Mẫu trang trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn đã tạo một trang tuyệt vời, và bạn muốn nó sẵn dùng cho những người khác để sử dụng làm điểm khởi đầu cho trang của họ. Hoặc, bạn cần để tạo một trang, nhưng không chắc chắn nơi để bắt đầu. Mẫu trang có thể là cách để đi. 

Lưu ý: 

 • Một số tính năng được giới thiệu dần cho các tổ chức chọn tham gia vào chương trình bản phát hành kinh. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 • Bạn phải là một người sở hữu trang hoặc người quản trị SharePoint để thêm trang và mẫu. Nếu bạn là chủ sở hữu site nhưng không thể thêm trang, người quản trị của bạn có thể đã tắt khả năng thực hiện thao tác đó.

Đây là cách hoạt động của một trang mẫu: khi bạn đã tạo một mẫu, những người khác có thể chọn từ bộ sưu tập mẫu và dùng nó làm điểm khởi đầu cho trang của riêng họ. Sau khi họ đã tạo trang của họ, họ có thể thay đổi họ muốn trang của họ mà không ảnh hưởng đến mẫu họ bắt đầu từ. Tương tự, nếu mẫu trang được sửa hoặc thay đổi sau này, nó sẽ không ảnh hưởng đến một trang đã được tạo ra từ mẫu đó.

Sử dụng mẫu

 1. Bấm mới ở phía trên cùng của một trang web hiện có hoặc trang và chọn trang hoặc đăng bài tin tức.

 2. Chọn mẫu bạn muốn bắt đầu từ. Nếu bạn muốn bắt đầu một trang từ đầu, hãy chọn trống.

  Bộ sưu tập Mẫu
 3. Thêm nội dung của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện các thay đổi như thêm hoặc loại bỏ phần web, di chuyển phần web và như vậy. Thay đổi bạn thực hiện sẽ không ảnh hưởng đến mẫu bạn làm quen. Để biết thêm thông tin về việc tạo các trang và cách dùng phần web, hãy xem tạo và sử dụng hiện đại trang trên trang SharePoint.

 4. Khi bạn thực hiện xong, hãy lưu trang của bạn bằng cách bấm lưu dưới dạng bản thảo.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng để làm cho trang của bạn hiển thị với mọi người có quyền truy nhập vào site của bạn, bấm vào phát hành hoặc bài đăng tin tức (để biết tin tức bài đăng).

Tạo mẫu

 1. Tạo hoặc mở một trang hoặc tin tức bài đăng mà bạn muốn dùng làm cơ sở cho mẫu của bạn. Thêm hoặc thay đổi phần web và nội dung bạn muốn có trong mẫu, chỉ cần tương tự như trên bất kỳ trang mới. Để biết thêm thông tin về việc tạo các trang và cách dùng phần web, hãy xem tạo và sử dụng hiện đại trang trên trang SharePoint.

 2. Khi trang của bạn sẽ trông như bạn muốn, hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh lưu ở phía trên cùng của trang, và bấm lưu dưới dạng mẫu.

  Lưu ý: 

  • Một cách khác để tạo một mẫu là đến một trang đã phát hành bạn muốn dùng làm cơ sở cho mẫu của bạn, bấm vào nút tăng cấp , sau đó bấm lưu dưới dạng mẫu trang.

  • Mẫu trang không được phát hành; chỉ các trang được tạo từ các mẫu có thể được phát hành.

Tìm, thay đổi hoặc loại bỏ một mẫu

Tìm các mẫu

Các mẫu trang có bản sao của trang được lưu trữ ở trạng thái bản thảo trong thư mục mẫu trong thư viện trang . Mẫu trang không được phát hành; chỉ các trang được tạo từ các mẫu có thể được phát hành.

Một cách dễ dàng để đến thư mục mẫu là:

 1. Bấm mới ở phía trên cùng của một trang web hiện có hoặc trang.

 2. Ở cuối bộ sưu tập mẫu mở ra, hãy bấm dạng xem thư mục mẫu.

Sửa mẫu

Để sửa một mẫu, bạn có thể mở nó từ thư mục mẫu trong thư viện trang và bấm sửa.

Xóa một mẫu

Để xóa một mẫu, hãy chọn nó từ thư mục mẫu trong thư viện trang , bấm chuột phải vào mẫu và bấm xóa.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×