áp dụng những gì bạn học từ theo dõi để cải thiện chiến dịch tiếp thị của bạn bây giờ và trong tương lai. Bước này là đỉnh cao nỗ lực của bạn theo dõi để nâng cao lợi nhuận đầu tư của bạn.

Đầu trang

Chuẩn bị cho chiến dịch tiếp thị tiếp theo

Theo dõi phản hồi đến một chiến dịch tiếp thị giúp bạn cải thiện chiến dịch tiếp theo. Bạn muốn giữ lại những gì làm việc và thay đổi những gì không. Danh sách người nhận là một trong các tài nguyên để giữ, lọc và dùng lại. Publisher cung cấp một vài cách để xây dựng trên danh sách người nhận mà không bắt đầu trên mỗi lần.

Lưu một lối tắt vào danh sách người nhận

Bạn có thể tránh các công việc bằng cách lưu một lối tắt vào danh sách người nhận mà bạn đã tạo trong phối thư. Khi bạn sử dụng danh sách trong phối thư mới hơn, bạn có thể kết nối với nó dưới dạng danh sách hiện có. Nếu danh sách gồm nhiều nguồn dữ liệu, bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với bất kỳ bản ghi trong nguồn dữ liệu ban đầu được phản ánh trong danh sách người nhận khi bạn mở nó lần sau. Theo cách này, bạn tiếp tục thêm vào thông tin bạn đã thu thập về những người nhận.

 1. Trong phối thư ngăn tác vụ, trong bước 3: chọn email phối đầu ra , bên dưới chuẩn bị để theo dõi thư này , hãy bấm lưu lối tắt đến danh sách người nhận .

 2. Trong hộp thoại Lưu tệp , hãy nhập tên cho danh sách địa chỉ của bạn trong hộp tên tệp .

  Theo mặc định, danh sách địa chỉ được lưu trong thư mục Nguồn dữ liệu của tôi . Thật tốt nhất để giữ cho danh sách địa chỉ ở đây, vì đây là thư mục mặc định trong đó Publisher tìm nguồn dữ liệu.

 3. Bấm lưu .

Xuất danh sách người nhận vào một tệp mới

Khi bạn muốn kết hợp nhiều nguồn dữ liệu vào một tệp mới, bạn có thể lưu danh sách người nhận là một danh sách duy nhất để sử dụng trong phối thư trong tương lai. Danh sách này duy nhất không nối kết đến bất kỳ nguồn dữ liệu gốc, vì vậy bất kỳ thông tin mới nào bạn thêm hoặc thay đổi bạn thực hiện được thực hiện chỉ cho danh sách này. Bạn có thể sử dụng danh sách người nhận này trong phối thư trong tương lai và dưới dạng tệp mà bạn nhập vào chương trình quản lý mối quan hệ khách hàng.

 1. Trong phối thư ngăn tác vụ, trong bước 3: chọn email phối đầu ra , bên dưới chuẩn bị để theo dõi thư này , hãy bấm xuất danh sách người nhận để tệp mới .

 2. Trong hộp thoại Lưu như , hãy nhập tên cho danh sách địa chỉ của bạn trong hộp tên tệp .

  Theo mặc định, danh sách địa chỉ được lưu trong thư mục Nguồn dữ liệu của tôi . Thật tốt nhất để giữ cho danh sách địa chỉ ở đây, vì đây là thư mục mặc định trong đó Publisher tìm nguồn dữ liệu.

 3. Bấm một trong những mục sau đây:

  • Để lưu một danh sách bằng cách dùng chỉ người nhận gửi thư của bạn, hãy bấm chỉ bao gồm .

  • Để bao gồm tất cả bản ghi trong danh sách, hay không, chúng là một phần của phối thư, bấm tất cả bản ghi .

 4. Bấm lưu .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×